Remonty w 2006 roku

Rodzaj wykonanej pracy Adres
DEKARSKIE
37 budynków

Armii Krajowej 51, Borelowskiego 9, Borelowskiego 13, Borelowskiego 25, Czartoryskiego 7/9, Czartoryskiego 13, Czartoryskiego 15, Dąbrowskiego 36, Grochowskiego 36, Jana Pawła II 84a, Jana Pawła II 86/88, Jana Pawła II 90/92, Kiedrzyńska 81, Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 97, Kilińskiego 39, Kisielewskiego 39a, Kisielewskiego 39b, Kisielewskiego 41, Kisielewskiego 41a, Obr. Poczty Gdańskiej 6a, Obr. Pocztu Gdańskiej 8, Obr. Westerplatte 11, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 23, Oskara Lange 7, PCK 12, Romera 2, Romera 4, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99, Wodzickiego 109, Zapolskiej 5, Zapolskiej 7, Zapolskiej 9. W 2006r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 859 826,17 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 124 468,00 zł, natomiast na roboty awaryjne: 798 121,53 zł.

MALARSKIE
19 budynków
Armii Krajowej 52, Armii Krajowej 53 kl. II, Armii Krajowej 79, Dąbrowskiego 41, Kiedrzyńska 77, Kiedrzyńska 79, Kiedrzyńska 97, Kilińskiego 51, Kilińskiego 53, Obr. Westerplatte 17, Obr. Westerplatte 25, Obr. Westerplatte 31, Obr. Westerplatte 33, Oskara Lange 7, PCK 4, PCK 6, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99. W 2006r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 427 952,67 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 25 , Broniewskiego 3, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Broniewskiego 20, Broniewskiego 22, Inwalidów Wojennych 4, Obr. Westerplatte 27 , Okólna 113a, Romera 2, Romera 4, Worcella 32. Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 1 853 334,71 zł. Do końca 2006r. termomodernizację przeprowadzono na 126 budynkach.
STOLARSKIE W 2006r. wymieniono 1 327szt. okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach. Wymiana drzwi: Armii Krajowej 53 kl.II, Broniewskiego 16, 20, Kilińskiego 51, Nałkowskiej 7, 11, Obr. Westerplatte 21, Wodzickiego 95, 97, 99. Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 703 361,54 zł. Do końca 2006r. wymieniono 10 374szt. okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach.
BRUKARSKIE Armii Krajowej 12/30, Czartoryskiego 17, Dekabrystów 68/76, Oskara Lange 6, Zapolskiej 10 W 2006r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 563 323,91 zł.
ŚLUSARSKIE W 2006r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 123 186,92 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 62 916,00 zł.
MURARSKIE W 2006r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 578 005,37 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 397 012,80 zł.
POSADZKARSKIE W 2006r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 64 416,79zł
WOD - KAN W 2006r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 717 774,36 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 747 300,84 zł, natomiast na roboty awaryjne: 188 326,36 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA  WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii krajowej 66, Borelowskiego 9, Borelowskiego 11, Borelowskiego 13, Dąbrowskiego 36, Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 1, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 5, Gałczyńskiego 7, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kilińskiego 51, Kilińskiego 53, Kilińskiego 133, Kilińskiego 135, Kosmiczna 3a, Prądzyńskiego 8, Prądzyńskiego 12, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99.Do końca 2006r. modernizację przeprowadzono w 163 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 104 węzły cieple. W 2006r. na roboty remontowe c.o. wydatkowano kwotę: 2 437 708,04 zł.
ELEKTRYCZNE Modernizacja pod kątem zmniejszenia zużycia en. el.: Kiedrzyńska 85, 95, 97, O. Lange 7, Zapolskiej 14; modernizacja wnęk elektrycznych: Inwalidów Wojennych 4, 6, 8, Romera 2, 4, 6, Zapolskiej 6 kl. II, V, 8 kl. V; remont instalacji w lokalach użytkowych: Broniewskiego 3, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 21, Okólna 113. W 2006r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 113 234,85 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 282 992,80 zł, natomiast na roboty awaryjne: 79 768,23 zł.
REMONT  I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Armii Krajowej 38, Armii Krajowej 48, Armii Krajowej 66 kl. III, Kiedrzyńska 97, Kiedrzyńska 130, Kwiatkowskiego 6, Kwiatkowskiego 7, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 23, Oskara Lange 6, PCK 4, PCK 6.W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2006r. kwotę: 9 116,00 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2006r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 6 813,99 zł.