Remonty w 2008 roku

Rodzaj wykonanej pracy

Adres

DEKARSKIE
28 budynków
Armii Krajowej 44, Armii Krajowej 48, Armii Krajowej 53, Armii Krajowej 66a, Broniewskiego 10, Broniewskiego 12, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Gałczyńskiego 5, Gałczyńskiego 7, Kiedrzyńska 63, Kiedrzyńska 83, Kiedrzyńska 106, Kilińskiego 47, Kilińskiego 156, Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 7, Nałkowskiej 8, Nałkowskiej 12, Nałkowskiej 16, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Poczty Gdańskiej 6, Obr. Westerplatte 13, Obr. Westerplatte 17, PCK 4, Wodzickiego 111, Worcella 48, smarowanie- Obr. Westerplatte 7, Obr. Westerplatte 35, Borelowskiego 1/7. W 2008r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 640 380,56 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 127 039,20 zł.
MALARSKIE
24 budynki
Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii Krajowej 53, Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Broniewskiego 2, Broniewskiego 8, Broniewskiego 10, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 8, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Romera 13, Worcella 24, Worcella 26. W 2008r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 624 199,32 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 12/30, Kwiatkowskiego 1-10 (10bud.), Okólna 3, Sowińskiego 1/7, Worcella 24, Zapolskiej 8-16 (5bud.).Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 386 294,47 zł. Do końca 2008r. termomodernizację przeprowadzono na 128 budynkach.
STOLARSKIE Wymiana okien w budynkach: Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13Wymiana stolarki: Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii krajowej 53, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kwiatkowskiego 1-10 (10budynkow), Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Okólna 3. Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 836 039,97 zł. Do końca 2008r. wymieniono 16 073 szt. okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIE Wykonanie osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 85, Zapolskiej 6-8, Zapolskiej 8-10, Zapolskiej 12-14 Remont chodników: PCK 12,Traugutta 20, Wodzickiego 105.Wykonanie placu zabaw: Obr. Poczty Gdańskiej 2-4 W 2008r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 255 276,24 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana drzwi wejściowych do budynku: Armii Krajowej 66 (I-VI),Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 82, Armii Krajowej 84, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13, Wykonanie i montaż zamknięcia osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 66 (2szt.),Gwiezdna 10-12 (3szt.), Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 104, Kiedrzyńska 106, Oskara Lange 5, Romera 4, Worcella 24, Zapolskiej 6-16 (5szt.) W 2008r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 140 213,63 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 041,00 zł.
MURARSKIE Remont osłon śmietnikowych: Borelowskiego 1/7, Dekabrystów 9/17, Kilińskiego 55-57, Obr. Westerplatte 21, Słonimskiego 3/9.W 2008r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 413 465,76 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,40 zł.
POSADZKARSKIE W 2008r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 64 240,30 zł.
WOD - KAN W 2008r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 424 781,96 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 762 246,92 zł.
ELEKTRYCZNE Wymiana oświetlenia na kl. schodowych: Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13, Wymiana instalacji i tablic zabezpieczeń WLZ: Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49. W 2008r. na remint instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 147 343,75 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,44 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA  WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Borelowskiego 21, Borelowskiego 25, Chłopickiego 19, Gwiezdna 10, Gwiezdna 12, Gwiezdna 14, Kilińskiego 55, Kilińskiego 57, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 23, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Wodzickiego 105, Wodzickiego 107, Wodzickiego 109, Wodzickiego 111.Do końca 2008r. modernizację przeprowadzono w 188 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 132 węzłów cieplnych. W 2008r. na roboty remontowe c.o. wydatkowano kwotę: 1 749 561,39 zł.
REMONT Y PLACÓW ZABAW Remont placu zabaw: Obr. Poczty Gdańskiej 4; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2008r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 51 181,48 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2008r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 26 855,43 zł.