Remonty w 2009 roku

Rodzaj wykonanej pracy Adres
DEKARSKIE
33 budynki
Armii Krajowej 38, 50, 50a, 52, 54, 68, 80, 82, Kiedrzyńska 85, 87a, 104, 130, Inwalidów Wojennych 3, 8, O. Lange 3, Zajączka 15, Worcella 50, Prądzyńskiego 8, Borelowskiego 11, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Kilińskiego 57, Chłopickiego 19, Jana Pawła II 76/78, Dąbrowskiego 41, 44, Skrzyneckiego 16/18, Sikorskiego 4/6, Okólna 5, 7, Kiedrzyńska 93, Wybickiego 3/5- (garaże), Wodzickiego 84/90 (I i II kl), Daszki nad wejściem: Kiedrzyńska 73, 100, 108, Zapolskiej 6, Czartoryskiego 2/4, Armii Krajowej 53Krycie koryta: Inwalidów Wojennych 4, Obróbki: Gałczyńskiego 7. W 2009r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 779 987,69 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 038,96 zł.
MALARSKIE
22 budynki mieszkalne
Armii Krajowej 38, 44, 48, 66, Inwalidów Wojennych 8, Kiedrzyńska 63, 87a, Godebskiego 19, Dekabrystów 68/76, Kwiatkowskiego 1-6, Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 3, Broniewskiego 4, Okólna 113a, Obr. Westerplatte 21. W 2009r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 1 101 649,03 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Worcella 26, Oskara Lange 6, Wodzickiego 99, Okólna 3 (dokończenie) 105, Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 9 (dokończenie).Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 915 863,29 zł. Do końca 2009r. termomodernizację przeprowadzono na 130 budynkach.
STOLARSKIE Wymiana okien na kl. schodowych: Inwalidów Wojennych 8, Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 63, 87a, Prądzyńskiego 12, Wymiana stolarki (okna i drzwi): Okólna 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczynskiego3, Armii Krajowej 51, PCK 8, Kwiatkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, Broniewskiego 2, 8, 10, Nałkowskiej 4.Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 995 066,60 zł. Do końca 2009r. wymieniono 17 374 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE Remont chodników: Armii Krajowej 12/30 (gazony, chodnik, schody), 66, 68, 78, Worcella 24 (opaska), 30, Kiedrzyńska 73 (pl. gosp. schody), 75, 77, Czartoryskiego 13, Wodzickiego 107, 109, 111, Remont dróg: Worcella 5a, Kiedrzyńska 97, Czartoryskiego 2/4, Gwiezdna 14 b (murek), Dekabrystów 68/76, Zapolskiej 5, 7, 9 (murki), Wykonanie placu zabaw: Wybickiego 4-6, Kiedrzyńska 128, Podjazd dla niepełnosprawnych: Armii Krajowej 80, 82. W 2009r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 764 358,51 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana drzwi wejściowych do budynku: Kiedrzyńska 63, 87a, Armii Krajowej 44, 48, Gwiezdna 10, 12, 14, Michałowicza 1 kl V, Zamknięcie osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 82, 84, Romera 13, Kiedrzyńska 79-81, 77/79, 75/77, 73/75, 83-87a, 128, 130, Czartoryskiego 2/4, Księżycowa 2, Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe.W 2009r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 139 000,36 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 040,92 zł.
MURARSKIE Remonty kominów: Armii Krajowej 66, Borelowskiego 11, Okólna 105, Kilińskiego 57, Chłopickiego 19, Jana Pawła II 76/78, Dąbrowskiego 41, 44, Wodzickiego 84/90, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Remont osłon śmietnikowych: Jana Pawła II 86/88, 90/92, 94/96, 76/78, PCK 4, Kwiatkowskiego 7, Armii Krajowej 33a, Nałkowskiej 3, Okólna 5-7, 105-111, Kilińskiego 51-53, podestów balk.: Jana Pawła II 90/92, zamurowanie przy zejściach do piwnic +płytki: Kwiatkowskiego 1-6 . W 2009r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 740 463,91 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,89 zł.
POSADZKARSKIE W 2009r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 28 982,30 zł.
WOD - KAN, GAZ Remont kanalizacji: Armii Krajowej 47, Broniewskiego 4 (sanitarna), Skrzyneckiego 10/14, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Okólna 103 (deszczowa), Wymiana poziomów i pionów: Kiedrzyńska 95, 97 (sanitarne), Armii Krajowej 66 kl. VI (wodne), Kiedrzyńska 77 (deszczowa), wymiana przyłącza wod.:Armii Krajowej 51, Uzupełnienie zaworów p.poż. W 2009r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 461 478,67 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 800 766,60 zł.
ELEKTRYCZNE Remont instalacji: Armii Krajowej 66, 82 (oświetleniowa), Inwalidów Wojennych 8 (oświetleniowa), Oskara Lange 6 (zew.), Kiedzyńska 87a (osprzęt) Armii Krajowej 66 (odgromowa), Kilińskiego 156/158 (boks 12-33), Kwiatkowskiego 2,4,5,6,9, Nałkowskiej 11, Broniewskiego 3, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 84/90, PCK 6, Obr. Westerplatte 15,Wymiana opraw: Skrzyneckiego 20/22, Broniewskiego 16, Dekabrystów 9/17, Okólna 5b, Modernizacja wnęk elektrycznych: Armii Krajowej 66, Wymiana instalacji i tablic zabezp. WLZ: Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 1, 3, Broniewskiego 2, 4, 8, 10, Nałkowskiej 4, 8, Montaż kamer na budynkach z domofonami, mostkowanie wodomierzy. W 2009r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 196 856,16 zł i modernizacyjne: 593 891,34 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,20 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA  WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Worcella 24, 26, (42, 48, 50- poza planem), Zajączka 15, Grochowskiego 32, 36, Armii Krajowej 33a, Okólna 113a. Do końca 2009r. modernizację przeprowadzono w 193 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych. W 2009r. na remont instalacji c.o. wydatkowano kwotę: 793 119,55 zł. Remont węzłów (wymiana sterowników, konwektorów, zaworów regulacyjnych, zakup pomp obiegowych, wymiana siłownika elektrycznego), legalizacja liczników ciepła, roboty awaryjne. W 2009r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 61 781,77 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW Remont placu zabaw: Kwiatkowskiego 8; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2009r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 72 951,14 zł.
REMONT  I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Wymiana elementów uszkodzonych, wyeksploatowanych: Armii Krajowej 38, 51, 66 kl. III i IV, Czartoryskiego 7/9, Gwiezdna 12, Kiedrzyńska 130, Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 9, Nałkowskiej 3, 7, 11, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 2a, 4, 6, 8. Wymiana 2 dźwigów – Czartoryskiego 2/4 W 2009r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 116 497,57 zł, na wymianę: 272 992,87 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI
I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.

Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2009r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 15 050,19 zł. Modernizacja instalacji odgromowej- ul. Dekabrystów 68/76: 2 387,75 zł.W 2009r. na obsługę węzłów wydatkowano kwotę: 198 241,78 zł.