Remonty w 2010 roku

Rodzaj wykonanej pracy Adres
DEKARSKIE
33 budynki
Armii Krajowej 47, 49, 66, 68a, 78, Borelowskiego 9, 21, Broniewskiego 3, Godebskiego 19-garaże, Grochowskiego 32, Gwiezdna 10, 12, 14, Jana Pawła II 94/96. Kilińskiego 51, 53, 55, 133, 135, Kiedrzyńska 83a, 85a, 87, 100, 108, Michałowicza 1, Prądzyńskiego 12, Wodzickiego 84/90 (kl. III-VI),105, 107, Worcella 5a, 5b, Wybickiego 6, Zapolskiej 6. W 2010r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 1 374 772,01 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 127 038,35 zł.
MALARSKIE
29 budynków mieszkalnych
Broniewskiego 3, 6, 12, 14, 16, Kilińskiego 57, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Nałkowskiej 12, 16, Okólna 103, 105, 111, Oskara Lange 3, Prądzyńskiego 8, 12, Romera 2, 4, 6, Wodzickiego 105, 107, 109, 111, Zajączka 15. W 2010r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 576 274,10 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 84, Okólna 107, 109, 111, Wodzickiego 95, 97, 109, 111.Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 705 217,58 zł. Do końca 2010r. termomodernizację przeprowadzono na 130 budynkach
STOLARSKIE Wymiana okien na kl. schodowych: Armii Krajowej 84, Czartoryskiego 13, 15, Kiedrzyńska 95, Prądzyńskiego 8, Zajączka 15, Wymiana stolarki (okna i drzwi): Broniewskiego 14, 16 Kilińskiego 57, 164, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Kwiatkowskiego 8, 10, Jana Pawła II 86/88, 90/92, Nałkowskiej 2c-hydr., 12, 16, Okólna 103, 105, 111, Oskara Lange 3, PCK 6, 10, 12, Skrzyneckiego 20/22, Wodzickiego 105, 107, 109, 111.Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 100 880,85 zł. Do końca 2010r. wymieniono 18 941 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE Remont chodników: Armii Krajowej 33a, 80, Czartoryskiego 7/9, Dąbrowskiego 36, Kiedrzyńska 83, 85, 87, 95, 100, 104, Okólna 113a, Worcella 24 (okapowy), 36, Remont parkingów i dróg: Armii Krajowej 51, Czartoryskiego 7/9, Kiedrzyńska 81, Kilińskiego 39, Romera 13, PCK 8, Pochylnia dla wózków: Wybickiego 4, Wykonanie osłon śmietnikowych: Czartoryskiego 7/9, 15. W 2010r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 453 598,24 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana drzwi wejściowych do budynku: Kiedrzyńska 104, 106, 108, Oskara Lange 3, Zamknięcie osłon śmietnikowych: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe.W 2010r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 367 915,71 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 040,92 zł.
MURARSKIE Remont schodów: Czartoryskiego 17, Worcella 26, Kiedrzyńska 77-79, Uzupełnianie tynków elewacji: Armii Krajowej 41, 43, 45, Dąbrowskiego 41, Dekabrystów 9/17, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Jana Pawła II 86/88, Kilińskiego 55, Kiedzyńska 104, 106, Nałkowskiej 11, Sowińskiego 2/4, 6, Skrzyneckiego 10/14/ 20/22, Remonty kominów: Armii Krajowej 47, 49, 66, Borelowskiego 9, Gałczyńskiego 1, Grochowskiego 32, Kilińskiego 51, 53, 55, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 105, 107, Remont osłon śmietnikowych: Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, Kilińskiego 133-135, Okólna 113a, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Zamurowanie przy zejściach do piwnic +płytki: Broniewskiego 14, 16, Okólna 105, Kilińskiego 57, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Wodzickiego 105, 107, 111 Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy. W 2010r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 867 042,98 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,88 zł.
POSADZKARSKIE W 2010r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 34 941,41 zł
WOD - KAN, GAZ Inst. gazowa: Armii Krajowej 12/30 (próba szczelności), PCK 4 (wymiana pionu), Wymiana poziomów wodnych: Armii Krajowej 51, 80, Kilińskiego 133, 135, Kiedrzyńska 97, Worcella 50 (4 i 5), PCK 8, Wymiana odpływu: Kiedrzyńska 100, Wymiana przykanalika: Gwiezdna 10 (san.), Armii Krajowej 80 (przył. wody) , Wymiana rur deszczowych: Romera 13, Instalacja SUW ciepłej: Gwiezdna 12, 14, Wymiana gajgerów, wywiewek, montaż wodomierzy w pakamerach sprzątaczekW 2010r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 453 464,25 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 800 766,60 zł.
ELEKTRYCZNE Remont instalacji oświetleniowej: Armii Krajowej 51, Broniewskiego 6, 12, 14, 16, I. Wojennych 4, 6, Kilińskiego 57, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Okólna 105, 107, 109, 111, PCK 8, Romera 2, 4, 6, Wodzickiego 95, 97, 105, 107, 109, 111, Modernizacja wnęk elektrycznych: Armii Krajowej 38, 44, 48, Remont instalacji elektrycznej: Kiedrzyńska 100-108, Prądzyńskiego 8, 12, Montaż mat grzewczych: Broniewskiego 20, 22, 24, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Gwiezdna 10, 12, 14, Jana Pawła II 86/88, 90/92, 94,96, Instalacje p.poż oddymiające: Armii Krajowej 51, PCK 8, Montaż kamer na budynkach z domofonami, mostkowanie wodomierzy. W 2010r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 329 788,41 zł, na modernizację: 463 016,90 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,20 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA  WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Worcella 24, 26, Okólna 113a. Do końca 2010r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych. W 2010r. na remont instalacji c.o. wydatkowano kwotę: 553 069,38 zł.Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, elementów węzłów c.o., legalizacja ciepłomierzy. W 2010r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 90 317,13 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW Wykonanie nowych piaskownic: Armii Krajowej 80-82, Kiedrzyńska 97, 77, 79, Worcella 13, Czartoryskiego 2/4, likwidacja piaskownic: Armii Krajowej 84, Kiedrzyńska 95, 128; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2010r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 49 075,64 zł.
REMONT  I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Wymiana elementów uszkodzonych, wyeksploatowanych: Armii Krajowej 66 kl.I, 82, Czartoryskiego 7/9, Księżycowa 2, Kiedrzyńska 128, Kwiatkowskiego 5, 7, Nałkowskiej 3 O. Lange 5, 7, PCK 2, 2a, 6, 8. W 2010r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 93 973,09 zł, w tym na dewastacje i awarie: 16 819,78 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O. Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93, Nałkowskiej 2c. W 2010r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 23 018,78 zł. Modernizacja instalacji odgromowej- ul. Armii Krajowej 66: 3 285,58 zł. W 2010r. na obsługę węzłów wydatkowano kwotę: 107 927,31 zł.