Remonty w 2012 roku

 

Rodzaj wykonanej pracy Adres
DEKARSKIE
10 budynków

Armii Krajowej 54, 78  pawilony, Borelowskiego 1/7 (daszki), Czartoryskiego 13, 15, 17 (świetlik w pawilonie)  Dekabrystów 68/76, Godebskiego 19, Kiedrzyńska 128,  Księżycowa 2 (+remont kominów),  Obr. Westerplatte 27, PCK6, Worcella 24a boks 1, 30 boks 8 (+ obróbki od str. poł.), Wybickiego 3/5 boks 23, 24, 25.

W 2012r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 426 313,84 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,24 zł.
MALARSKIE
29 budynków mieszkalnych

Armii Krajowej33a, 51, 82 (+suszarnia), Borelowskiego 1/7 (klatki+ganki), Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4 (+suszarnie), Dąbrowskiego 36,44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87,  Michałowicza 1,  Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, Skrzyneckiego 20/22, Wodzickiego 84/90, Zapolskiej 6, 8, 10, 12, 14.

W 2012r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 855 983,28 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)

Borelowskiego 11, 13, Czartoryskiego 17,  Oskara Lange 5, Kosmiczna 3a, Kiedrzyńska 63, Okólna 113a,   PCK 14, Prądzyńskiego 8, 12

Projekty budowlane: Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 63, 83-87a, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10

Audyty: Armii Krajowej 37, 39, 41, 43, 45,  Borelowskiego 13 21, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Jana Pawła II 86/88,  Kiedrzyńska 83-87a, 75-81,

Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 5 009 902,99 zł.  Do końca  2012r.  termomodernizację przeprowadzono na 141  budynkach.
STOLARSKIE

Wymiana stolarki (okna i drzwi):  Armii Krajowej 33a, 82,  Borelowskiego 1/7, Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4 (okna balkonowa, w suszarniach, schowkach, piwniczne, drzwi do piwnic i komór zsypowych)  Dąbrowskiego 36, 41, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 84a, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87,  Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, 21, Michałowicza 1 (drzwi piwniczne), Sikorskiego 4/6, Wodzickiego 84/90, Zapolskiej 6 (okna na klatkach+ drzwi), 8, 10, 12, 14 (←drzwi),

Na roboty stolarskie  wydatkowano kwotę: 1 599 604,61 zł. Do końca  2012r. wymieniono 21 852 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE

Remont  chodników i dróg: Okólna 113a, Obr. Westerplatte  17, 33, Kwiatkowskiego 1-10, Kiedrzyńska 81,  Nałkowskiej 7, 11, Skrzyneckiego 16/18,

Remont chodników: Gałczyńskiego 7, Inwalidów Wojennych 8,  Kiedrzyńska 130,  Obr. Westerplatte 9, 11, 13, 15, 21, Okólna 105-107, Oskara Lange 5, 6,  PCK 10-14

Remont dróg: Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 38-52-Księżycowa2,  Worcella 30, Wybickiego 3/5,

Remont schodów terenowych: Armii Krajowej 38,  Remont tarasu: Czartoryskiego 17,

Miejsca postojowe: Prądzyńskiego 8 (+utwardzenie pobocza), 12,

W 2012r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę:538 190,34 zł.
ŚLUSARSKIE

Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.

W 2012r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 72 777,72  zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.
MURARSKIE

Remont kominów: Armii Krajowej 66 (+odciągi kominowe), Dekabrystów 68/76,

Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i spalinowych:  Dąbrowskiego 36, Skrzyneckiego 20/23

Remont/wykonanie  osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 53, Kiedrzyńska 63, 79, 85-85a,   Obr. Westerplatte 7-9, 11-13, Słonimskiego 3/9, Worcella 30,

Daszki wentylacyjne: Kiedrzyńska 73-81,  Modernizacja zadaszenia: Armii Krajowej 82,  Roboty przy wymianie dźwigów: Kiedrzyńska 130, Romera 13,

Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, wykonywano zalecenia kominiarski.

W 2012r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 1 000 260,17 zł. Na prace związane z usuwaniem  usterek wydatkowano kwotę: 434 268,84 zł.
POSADZKARSKIE W 2012r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę  104 048,89 zł.
WOD - KAN, GAZ

Wymiana poziomu/pionu wod/kan: Armii Krajowej 12/30, 66 (20 mieszkań, Kl. I, IV), 68, 80,  82,   Czartoryskiego 2/4, 7/9,  15, Gwiezdna 10, 14,  Obr. Poczty Gdańskiej 4, 6, Oskara Lange 7, Kiedrzyńska 73, 75, 77, 85,  79, 95, 130,  Michałowicza1, Zapolskiej 14,

Przeniesienie/ wymiana  gajgeów: Michałowicza 1, Prądzyńskiego 8, 12,

Zagazowanie instalacji po odcięciu gazu: Armii Krajowej 66 kl.I,

Usunięcie awarii wod-kan: Armii Krajowej 80, 82, 84, Oskara Lange 6,7, Armii Krajowej 38-52, Księżycowa 2,

Wymiana poziomu gazowego: Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 25

Uzupełnienie hydrantów: Oskara Lange 6,   Wymiana urządzeń, przeniesienie pionu kan.; Czartoryskiego 17,

Wymiana gajgerów, wywiewek, montaż sedesów, zlewów  w pakamerach sprzątaczek

W 2012r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 565 547,47 zł, na prace związane z usuwaniem  usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.
ELEKTRYCZNE

Wymiana osprzętu i opraw oś.: Armii Krajowej 51, Dąbrowskiego 36, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, 84a, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, 21, Skrzyneckiego 20/23

Wymiana instalacji i tablic WLZ: Armii Krajowej 33a, 82,  Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4,  Dąbrowskiego 36, 41, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, Kiedrzyńska 83-87a, 95,  Michałowicza 1,  Zapolskiej 6-14,

Ins. odgromowa:  Gwiezdna 14,

Centrale domofonowe: Kiedrzyńska 63, Kosmiczna 3a,  Michałowicza 1, Prądzyńskiego 12, Romera 6,

Maty grzewcze: Borelowskiego 13, Dąbrowskiego 13

Remont instalacji elektrycznej: Dekabrystów 68/76,  Oświetlenie przy garażach: Wybickiego 3/5,

Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp,  liczników, montaż baterii kompensacyjnych,  oświetlenia.

W 2012r. na remont instalacji elektrycznej  wydatkowano kwotę: 240 521,41 zł,  na modernizację: 1 089 604,41 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA  WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW

Do końca  2012r. modernizację przeprowadzono w  194  budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych.

Wymiana uszkodzonych elementów węzłów c.o:  Armii Krajowej 12/30, Czartoryskiego 2/4, Gwiezdna 10, 12, Kosmiczna 3a, Armii Krajowej 37 (filtr), Okólna 113a i Broniewskiego 20 i Kilińskiego 47 (przekaźnik, zawór),  Armii Krajowej 53(wymiana 4 szt. wymienników)

Legalizacja liczników ciepła: Broniewskiego 2-10, Borelowskiego 21, 25, Wodzickiego 107

Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów.

W 2012r. na roboty c.o.   wydatkowano kwotę: 168 747,41 zł
REMONTY PLACÓW ZABAW

Armii Krajowej 39-41, Kiedrzyńska 85.  Ponadto montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2012r.  na remonty placów zabaw  wydatkowano kwotę: 65 946,92 zł.
REMONT  I MODERNIZACJA DŹWIGÓW

Modernizacja dźwigów osobowych: 500KG: Kiedrzyńska 130, Romera 13.

Wymiana elementów:  Armii Krajowej 44, 48, 51, 52, 66, 80,  82, 84, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 10, 12,   Kwiatkowskiego 9, Kiedrzyńska 95, 128,  130, Księżycowa 2, ,Obr. Westerplatte 27, 35,  Oskara Lange 5,6, 7,   Nałkowskiej 3, PCK 2, 2a,  Romera 13,

dewastacje, awarie: Kwiatkowskiego 5, Obr. Westerplatte 4,8, PCK 4, 8.

W 2012r. na roboty remontowe dźwigów   wydatkowano kwotę: 99 947,73 zł, na modernizację: 279 097,50 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.

Wymiana elementów hydroforowni: Armii Krajowej 68, Czartoryskiego 2/4, 15, Kiedrzyńska 93,  Nałkowskiej 2c,

Skuteczność zerowania, opłaty dozorowe

W 2012r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych  wydatkowano kwotę:  24 670,18 zł.

W 2012r. na obsługę węzłów własnych   wydatkowano kwotę: 133 542,99 zł.