Remonty w 2014 roku

 

Rodzaj wykonanej pracy Adres
DEKARSKIE
12 budynków

Armii Krajowej 48, 50, 68a, Kiedrzyńska 73 (+remont kominów), 93 garaże,  Inwalidów Wojennych 6, Sowińskiego 1/7, 10a garaże, Worcella 24a, 24b, 30 garaże, 34,

Wymiana obróbek blacharskich: Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nałkowskiej 4, 8, 12, 16, przeróbka koszy zlewowych: Zapolskiej 10,

W 2014r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 546 589,05 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,24 zł.
MALARSKIE
23 budynki
mieszkalnych

Armii Krajowej 37, 39, 52, Broniewskiego 20, 22, 24, Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Gałczyńskiego 5, Kiedrzyńska 73, 79, Kosmiczna 3a, Księżycowa 2, Obr. Westerplatte 7, 9, 23, Worcella 13, 32, 34, 36, PCK 2, 2A,  Zabezpieczenie elewacji przed graffiti: Kiedrzyńska 73, 75, 79

W 2014r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 676 158,24 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)

Armii Krajowej 37, 39, 41,  Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 5, 7, Jana Pawła II 84a, 86/88, 90/92, Kiedrzyńska 77, 83, 83a, 85, Zajączka 15,

W trakcie realizacji: Armii Krajowej 43, Jana Pawła II 76/78, Kiedrzyńska 79, 85a, Kilińskiego 133,  Opracowanie dokumentacji/audytu/projektu: Armii Krajowej 33a, 51, Borelowskiego 1/7, Dekabrystów 9/17, Dąbrowskiego 36, 41, Jana Pawła II 76/78, Kilińskiego 39, 47, 51, 53, 55, 57, 133, 135, Kiedrzyńska 104, 106,  Sowińskiego 2/4, 6, 8/10,  Skrzyneckiego 10/14Wodzickiego 84/90, Wybickiego 4, 6,

Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 4 287 850,82 zł.  Do końca  2013r.  termomodernizację przeprowadzono na 162  budynkach.
STOLARSKIE

Wymiana stolarki: Broniewskiego 3, Dąbrowskiego 44, Kosmiczna 3a, Kiedrzyńska 73, 79, Kilińskiego 51, 53, 55, 57, Obr. Poczty Gdańskiej 6A, Obr. Westerplatte 21, 23, Zajączka 15,

Wymiana drzwi: Kwiatkowskiego 2 (do mieszkań, holi i  pom. pozs. – zalecenia Straży Pożarnej), Wymiana ślusarki (drzwiowej/okiennej) w lokalach: Armii Krajowej 12/30, 44, 68, 68a, Zapolskiej 5,

Na roboty stolarskie  wydatkowano kwotę: 1 181 891,04 zł. Do końca  2014r. wymieniono 25 044 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE

Remont/wykonanie  chodników i jezdni, placów manewrowych, miejsc postojowych: Armii Krajowej 66a, A. Czartoryskiego 7/9,  Borelowskiego 9, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, Dekabrystów 68/76, Gwiezdna 14, Kilińskiego 47, Kiedrzyńska 63, 63a,  95/97, 93 garaże (izolacja p.wilg.),   Jana Pawła II 84A, Obr. Poczty Gdańskiej 6A, Obr. Westerplatte 7, 15, 17-25, 29, 31, O. Lange 7, Sowińskiego 6 (droga poż.), Worcella 5b, 24, 26, Wybickiego 3/5, Zapolskiej 6-16,  8-10, 10-12, Zajączka 15,   Remont nawierzchni i montaż znaków: Okólna 5-7, Obr. Westerplatte 13, 33, 35, 21-35- pasaż, Nałkowskiej 7 (słupki),  Remont schodów: Armii Krajowej 66, wykonanie stóp fundamentowych: Armii Krajowej 68, 68A,

W 2014r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 1 111 079,63 zł.
ŚLUSARSKIE

Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.

W 2014r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 133 935,71 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.
MURARSKIE

Remont kominów: Armii Krajowej 38, 51, 53, Okólna 105, 107, 109, 111, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, PCK 2, 2a, 4, 8, Zapolskiej 6, 8

Remont/ montaż   osłon śmietnikowych: A. Czartoryskiego 2/4,  Remont schodów: Armii Krajowej 37, 39, 41, Dąbrowskiego 36, Kilińskiego 53, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Wodzickiego 95, 97, 99,  Remont tarasów: Borelowskiego 9/12, 21/9, 11/7, Izolacja fundamentów: Kwiatkowskiego 5,  Remont podłoża: Kwiatkowskiego 2, 4,  Naprawa tynków: Kilińskiego 47, 53 węzły,  Remont lokalu:  Armii Krajowej 66,

Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne,  uszczelniano kominy,  zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.

W 2014r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 602 292,78  zł. Na prace związane z usuwaniem  usterek wydatkowano kwotę: 408 325,85 zł.
POSADZKARSKIE W 2014r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę  24 651,57 zł.
WOD - KAN, GAZ

Wymiana poziomu/pionu/podejść  wod/kan, gaz: Armii Krajowej 40, 51, 84, Kiedrzyńska 87,  128, Kiedrzyńska 130, Kilińskiego 87, Kwiatkowskiego 3, Obr. Westerplatte 23, 27, 35,  Okólna 3, PCK 2, 2a, 4, 6, 8, O. Lange 6, Romera 13, Wodzickiego 95, 97, 99, Wymiana dług. gwintu w kurku gazowym: Armii Krajowej 37, 39, 41, 43, 45, 47, Gałczyńskiego 7,

Wymiana gajgerów: Armii Krajowej 37, 39,41, 43,  Broniewskiego 8, 20, 14, Dąbrowskiego 44, Nałkowskiej 4, Jana Pawła II 76/78. 90/92, Kiedrzyńska 77, 79,  85, 85a, Kilińskiego 133,  Sowińskiego 1/7, Wymiana  zaworów podpionowych: Gwiezdna 10, 12, 14,  Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej: Kiedrzyńska 79,  Wymiana/Wykonanie  węzła sanitarnego: Kiedrzynska 63, Zapolskiej 8,  Wymiana grzejników i zaworów: Armii Krajowej 78,

Wymiana wywiewek, włazów  montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy.

W 2014r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 822 967,77 zł, na prace związane z usuwaniem  usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,68 zł.
ELEKTRYCZNE

Montaż lamp z czujnikiem ruchu: Armii Krajowej 37, 39, Broniewskiego 20, 22, 24, Gałczyńskiego 5, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Obr. Westerplatte 7, 9, 23, PCK 2, 2a,

Wymiana lamp oświeleniowych LED: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Kiedrzyńska 79, Wymiana centralek domofonowych: Kiedrzyńska 77, 85, 85a, Wymiana lamp oświetleniowych w terenie: Gwiezdna 10, System podgrzewania rur: Dąbrowskiego 36, Grochowskiego 32, 36, Księżycowa 2, Projekt inst. oddymiającej: Kwiatkowskiego 2, Montaż przeciwopż. wyłącznika prądu: Sowińskiego 6,

Wymiana instalacji i tablic zabezpieczeń WLZ: Armii Krajowej 38, Broniewskiego 20, Dekabrystów 68/76, Kiedrzyńska 73, Kosmiczna 3a, Worcella 13, 32, 34, 36,

Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp,  liczników, montaż baterii kompensacyjnych,  oświetlenia.

W 2014r. na remont instalacji elektrycznej  wydatkowano kwotę: 617 192,99 zł,  na modernizację: 398 458,17 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW

Do końca  2014r. modernizację przeprowadzono w  194  budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 143 węzłów cieplnych.

Modernizacja węzła c.o.: Dekabrystów 68/76,

Wymiana uszkodzonych odpowietrzników,  zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów, legalizacja liczników ciepła.

W 2014r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 146 446,07 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 340 497,21 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW

Siłownie dla dorosłych: Dekabrystów- Borelowskiego- Wodzickiego, Obr. Westerplatte 7-9, Zespół sportowo- rekreacyjny: Czartoryskiego 2/4, Wodzickiego 105-107.  Ponadto:  montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2014r.  na remonty placów zabaw  wydatkowano kwotę: 811 257,82 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓW

Armii Krajowej 66 kl. I, VI, II, III

Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Armii Krajowej 66 (I,IV,V),51,  Kiedrzyńska 128, Kwiatkowskiego 2, 4, 7,  Nałkowskiej 11, 7, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 2a, 6, 8.
W 2014r. na roboty remontowe dźwigów   wydatkowano kwotę: 117 548,41 zł. Koszt modernizacji: 537 352,48 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.

Remont pomp: Armii Krajowej 40, Czartoryskiego 2/4, 7/9,

Malowanie zbiorników hydroforowych: Armii Krajowej 40, Kiedrzyńska 93, Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji,

W 2014r. na remont urządzeń hydroforowych  wydatkowano kwotę:  9 470,59  zł.

W 2014r. na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 80 624,99 zł.