Informacja o wycince drzew - dodano 02.11.2017

02.11.2017

 

Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa (akacji) rosnącego od strony południowo-zachodniej przy budynku Kiedrzyńska 106.

 


 

23.10.2017

 

Administracja  Osiedla  1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca”  uprzejmie informuje, że z przyczyn bezpieczeństwa wystąpi do  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy o uzyskanie zgody na wycięcie drzew rosnących przy n/w budynkach:


- Kiedrzyńska 81 - jarzębina  od strony południowej na skarpie,
- Księżycowa 2 – brzoza od strony wschodniej przy chodniku,
- Kiedrzyńska 97 – wierzba od strony wschodniej przy parkingu.

 

 

 


 

 

25.09.2017


Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że z przyczyn bezpieczeństwa oraz na wniosek mieszkańców wystąpi do  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy o uzyskanie zgody na wycięcie drzew rosnących przy n/w budynkach:


- ul. Zapolskiej 10 - lipa, od strony południowej przed kl. nr V,

- ul. Worcella 24 - świerk, od strony południowej w ogródku przydomowym mieszkania nr 9,

- ul. Armii Krajowej 82-84 - sucha brzoza, od strony zachodniej.

 

 


 

 

30.08.2017


Administracja Osiedla 1000-Lecia „Zachód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek lokatorów oraz z przyczyn bezpieczeństwa wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Urzędu Miasta Częstochowy o wyrażenie zgody na wycinkę następujących drzew na Osiedlu:

 

- ul. Obr. Poczty Gdańskiej 2 str. płn – sucha brzoza;

- ul. Obr. Poczty Gdańskiej 6 – świerk;

- ul. Sowińskiego 6 str. płd – klon;

- ul. Słonimskiego  3/9 str. płn - jarząb pospolity;

- ul. Okólna 11 str. zach. – jesion;

- ul. Armii Krajowej 53 – jesion;

- ul. Nałkowskiej 8 – klon oraz jesion;

- ul. Nałkowskiej 4 – topole szt.3;

- ul. Sowińskiego 1/7 str. płd-wsch. - usychający modrzew;

- ul. Skrzyneckiego 20/22 str. płd-wsch. - usychający modrzew;

- ul. Kwiatkowskiego 8 str. wsch. - uszkodzony klon;

- ul. Okólna 111 str. zach.: sucha brzoza, sumaki szt. 2 oraz świerk;

- ul. Okólna 107 – str. płd – wierzba.

 

17.07.2017


Administracja Osiedla  1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa (klon) rosnącego od strony południowej przed budynkiem Zapolskiej 12 (klatka III).

 


14.07.2017

 

 

Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzew ( lip – 2 szt.) rosnących od strony północnej przed klatką I przy budynku Kiedrzyńskiej 75.

03.07.2017

Administracja Osiedla 1000 - lecia „Wschód” CSM „Nasza  Praca” uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańca wystąpi do Urzędu Miasta Częstochowa Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o zgodę na wycięcie drzewa – (lipa) rosnącego od strony północnej przed klatką V przy budynku  Kiedrzyńska 79.