Przetarg na usuwanie awarii - dodano 14.01.2019

OGŁOSZENIE


Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą przy ulicy Okólnej 113a w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie awarii sieci, przyłączy i instalacji  gazowych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.


Informacje o przetargu oraz warunki zamówienia  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym (pok. nr 32), nr tel. 34 325 73 55 wew. 146.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jw. w pokoju  nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 04.02.2019 r. do  godz. 14.00, w zamkniętej kopercie  opatrzonej napisem ”Usuwanie awarii”.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.