Złoty Laur dla Prezesa Ryszarda Szczuki - dodano 16.03.2018

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pielęgnując tradycję podziękowań wybitnym osobowościom świata kultury, polityki, nauki, a także działaczom społecznym  i przedsiębiorcom – postaciom, których wysiłki mają wpływ na zmiany otaczającego nas świata po raz XXVI przyznała Laury Umiejętności Kompetencji.

 

 

Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" Ryszard Szczuka otrzymał Złoty Laur w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” za:

• długoletnie i niezwykle kompetentne zarządzanie Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca”;
• prowadzenie szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych w zasobach Spółdzielni oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania mającą na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej i poprawę warunków mieszkaniowych;
• inicjatywę powstania wielu obiektów sportowych i rekreacyjnych, które służą poprawie sprawności fizycznej mieszkańców;
• dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zakładanie czujników tlenku węgla i wprowadzanie systemu monitoringu na terenie Spółdzielni;
• promocję idei spółdzielczości.