Dane Spółdzielni

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni

w tym:

492.807 m2


- powierzchnia użytkowa mieszkań 465.126 m2
- powierzchnia lokali użytkowych 23.003 m2
- powierzchnia garaży wolnostojących 4.678 m2
Powierzchnia ogrzewana mieszkań 464.690 m2
Liczba budynków mieszkalnych 186
Liczba garaży 288
Liczba pawilonów 26
Liczba mieszkań 10.225
Liczba lokali użytkowych 242
Powierzchnia gruntów własnych i w wieczystym użytk. przez Spółdzielnię 49 ha
Liczba członków Spółdzielni 7.933