Certyfikat ISO 9001:2009

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” mam zaszczyt i przyjemność poinformowania, iż nasza instytucja uzyskała  certyfikat ISO  9001 – 2009 będący światowym standardem i potwierdzeniem najwyższej jakości w dziedzinie zarządzania.

Uzyskanie atestu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2009 wprowadza naszą  firmę w grono ponad 600 000 organizacji na świecie, dla których jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów jest celem najważniejszym.

Zdobycie tego certyfikatu przez CSM „Nasza Praca” dowodzi starań jakie podejmują Rada Nadzorcza, Zarząd i wszyscy  pracownicy Spółdzielni w celu jak najlepszej obsługi naszych mieszkańców i staranności w zarządzaniu i utrzymaniu zasobów  lokalowych.


Prezes Zarządu C.S.M. "Nasza Praca"
inż. Ryszard Szczuka