Wzory dokumentów

DEKLARACJE W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI


Wzory dokumentów dla osób, które nabyły mieszkanie w zasobach Spółdzielni i chcą zostać członkiem Spółdzielni:

 

Wzory dokumentów dla osób, które nabyły mieszkanie w zasobach Spółdzielni i nie chcą zostać członkiem Spółdzielni:


POZOSTAŁE DRUKI