Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Brak możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w Spółdzielni od 16 marca do odwołania

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiologiczne, oraz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Spółdzielnia CSM „Nasza Praca” wprowadza od  dnia 16 marca  do odwołania brak możliwości bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z naszymi jednostkami i ich pracownikami będzie możliwy wyłącznie poprzez telefon, e-mail bądź listownie;

  • Pilną korespondencję należy zostawić w skrzynce umieszczonej na zewnątrz, przed wejściem do budynku Zarządu Spółdzielni lub Administracji;
  • Kasa Spółdzielni zostaje zamknięta. Wpłaty należności wobec Spółdzielni należy dokonywać elektronicznie, w placówkach bankowych bądź pocztowych;
  • Do końca maja 2020 r. nie będą naliczane odsetki karne z tytułu nieterminowych wpłat;
  • Przyjęcia interesantów przez członków Zarządu (we wtorki) zostają zawieszone.

W trosce Państwa zdrowie i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń.

 


 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH SPÓŁDZIELNI

– dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Wschód:

Pogotowie Elektryczne  34 372 22 56, 668 138 024

Pogotowie Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, Centralnego Ogrzewania   34 361 03 43

Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kablowa  34 361 57 57

 

– dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Zachód:

Pogotowie Elektryczne   34 372 22 56, 668 138 024

Pogotowie Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, Centralnego Ogrzewania  34 325 38 41

Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kablowa   34 361 57 57

 

ADRESY E-MAIL:

Zarząd: zarzad@csmnp.com.pl

Osiedle Wschód: wschod@csmnp.com.pl

Osiedle Zachód: zachod@csmnp.com.pl

ZOT:  zot@csmnp.com.pl

Wszystkie dane teleadresowe znajdują się także na naszej stronie internetowej: www.csmnp.com.pl oraz na książeczkach opłat czynszowych