Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Dane administracyjne

CSM "Nasza Praca" administruje zasobami:

0
Budynków mieszkalnych
0
Lokale użytkowe
0
Garaży
0
Członków

Szczegółowy stan na dzień 31.12.2023 r.

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni
w tym:
491 212,77 m2
– powierzchnia użytkowa mieszkań464 526,21 m2
– powierzchnia lokali użytkowych22 008,88 m2
– powierzchnia garaży wolnostojących4 677,68 m2
Powierzchnia ogrzewana mieszkań464 144,71 m2
Liczba budynków mieszkalnych185
Liczba garaży288
Liczba pawilonów25
Liczba mieszkań10 218
Liczba lokali użytkowych227
Powierzchnia gruntów administrowanych przez Spółdzielnięok. 50 ha
Liczba członków Spółdzielni11 301