Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Dane administracyjne

CSM "Nasza Praca" administruje zasobami:

0
Budynków mieszkalnych
0
Lokale użytkowe
0
Garaży
ok. 0 tyś
Mieszkańców

Szczegółowy stan na dzień 31.12.2019 r.

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni
w tym:
491 431,49 m2
– powierzchnia użytkowa mieszkań464 526,21 m2
– powierzchnia lokali użytkowych22 277,60 m2
– powierzchnia garaży wolnostojących4 677,68 m2
Powierzchnia ogrzewana mieszkań464 144,71 m2
Liczba budynków mieszkalnych185
Liczba garaży288
Liczba pawilonów25
Liczba mieszkań10 218
Liczba lokali użytkowych232
Powierzchnia gruntów własnych i w wieczystym użytk. przez Spółdzielnię49 ha
Liczba członków Spółdzielni11 752