Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
e-BOK

Zarząd CSM „Nasza Praca” informuje, że od dnia 01.12.2016 r. istnieje możliwość wglądu w indywidualne kartoteki opłat dla lokali mieszkalnych za pomocą serwisu „e-BOK” (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) dostępnego ze strony internetowej Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” świadczonego poprzez system MARHAL-ON-LINE Firmy MarHal s.c..

Użytkownikiem serwisu może być członek Spółdzielni lub osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach CSM „Nasza Praca” w Częstochowie.

Dostęp do serwisu e-BOK będzie możliwy po zalogowaniu się na stronie www.marhalonline.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy odnośnik:

Aby uzyskać login oraz hasło do serwisu e-BOK, należy złożyć w Spółdzielni formularz rejestracji w serwisie e-BOK CSM „Nasza Praca”, który można pobrać klikając link poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni.

Formularz rejestracji – lokale mieszkalne
Pobierz formularz

Wypełniony formularz rejestracji prosimy dostarczyć do Spółdzielni na dwa sposoby:

1. Osobiście do działu windykacji czynszów CSM „Nasza Praca”, ul. Okólna 113A. Do akceptacji formularza niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego,
lub
2. Poprzez przesłanie przez Użytkownika czytelnego skanu w formacie JPG lub PDF wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres email:

oraz podaniu w treści wiadomości indywidualnego kodu dostępu nadanego przez CSM „Nasza Praca” w celu weryfikacji tożsamości osoby uprawnionej do korzystania z serwisu.

Regulamin dostępu i korzystania z serwisu „e-BOK”
Pobierz regulamin