Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Galeria

Siedziba Zarządu

Budynki Spółdzielni

Place zabaw

Zdjęcia z lotu ptaka

Zakład Obsługi Technicznej

Klub Spółdzielczy

Ośrodek Wypoczynkowy w Zawadach