Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Historia
18 marca 1958 r.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" w Częstochowie

W Częstochowie w okresie lat międzywojennych nie było żadnych form spółdzielczości mieszkaniowej na wzór np. Warszawy, a zapoczątkowana w połowie 1949 roku działalność inwestycyjna Spółdzielni typu wyłącznie własnościowego „Przyszłość”, „Wspólnota” nie mogły zaspokoić rosnących wraz z napływem do Częstochowy ludności w związku i rozbudową Huty „Bieruta” i innych zakładów przemysłowych potrzeb mieszkaniowych.

Dlatego tak istotne dla rozwoju Miasta było podjęcie przez 47 członków Założycieli w dniu 18 marca 1958 roku Uchwały o utworzeniu pierwszej w Częstochowie i jednej z pierwszych w województwie katowickim Spółdzielni Mieszkaniowej typu lokatorskiego pod nazwą Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” w Częstochowie.

65 lat CSM "Nasza Praca"

Zobacz jak zmieniała się nasza spółdzielnia i dzielnica Tysiąclecie.

Tysiąclecie – jedna z najładniejszych, a być może najładniejsza dzielnica Częstochowy. Jej istnienie nierozerwalnie łączy się z funkcjonowaniem Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”. W zasobach „Naszej Pracy” mieszka już trzecie pokolenie Częstochowian.

Film promocyjny

3 października 1958 r.

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spośród najbardziej zaangażowanych i doświadczonych działaczy spółdzielczych wybrano 12 – osobową Radę Nadzorczą, której Przewodniczącym został kol. Eugeniusz Suchecki.

W tym samym dniu Rada powołała 3 osobowy Zarząd w składzie:
1. Przewodniczący – kol. Franciszek Dyderski
2. Z-ca Przewodniczącego – kol. Zygmunt Wojtasik
3. Członek – kol. Wacław Radomski
który niezwłocznie przystąpił do załatwiania formalności związanych z rozpoczęciem działalności statutowej Spółdzielni.

Nieco później z inicjatywy działaczy spółdzielczych G.S. „Samopomoc Chłopska” i PSS „Jedność” utworzona została Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której pierwsze walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 3 października 1958 roku.

Działalność inwestycyjną rozpoczęła Spółdzielnia już w roku jej powstania. Była to realizacja przejętych od Spółdzielni Pracy „Elektro-Radio-Mechanika” i Spółdzielni Pracy Poligraficzno- Wydawniczej „Udziałowa” będących w budowie dwóch budynków przy ul. Nadrzecznej 35/41 i 63. Kontynuowano także budowę przejętych od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej dwóch domów przy al. Pokoju.

W pierwszym roku działalności na dzień 31.12.1958 r. Spółdzielnia zrzeszała 514 osób, z których 100 otrzymało już mieszkania.

Budowa dzielnicy Tysiąclecie

Film archiwalny

Film prezentujący archiwalne zdjęcia pokazujące m.in. budowę dzielnicy „Tysiąclecie” w Częstochowie. Na filmie widać al. Armii Krajowej (dawniej al. Zawadzkiego) oraz pierwsze budynki Politechniki Częstochowskiej. Widoczne na filmie rondo z przejeżdżającym tramwajem to obecnie skrzyżowanie al. Jana Pawła II (dawniej al. Lenina) i al. Armii Krajowej.

Monografia na 60-lecie CSM Nasza Praca

Z okazji jubileuszu 60-lecia Spółdzielni została wydana monografia pt. NASZA PRACA NASZ DOM autorstwa Cezarego K. Szymańskiego i Jakuba Szymańskiego.

Pobierz monografię
Z historią w tle ...

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca"

W tym czasie Spółdzielnia zatrudniała dwóch pracowników; pierwszym z nich był Główny Księgowy Zdzisław Gancke, drugim – w pięć miesięcy później zatrudniona Maria Kudra. Z tak szczupłym zespołem pracowniczym mieszczącym się w jednym pokoju przy al. Wolności 51/53, rozpoczęto przygotowania do realizacji dalszych obiektów inwestycyjnych.

W latach 1960-1961 zrealizowano część Osiedla „Stare Miasto”, Osiedle przy ul. Jasnogórskiej i Partyzantów, zabudowano okolice Placu Bohaterów Getta. W pierwszych pięciu latach działalności Spółdzielnia pozyskała łącznie 56 budynków mieszkalnych, w tym pierwszy w Częstochowie 11-kondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Zawadzkiego i Jasnogórskiej. Największymi terenami inwestycyjnymi w następnej kolejności były Dzielnica Tysiąclecie i Osiedle Trzech Wieszczy.

Rok 1975 był rokiem przełomowym w historii spółdzielczości mieszkaniowej w Częstochowie. Uchwały Zebrań Przedstawicieli Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” i Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zadecydowały o połączeniu obu Spółdzielni. Nowa Spółdzielnia pod nazwą Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” rozpoczęła swoją działalność z dniem 21 marca 1975 r., a Prezesem jej został kol. Stanisław Oruba.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym spowodowała zmiany w dotychczasowym modelu organizacyjnym spółdzielczości mieszkaniowej. Zlikwidowano Oddziały Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego – a w ich miejsce utworzono Wojewódzkie Spółdzielnie Mieszkaniowe. Prezesem WSM w Częstochowie został dotychczasowy Prezes „Naszej Pracy” kol. Oruba. Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” przystąpiła do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako jeden z członków założycieli.

Działalność gospodarcza Spółdzielni w latach 1976-1977 prowadzona była w powiernictwie Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie.

W tym okresie Społeczny Zarząd Spółdzielni stanowili:
Kol.Stanisław Winczek – Przewodniczący
Kol. Marian Bajorski – Z-ca Przewodniczącego Kol. Zygmunt Wojtasik – Członek
Radzie nadzorczej przewodniczył kol. Wiesław Bragoszewski.

Na skutek decyzji o rejonizacji działania Spółdzielni w mieście część swoich zasobów Spółdzielnia przekazała innym spółdzielniom. W rejonie Śródmieścia, na bazie budynków „Naszej Pracy” powstała Spółdzielnia „Śródmiejska”, a „Nasza Praca” swoim działaniem objęła teren od ulicy Jana Pawła II na południu do Kiedrzyna na północy i od ulicy Łódzkiej na zachodzie do ulicy Rolniczej na wschodzie.

Z dniem 1 stycznia 1978 r. rozwiązano umowę o powiernicze prowadzenie działalności poprzez WSM w wyniku czego Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” wznowiła samodzielnie działalność gospodarczą.

Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 28 grudnia 1977 r. dokonało wyboru Rady Spółdzielni, której Przewodniczącym został kol. Stanisław Winczek. Uchwałą Rady Spółdzielni z dnia 28 grudnia 1977 r. powołano nowy Zarząd na czele którego stanął kol. Wiesław Brągoszewski.

Dnia 7 września 1979 r. funkcję Przewodniczącego Rady przejął kol. Antoni Laskowski w związku z powołaniem kol. Stanisława Winczka w skład Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i funkcję tę pełnił do 1990 roku. Od 1990 r. Przewodniczącym został kol. Zbigniew Mrowiński, a w kolejnej kadencji tj. od roku 1994 do 1998 kol. Andrzej Stolarczyk.

Przewodniczącym kadencji 1998-2002 został kol. Bogdan Pietrzykowski, kadencji 2002-2013 kol. Zbigniew Rudlicki, natomiast obecnym Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest kolega Zbigniew Wróblewski.

W 1987 roku, w związku z powołaniem kol. Wiesława Brągoszewskiego na stanowisko Prezydenta Miasta prezesem Zarządu został kol. Wojciech Imiołczyk.

W chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu pełni inż. Ryszard Szczuka.

Majątek, którym Spółdzielnia gospodaruje to ponad 10.000 mieszkań w prawie 200 budynkach zlokalizowanych na terenach o łącznej powierzchni blisko 50 ha, wraz z terenami zielonymi, drogami i chodnikami.

Spółdzielnia zrzesza ponad 8.000 członków, a jej zasoby zamieszkuje około 20 tys. mieszkańców.

Spółdzielnia administruje budynkami za pośrednictwem Kierownictw Osiedli Tysiąclecia „Wschód” i „Zachód”. Administruje ponadto budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada zakład specjalistyczny montażu i obsługi dźwigów osobowych, hydroforowni, telewizji kablowej i sieci interaktywnej. Inne specjalistyczne zakłady i grupy zawodowe zostały sprywatyzowane z korzyścią ekonomiczną i organizacyjną dla obu stron.

Spółdzielnia posiada swoje studio Telewizji „Orion”, za pośrednictwem którego przekazuje informacje dotyczące życia codziennego mieszkańców miasta.

Prowadzony Klub spółdzielczy dla naszych mieszkańców jest jedyną tego typu placówką o tak szerokim profilu działania w dzielnicy Tysiąclecia. Kluby podejmuje działania o szerokim zakresie, którymi stara się zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców, a przede wszystkim dzieci.

Moje Tysiąclecie

Ryszard Szczuka

Historię częstochowskiej dzielnicy Tysiąclecie opowiada Ryszard Szczuka – Prezes Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.