Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

II Przetarg na lokal mieszkalny – Gwiezdna 10 m.94

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

Zawiadamia, że w dniu 28.03.2023r. (wtorek) o godz. 15:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok.15 (sala konferencyjna) odbędzie się:

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

nr 94 w budynku przy ul. Gwiezdnej 10 w Częstochowie, usytuowane na X piętrze, 2 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 43,00 m2.

Cena wywoławcza (3/4 wartości rynkowej mieszkania do przetargu) wynosi: 175 500 zł.

Wadium, jakie musi wnieść stawiający do przetargu wynosi: 8 775 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni najpóźniej do godziny 12:00 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni:
Nr 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889.
Tytuł przelewu: wpłata wadium na przetarg 28.03.2023r. Gwiezdna 10 m 94
Kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu do godziny 15:00.

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 145.

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale księgowości czynszowej pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 116, 133.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Wschód” pod nr tel. 34 361 32 08.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 23 marca 2023 r. od godziny 13:00 do 14:00.

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, w przetargu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby przystępujące do licytacji, a przetarg odbędzie się z zachowaniem dystansu społecznego.