Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Informacja o wycince drzew

Administracja  Osiedla  Tysiąclecia „Wschód”  CSM „Nasza Praca”  uprzejmie informuje, że na wniosek mieszkańców oraz z uwagi na bezpieczeństwo wystąpi w m-cu sierpniu 2021 r do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowa o uzyskanie zgody na wycięcie drzew przy n/w posesjach:

  1. Worcella 26

– „tuja”  szt. 1,  rośnie od strony południowej budynku w ogródku przydomowym przy  segmencie nr 10,

  1. Worcella 24

– lipa szt. 3, klon szt. 1, drzewa  rosną od strony północnej budynku,

  1. Armii Krajowej 66

– głóg  szt. 1, drzewo suche  rośnie od strony zachodniej budynku,

  1. Kiedrzyńska 79

   – lipa szt. 1, drzewo suche,  rośnie od strony zachodniej budynku,

  1. Kiedrzyńska 95

   – wierzba szt.1, drzewo usychające rośnie od strony zachodniej budynku,

  1. Zapolskiej 12

   – jarzębina szt. 1, (spróchniały pień) drzewo rośnie od strony południowej budynku.