Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Informacja o wycince drzew

Administracja Osiedla Tysiąclecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że po dokonaniu przeglądu drzew, wystąpi do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowa o uzyskanie zgody na wycięcie drzew:

  1. Armii Krajowej 66 – lipa – 1 szt.

drzewo rośnie od strony wschodniej budynku przed klatką nr. 1, tuż przy osłonie śmietnikowej.

  1. Kiedrzyńska 77 – jesion (dwa pnie) – 1 szt.

drzewo rośnie od strony północnej budynku przed kl. nr 6.


Administracja Osiedla Tysiąclecia „Wschód” CSM „Nasza Praca” uprzejmie informuje, że po dokonaniu przeglądu drzew oraz na wniosek mieszkańców, wystąpi do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowa o uzyskanie zgody na wycięcie drzew:

  1. Worcella 24
    – lipa – 2 szt.
    – jarząb – 1 szt.

drzewa rosną od strony północnej budynku.

  1. Kiedrzyńska 128 – brzoza – 1 szt.

drzewo rośnie od strony południowo – zachodniej budynku.

  1. Kiedrzyńska 100 – klon – 1 szt.

drzewo rośnie od strony północnej budynku przed klatką nr. 3