Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Kasa Spółdzielni jest zamknięta do odwołania!

Kasa Spółdzielni na ul. Okólnej 113A  jest zamknięta do odwołana.

Wpłaty należności wobec Spółdzielni należy dokonywać elektronicznie, w placówkach bankowych bądź pocztowych.

Do końca maja 2020 r. nie będą naliczane odsetki karne z tytułu nieterminowych wpłat.