Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Klub Spółdzielczy

Siedziba
ul. Broniewskiego 3

SEKRETARIAT
tel. 34 325 48 73

E-MAIL
klub@csmnp.com.pl

Celem działalności Klubu Spółdzielczego Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” jest zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie organizowania czasu wolnego, działalności opiekuńczo-wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej.

Budynek klubu

CZYM ZAJMUJE SIĘ KLUB?

Klub prowadzi następujące formy zajęć:

 • bibliotekę,
 • zajęcia klubowe dla dzieci i młodzieży,
 • siłownię,
 • modelarnię,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia fotograficzne,
 • poradnictwo wychowawcze,
 • Grupę Wsparcia „Kotwica”,
 • sekcję tkacką TPSP,
 • jogę,
 • tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych,
 • konsultacje z kinezjologii edukacyjnej,
 • wystawy malarstwa, tkaniny artystycznej i fotografii,
 • zajęcia w ramach ferii zimowych i wakacji.

W Klubie swoją siedzibę mają:

 • Okręgowy Związek Żeglarski (w poniedziałki od 17.00 do 19.00)
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (we wtorki i piątki od 14.00 do 20.00)
 • Jurajskie Stowarzyszenie Kinezjologów (w każdą I-ą środę m-ca)

Klub współpracuje z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dzielnicy 1000-lecie, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej „Sportowiec”, szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu osiedla i miasta.


KLUBY SPÓŁDZIELCZE – HISTORIA

Kluby Spółdzielcze Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” rozpoczęły swoją działalność w latach 70-tych XX wieku. Od momentu powstania stały się magnesem przyciągającym dzieci i młodzież z Osiedla 1000 – lecia oraz z innych dzielnic Częstochowy.
Kluby były inicjatorem wielu imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, takich jak Giełdy Staroci, Giełdy dla Młodych Małżeństw, Kiermasz Starej Książki i inne. Z biegiem czasu zajęcia prowadzone w Klubach ulegały różnym modyfikacjom, część zajęć uległa likwidacji a na ich miejsce wprowadzano nowe formy zajęć.

Obecnie, prowadzone są zajęcia, które obejmują różne grupy wiekowe,począwszy od wieku przedszkolnego a kończąc na Klubie Emerytów.
Działalność społeczno- kulturalna w Klubach realizowana jest jako:

 • opiekuńczo – wychowawcza i edukacyjna,
 • kulturalno – oświatowa,
 • sportowo – rekreacyjna,
 • turystyczna,
 • psychoedukacyjna.

Ponadto, Kluby prowadzą działalność na rzecz środowisk lokalnych oraz są organizatorami ferii zimowych i zajęć wakacyjnych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zajęcia ukierunkowane są przede wszystkim na czynny wypoczynek, sport, rekreację oraz zajęcia intelektualno-rozrywkowe.


REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH
Pobierz regulamin