Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Klub Spółdzielczy

ul. Broniewskiego 3
pawilon, I piętro

Strona www
klub.csmnp.com.pl

SEKRETARIAT
tel. 34 325 48 73

E-MAIL
klub@csmnp.com.pl

Celem działalności Klubu Spółdzielczego Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” jest zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie organizowania czasu wolnego, działalności opiekuńczo-wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej.

Budynek klubu