Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Komunikat CSM „Nasza Praca” w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” informuje, że na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 161.XIII.2019 r. z dnia 18.06.2019 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr poz. 4657

Rada Miasta Częstochowy zmieniła termin wprowadzenia
nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z  1 lipca 2019 r.  na  1 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym:

  • w miesiącu lipcu 2019 r. obowiązuje dotychczasowa opłata
    12 zł/osobę,
  • od 1 sierpnia 2019 będzie obowiązywała nowa stawka opłaty
    18 zł/osobę.

Otrzymane od Spółdzielni zawiadomienia o nowym wymiarze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy zastosować od miesiąca sierpnia 2019 r.

Zmiana terminu NIE DOTYCZY ZMIANY CENY ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, KTÓRA OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2019 r.

Podsumowując, nowe opłaty za:
– wodę i odprowadzanie ścieków – od 1 lipca 2019 r.
– gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 sierpnia 2019 r.

 

Zarząd
CSM „Nasza Praca”