Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Komunikat dla rodzin wielodzietnych korzystających z 50% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie informacji uzyskanej w  Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie https://cuk.czestochowa.pl/komunikat-2/

zawiadamiamy, że dla skorzystania z 50% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi istotne jest zamieszkiwanie na nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn.zm.).

Od 1 stycznia 2023 roku 50 % zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy wyłącznie rodzin wielodzietnych mieszkających wspólnie/razem i posiadających Kartę Dużej Rodziny tzn. rodziców i co najmniej trójki dzieci uczących się do ukończenia 25 roku życia.

W związku z powyższym zasady naliczenia ulgi uległy zmianie.  Do uzyskania w/w zwolnienia konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch niżej wymienionych warunków:

  1. zamieszkiwanie w danym lokalu mieszkalnym przez rodzinę wielodzietną
    (tj. rodziców i co najmniej trójki uczących się dzieci do ukończenia 25 roku życia)
  2. posiadanie Karty Dużej Rodziny przez poszczególnych członków rodziny.

W przypadku, gdy Państwa rodzina spełnia warunki wymagane do skorzystania z 50% zwolnienia w opłacie prosimy o złożenie oświadczenia w tym zakresie oraz dostarczenie brakującej Karty Dużej Rodziny. Wówczas zmiana będzie uwzględniona w kolejnym miesiącu.