Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Lokale mieszkalne - stawki opłat

Stawki obowiązujące od 03.05.2024 r.

Stawka za eksploatację:

– Dla osób będących członkami Spółdzielni:

 • 4,08 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

– Dla osób nie będących członkami Spółdzielni:

 • 4,43 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

Stawka na fundusz remontowy:

– Dla lokali mieszkalnych:

 • 2,30 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

– Dla lokali mieszkalnych w budynkach szeregowych:

 • 2,20 zł x pow. użytkowa (m2)

Stawki niezależne od Spółdzielni:

– Podatek od nieruchomości
(tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

 • 0,19 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

– Opłata przekształceniowa
(dawne wieczyste użytkowanie gruntów)
(tylko dla lokali bez tytułu odrębnej własności)

 • 0,11 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w budynkach wielolokalowych

 • Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze:
  9,60 zł
  x zużycie wody w m3 przypadające na lokal mieszkalny
  Uwaga!
  Przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycia wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 • Lokale mieszkalne bez wodomierzy:
  9,60 zł x ryczałt 7,5 m3 x ilość osób

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w budynkach o zabudowie szeregowej

 • 34,00 zł x ilość osób

– Woda i odprowadzanie ścieków

 • Lokale opomiarowane: 14,62 zł za 1 m3
 • Lokale bez wodomierzy:
  (ryczałt 7,5 m3 / osobę): 109,65 zł x ilość osób
 • W przypadku, gdy ilość zamieszkałych osób jest równa zero: 219,30 zł za lokal

– Podgrzanie wody (tylko lokale w budynkach przy ul. Gwiezdnej 10, 12, 14)

 • 62,00 zł za 1 m3
  Uwaga! Do ceny podgrzania należy doliczyć koszt wody i odprowadzania ścieków
  np. gdy zużyto 3,5 m3 ciepłej wody, wtedy koszt całkowity to:
  3,5 m3 x stawka za podgrzanie wody + 3,5 m3 x stawka za wodę i odprowadzanie ścieków.

– Centralne ogrzewanie

 • 5,96 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)

Inne stawki:

Stawki naliczane indywidualnie dla każdego lokalu.

Opłata na energię elektryczną administracyjną

 • Dla lokali mieszkalnych: 0,19 zł x pow. użytkowa mieszkania (m2)
 • Dla lokali mieszkalnych w budynkach szeregowych: 0,19 zł x pow. użytkowa (m2)

Winda

 • 23,20 zł x ilość osób
 • W przypadku, gdy ilość zamieszkałych osób jest równa zero: 46,40 zł za lokal

Domofon

 • 3,45 zł za lokal mieszkalny

Opłata za obsługę wodomierza

 • 5,75 zł x ilość wodomierzy

Opłata za pomieszczenie dodatkowe

 • 7,28 zł x pow. użytkowa pomieszczenia (m2)

Opłata za wysyłanie korespondencji na adres poza zasoby Spółdzielni

 • przesyłka krajowa 3,20 zł / lokal mieszkalny
 • przesyłka zagraniczna 7,80 zł / lokal mieszkalny

Szczegółowe wyliczenie opłat dla każdego lokalu mieszkalnego można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 73 55 wew. 100, 116, 133.