Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Oferta dzierżawy terenu pod parking ul.Obr.Westerplatte 21

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” odda w dzierżawę nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Obr.Westerplatte 21 o pow. 1550 mdo wykorzystania jako parking strzeżony ogrodzony.

Stawka wyjściowa dzierżawy wynosi miesięcznie 1,92 zł/m2 netto + media (woda i energia elektryczna).

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni ul.Okólna 113a  w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 17 nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub w Administracji Osiedla ZACHÓD ul.Obr.Westerplatte 21 nr tel. 34 325 41 17 .