Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Kwiatkowskiego 9 m.114

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie

zawiadamia, że w dniu 21.07.2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się
w Klubie Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 3 ( I piętro) w Częstochowie

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Mieszkanie nr 114 w budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 9 w Częstochowie, usytuowane na X piętrze
–  1 pokój z kuchnią o pow. użytkowej 30,15 m2;

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  5 650 zł;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 113 000

Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej do godz. 12.00 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni podany w ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 21.07.2020 – E. Kwiatkowskiego 9 m 114

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale księgowości czynszowej pod nr telefonu 34 325 73 55, wew. 116 i 133.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Zachód” pod nr telefonu 34 325 41 17.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Jednocześnie informujemy, że przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, własny długopis) oraz z zachowaniem dystansu społecznego.

W przetargu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby przystępujące do licytacji.
Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane na salę.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.