Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Nałkowskiej 16 m.41

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Mieszkanie nr 41 w budynku przy ul. Nałkowskiej 16 w Częstochowie, usytuowane na III piętrze
– 1 pokój z kuchnią o pow. użytkowej 29,45 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 111 000

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  5 500 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 03 lutego 2021 roku – Nałkowskiej 16 m 41
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

 

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Nałkowskiej 16 m 41, należy składać
do dnia 02.02.2021 roku na adres:
Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a
42-218 Częstochowa
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2021 roku

 

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :

  • Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,73 zł/m2 p.u.;
  • Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,04 zł/m2 p. u.;
  • Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
  • Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za konserwację domofonu 2,60 zł/lokal;
  • Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 0,11 zł/m2 p. u;
  • Centralne ogrzewanie 3,51 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
  • Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
  • Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.