Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Nałkowskiej 8 m.68

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

  PRZETARG  OFERTOWY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Mieszkanie nr 68 w budynku przy ul. Nałkowskiej 8 w Częstochowie, usytuowane na II piętrze
–  2 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 37,34 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 159 000

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –   7 950 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889

tytułem: wpłata wadium na przetarg 15 lutego 2022 roku – Nałkowskiej 8 m 68

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Nałkowskiej 8 m 68, należy składać
do dnia 14.02.2022
roku na adres:

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a
42-218 Częstochowa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku.

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :

  • Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,95 zł/m2 p.u.;
  • Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m2 p. u.;
  • Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
  • Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
  • Opłata przekształceniowa za grunt 2,90 zł/m2 p. u;
  • Centralne ogrzewanie 3,86 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
  • Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
  • Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.