Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Obr. Westerplatte 27 m.92

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

Zawiadamia, że w dniu 31.10.2023r. (wtorek) o godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a, pok.15 (sala konferencyjna) odbędzie się:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

nr 92 w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 27 w Częstochowie, usytuowane na X piętrze,
2 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 44,90 m2 z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 3,24 m2.

Cena wywoławcza ( wartość rynkowa mieszkania do przetargu) wynosi: 221 000 zł.

Wadium, jakie musi wnieść stawiający do przetargu wynosi: 11 050 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni najpóźniej do godziny 12.00 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni:
Nr 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889.
Tytuł przelewu: wpłata wadium na przetarg 31.10.2023r. Obr. Westerplatte 27/92
Kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu do godziny 15.00.

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 145.

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale księgowości czynszowej pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 116, 133.

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Zachód” pod nr tel. 34 325 41 17.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 26 października 2023r. (czwartek) od godziny 13:00 do 14:00.