Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Sowińskiego 1/7 m.29

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Mieszkanie nr 29 w budynku przy ul. Sowińskiego 1/7 w Częstochowie, usytuowane na III piętrze
– 1 pokój o pow. użytkowej 19,12 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 114 000

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 5 700 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889

tytułem: wpłata wadium na przetarg 28 czerwca 2022 roku – Sowińskiego 1/7 m 29

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Sowińskiego 1/7 m 29, należy składać
do dnia 27.06.2022
roku na adres:

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
ul. Okólna 113a
42-218 Częstochowa

Druk oferty można pobrać tutaj.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :

  • Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m2 p.u.;
  • Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,46 zł/m2 p. u.;
  • Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
  • Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
  • Opłata przekształceniowa za grunt 0,25 zł/m2 p. u;
  • Centralne ogrzewanie 3,86 zł/m2 p. u.;
  • Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
  • Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
  • Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 będzie możliwość dokonania oględzin mieszkania w dniu 23.06.2022 r. od godziny 13:00 do 14:00.