Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokale użytkowe

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w budynkach

1.Armii Krajowej 68 o powierzchni 599,94 m2 (parter+piętro, pawilon wolnostojący)
2.Broniewskiego 3 o powierzchni 138,91 m²(parter, budynek wolnostojący)
3.Armii Krajowej 38 o powierzchni 129,40 m² (parter, budynek mieszkalny)
4.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 63,24 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
5.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
6.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 34,94 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
7.Dekabrystów 68/76 o powierzchni 41,36 m² (II piętro, pawilon wolnostojący)
8.Okólna 113a o powierzchni 27,40 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2019r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł.
Najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00 należy wpłacić wadium w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a oraz zgłosić się do pok. nr 17 celem zapoznania się z warunkami przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 17 lub pod nr tel. 34 325-73-55 wewn.131, 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.