Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych – 02.01.2024

 Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz biurowej
w budynkach :
  

 1. Al. Armii Krajowej 66 o pow. 27,75 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 2. Al. Armii Krajowej 68 o pow. 599,94 m² (piwnica, parter, I piętro pawilon wolnostojący)
 3. Al. Armii Krajowej 68A o pow 156,37 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 4. Armii Krajowej 42 o pow 13,02 m² (parter, budynek mieszkalny)
 5. Armii Krajowej 66 o pow 15,57 m² (parter, budynek mieszkalny)
 6. Armii Krajowej 66 o pow 77,80 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 7. ul. Broniewskiego 3 o pow.138,91 m2 (parter, budynek wolnostojący)
 8. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow. 58,70 m2 (piwnica, pawilon wolnostojący)
 9. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow. 52,36 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 10. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow. 46,22 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 11. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow. 63,24 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 12. ul. Skrzyneckiego 16/18 o pow. 30,00 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 13. ul. Skrzyneckiego 16/18 o pow. 42,14 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 14. ul. Sikorskiego 4/6 o pow. 161,58 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 15. ul. Dekabrystów 68/76 o pow. 41,36 m2 (II piętro, pawilon wolnostojący)
 16. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow.  40,76 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 17. ul. Nałkowskiej 3 o pow. 35,88 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 18. ul. Nałkowskiej 11 o pow. 45,53 m2 (parter, budynek mieszkalny
 19. ul. Obr. Westerplatte 21 o pow. 34,94 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 20. Al. Armii Krajowej 38 o pow. 10,90 m2 (parter, budynek wielolokalowy)
 21. ul. Okólna 113a o pow. 492,00 m(piwnica, pawilon wolnostojący)

Przetarg odbędzie się w dniu 02.01.2024 r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a pokój nr 17. Najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 11.00, należy zgłosić się do pokoju nr 17 celem zapoznania się z regulaminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Spółdzielni (76 1020 1664 0000 3102 0019 7889), tytułem: wpłata wadium na przetarg 2 stycznia 2024 roku oraz  wskazanie adresu lokalu, którego dotyczy wpłata.

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w Dziale Eksploatacyjnym pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub nr 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.