Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych 30.08.2019

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w budynkach

 1. Broniewskiego 3 o powierzchni 138,91 m² (parter, budynek wolnostojący)
 2. Armii Krajowej 66 o powierzchni 79,06 m² (parter, budynek mieszkalny)
 3. Armii Krajowej 66 o powierzchni 50,86 m² (parter, budynek mieszkalny)
 4. Skrzyneckiego 16/18 o powierzchni 42,14 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 5. Kwiatkowskiego 5 o powierzchni 32,20 m² (parter, budynek mieszkalny)
 6. Armii Krajowej 48 o powierzchni 8,60 m²(parter, budynek mieszkalny)
 7. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 63,24 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 8. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 34,94 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 9. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 10. Dekabrystów 68/76 o powierzchni 41,36 m² (II piętro, pawilon wolnostojący)
 11. Okólna 113a o powierzchni 27,40 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2019r. (piątek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł.

Najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00 należy wpłacić wadium w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a oraz zgłosić się do pok. nr 17 celem zapoznania się z warunkami przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 17 lub pod nr tel. 34 325-73-55 wewn.131, 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.