Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na wykonanie robót kominiarskich

OGŁOSZENIE

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą przy ulicy Okólnej 113a w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót, wynikających z zaleceń kominiarskich w zasobach Spółdzielni.

Informacje o przetargu oraz warunki zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym (pok. nr 32), nr tel. 34 325 73 55 wew. 146.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jw. w pokoju nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ”Zalecenia kominiarskie”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.