Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

Informujemy, że od dnia 05.10.2023 r. rozpoczynamy sezon grzewczy w zasobach Spółdzielni „Nasza Praca”.
Ciepło będzie docierać do wszystkich budynków sukcesywnie w przedziale najbliższych godzin.
Automatyka reguluje dostawę czynnika cieplnego w zależności od temperatury zewnętrznej.