Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW! NACIĄGAJĄ NA CZYSZCZENIE PIECYKÓW GAZOWYCH PODAJĄC SIĘ ZA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI LUB GAZOWNI!

UWAGA !!!

Docierają do nas kolejne sygnały, że osoby podające się za pracowników Spółdzielni oferują naszym mieszkańcom usługę czyszczenia piecyków gazowych.

INFORMUJEMY, ŻE PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI NIE ŚWIADCZĄ TAKICH USŁUG JAK CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIECYKÓW GAZOWYCH.

Czynności Spółdzielni ograniczają się do wykonywania niezbędnych przeglądów gazowych, kominiarskich, elektrycznych i są wykonywane przez upoważnione przez Spółdzielnię do tego osoby, a terminy przeglądów są każdorazowo obwieszczone na tablicy ogłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony, co do osoby, która chce wejść do mieszkania, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administracją Osiedla bądź komisariatem Policji lub Strażą Miejską.