Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Walne Zgromadzenie członków odwołane

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiologiczne, oraz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Spółdzielnia CSM „Nasza Praca”
Zarząd postanowił odwołać Walne Zgromadzenie członków
przypadające na dzień 23-26 marca 2020 r.

O ponownym terminie Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni zostaną poinformowani zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.