Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Ważne telefony alarmowe

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH SPÓŁDZIELNI

– dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Wschód:

Pogotowie Elektryczne34 372 22 56, 668 138 024
Pogotowie Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, Centralnego Ogrzewania34 361 03 43
Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kablowa34 361 57 57

– dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia Zachód:

Pogotowie Elektryczne34 372 22 56, 668 138 024
Pogotowie Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, Centralnego Ogrzewania34 325 38 41
Pogotowie Dźwigowe, Internet, TV kablowa34 361 57 57

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia)112
Pogotowie Ratunkowe999
Straż Pożarna998
Policja997
Straż Miejska986
Pogotowie Energetyczne991
Pogotowie Gazowe992
Pogotowie Ciepłownicze993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994
III Komisariat Policji - ul. Kiedrzyńska 9834 372 15 86
Miejski Ośrodek Pomocy Społ. - ul. POW 234 372 42 16
Niebieska Linia - dla ofiar przemocy w rodzinie801 120 002