Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Zarząd - wykaz działów

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA"
ul. Okólna 113a

CENTRALA
tel. 34 325 73 55

SEKRETARIAT
pokój 14, tel. 34 325 61 41

E-MAIL
zarzad@csmnp.com.pl

Budynek Zarządu Spółdzielni

DZIAŁ CZŁONKOWSKI
pokój 34, tel. wew. 145
Kierownik – pokój 33, tel. wew. 144
czlonkowski@csmnp.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CZYNSZOWEJ
pokój 27, tel. wew. 100
pokój 28, tel. wew. 116, 133
Kierownik – pokój 29 (wejście przez p.28), tel. wew. 136
czynsze@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKONOMICZNY
pokój 9, tel. wew. 141
Kierownik – pokój 10 (wejście przez p.9)
tel. wew. 140
ekonomiczny@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKSPLOATACYJNY
Obsługa lokali, garaży – pokój 17, tel. wew. 131
Najem lokali użytkowych: tel. 787-787-455
Obsługa wodomierzy – pokój 6, tel. wew. 148
Kierownik – pokój 17, tel. wew. 131
eksploatacja@csmnp.com.pl
wynajem lokali najem@csmnp.com.pl

DZIAŁ DS. SAMORZĄDOWYCH I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI
Sekretariat – pokój 14, tel. 34 325 61 41
Kierownik – pokój 21, tel. wew. 138
pokój 19, tel. wew. 135
pokój 20, tel. wew. 137
samorzadowy@csmnp.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główny Księgowy – pokój 37, tel. wew. 126,
tel. 34 325 25 79
Z-ca Głównego Księgowego – pokój 10
(wejście przez p.9), tel. wew. 140
Księgowość materiałowa (wydawanie faktur za Internet)
pokój 35, tel. wew. 124

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
pokój 7, tel. wew. 122, 123
Kierownik – pokój 8 (wejście przez p.7), tel. wew. 142
kadry@csmnp.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
pokój 32, tel. wew. 146
Kierownik – pokój 32, tel. wew. 146
techniczny@csmnp.com.pl

DZIAŁ PRAWNY
pokój 4, tel. wew. 104
prawnicy@csmnp.com.pl

DZIAŁ FINANSOWY
Kierownik – pokój 26, tel. wew. 132

KASA
pokój 35, tel. wew. 125

RACHUBA
pokój 38, tel. wew. 101

BHP
pokój 5, tel. wew. 127

INFORMATYK
pokój 19, tel. wew. 135
ad@csmnp.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
pokój 39, tel. wew. 149