Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Zarząd - wykaz działów

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA"
ul. Okólna 113a

CENTRALA
tel. 34 325 73 55

SEKRETARIAT
pokój 14, tel. 34 325 61 41

E-MAIL
zarzad@csmnp.com.pl

Budynek Zarządu Spółdzielni

DZIAŁ CZŁONKOWSKI
pokój 34, tel. wew. 145
Kierownik – pokój 33, tel. wew. 144
czlonkowski@csmnp.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CZYNSZOWEJ
pokój 36, tel. wew. 100
pokój 28, tel. wew. 116, 133
Kierownik – pokój 29 (wejście przez p.28), tel. wew. 136
czynsze@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKONOMICZNY
pokój 9, tel. wew. 141
Kierownik – pokój 10 (wejście przez p.9)
tel. wew. 140
ekonomiczny@csmnp.com.pl

DZIAŁ EKSPLOATACYJNY
Obsługa lokali – pokój 17, tel. wew. 131
Najem lokali użytkowych: tel. 787 787 455
Obsługa wodomierzy – pokój 6, tel. wew. 148
Kierownik – pokój 17, tel. wew. 131
eksploatacja@csmnp.com.pl
wynajem lokali najem@csmnp.com.pl

DZIAŁ DS. SAMORZĄDOWYCH I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI
Sekretariat – pokój 14, tel. wew. 150
Kierownik – pokój 3, tel. wew. 138
pokój 20, tel. wew. 137
samorzadowy@csmnp.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główny Księgowy – pokój 37, tel. wew. 126,
tel. 34 325 25 79

Kierownik – pokój 39, tel. wew. 149
pokój 35, tel. wew. 124 (wydawanie faktur za Internet)
pokój 27, tel. wew. 125

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
pokój 7, tel. wew. 122, 123
Kierownik – pokój 8 (wejście przez p.7), tel. wew. 142
kadry@csmnp.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
pokój 32, tel. wew. 146
Kierownik – pokój 32, tel. wew. 146
techniczny@csmnp.com.pl

DZIAŁ PRAWNY
pokój 3, tel. wew. 138
pokój 4, tel. wew. 104
prawnicy@csmnp.com.pl

DZIAŁ FINANSOWY
Kierownik – pokój 26, tel. wew. 132

KASA
parter, wejście od strony parkingu, tel. wew. 103

RACHUBA
pokój 38, tel. wew. 101

BHP
pokój 5, tel. wew. 127

INFORMATYK
pokój 19, tel. wew. 135
ad@csmnp.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
pokój 39, tel. wew. 149