Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności
w Nowym 2021 Roku

życzy

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NASZA PRACA”