Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Zmiana standardu nadawania kanałów na multipleksie MUX-3 w naziemnej telewizji cyfrowej

Zgodnie z zapowiedziami Telewizji Polskiej S.A. w nocy z 14 na 15 grudnia br. nastąpi zmiana standardu nadawania kanałów dostępnych w ramach multipleksu MUX-3 w naziemnej telewizji cyfrowej ze standardu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC.

Zmiana standardu nadawania dotyczy kanałów TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD i TVP Sport HD. Jednocześnie TVP Historia i TVP3 zmienią rozdzielczość na HD (to dwa ostatnie kanały na MUX-3, które nie były dotychczas dostępne w jakości HD).

Co oznaczają te zmiany dla Abonentów telewizji cyfrowej w sieci Spółdzielni?

Zmiany dotyczą w szczególności Abonentów korzystających z pakietu „BIAŁY”. Osoby korzystające nadal ze starszych urządzeń działających tylko w systemie DVB-T/MPEG-4 po zmianie standardu stracą dostęp do programów TVP dostępnych z MUX-3.

Dlatego należy się upewnić, czy telewizor lub dekoder zewnętrzny STB dostosowane są do standardu DVB-T2/HEVC (dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta danego urządzenia) lub uruchomić automatyczne strojenie.

Jeżeli po ponownym automatycznym strojeniu telewizora lub dekodera programy będzie można oglądać programy TVP oznacza to, że nie trzeba dokonywać zmiany urządzeń.

W przypadku, gdy telewizor nie jest przystosowany do odbioru nowego standardu DVB-T2/HEVC – potrzebny będzie zewnętrzny dekoder STB w standardzie DVB-T2/HEVC.

Jeżeli obecnie wykorzystywany dekoder zewnętrzny STB nie obsługuje standardu DVB-T2/HEVC – potrzebna będzie jego wymiana.

Programy objęte zmianą standardu z dniem 15 grudnia br.