Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Kontakt

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA"
ul. Okólna 113a
42-218 Częstochowa

ZARZĄD CENTRALA
tel.: 34 325 73 55
nr wewnętrzne: csmnp.com.pl/zarzad-wykaz-dzialow/

ZARZĄD SEKRETARIAT
tel.: 34 325 61 41 fax: 34 325 29 48

E-MAIL
zarzad@csmnp.com.pl

NIP: 5730104772 REGON: 000484558 KRS: 0000213616

Budynek Zarządu Spółdzielni

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI

Poniedziałek7:00 - 15:00
Wtorek9:00 - 17:00
Środa7:00 - 15:00
Czwartek7:00 - 15:00
Piątek7:00 - 15:00

Stan wodomierza można podać pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 148.

GODZINY PRACY KASY przy ul. Okólnej 113a

 

Poniedziałek8:00 - 14:00
Wtorek9:00 - 16:00
Środa8:00 - 14:00
Czwartek8:00 - 14:00
Piątek8:00 - 14:00

PRZERWA W PRACY KASY

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek10:00 - 10:30
Wtorek11:00 - 11:30

Wpłaty na rzecz Spółdzielni CSM „Nasza Praca” bez dodatkowej prowizji można dokonywać również w Oddziałach i Agencjach banku PKO Bank Polski.

KONTO BANKOWE PKO BP SA O/Częstochowa
76 1020 1664 0000 3102 0019 7889
UWAGA! Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta bankowe przypisane do danego lokalu, usługi.

JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI

ADM "WSCHÓD"
ADM "ZACHÓD"
ZOT
TV ORION
KLUB SPÓŁDZIELCZY

Administracja Osiedla Tysiąclecia „WSCHÓD”
ul. Dekabrystów 68/76  e-mail: wschod@csmnp.com.pl  tel. 34 361 32 08

Pogotowie elektryczne (w godz. 7.00-22.00)
tel. 34 372 22 56, tel. 668 138 024

Pogotowie wod-kan, c.o. i gaz (całodobowo)
tel. 34 361 03 43

Administracja Osiedla Tysiąclecia „ZACHÓD”
ul. Obr. Westerplatte 21 e-mail: zachod@csmnp.com.pl tel. 34 325 41 17

Pogotowie elektryczne (w godz. 6.00-22.00)
tel. 34 372 22 56, tel. 668 138 024

Pogotowie wod-kan, c.o. i gaz (całodobowo)
tel. 34 325 38 41, tel. 602 673 909

Zakład Obsługi Technicznej
ul. Dekabrystów 68/76 e-mail: zot@csmnp.com.pl tel. 34 361 25 32

Pogotowie techniczne (windy, TV-kablowa, Internet)
(w godz. 7.00-22.00, w godz. 22.00-7.00 tylko w przypadku pilnych awarii wind lub uwięzienia osób w windzie )
tel. 34 361 57 57

Telewizja Orion
ul. Broniewskiego 3 e-mail: redakcja@tvorion.pl tel. 34 325 28 39

Klub Spółdzielczy C.S.M. „Nasza Praca”
ul. Broniewskiego 3 e-mail: klub@csmnp.com.pl tel. 34 325 48 73

MAPA OSIEDLA/JEDNOSTKI