Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Telewizja ORION

ul. Broniewskiego 3
pawilon, parter

REDAKCJA
tel./fax 34 325 28 39

E-MAIL
redakcja@tvorion.pl

Strona www
www.tvorion.pl

INFORMACJE Z CZĘSTOCHOWY I REGIONU

TV Orion jest jedyną prawdziwie miejską telewizją w Częstochowie, oglądaną nie tylko przez mieszkańców Naszej Pracy czy Tysiąclecia. Jej sygnał dociera także do odbiorców na Północy i Błesznie, w Śródmieściu, częściowo na Rakowie, w Hucie Starej i okolicznych gminach (w sumie około 90 tys. widzów). Dzięki internetowi i posiadaniu przez TV Orion własnej strony internetowej, wywiady i informacje śledzą częstochowianie rozsiani po całym świecie, a także ci mieszkańcy miasta, których sieci kablowe nie retransmitują jeszcze sygnału Oriona.

KLAUZULA INFORMACYJNA NADAWCY

Realizując obowiązek określony w art. 14a ust. 1-2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 ze zm.) Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” informuje, że:

 1. na mocy koncesji 622/2015-TK Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” (z siedzibą w Częstochowie, ul. Okólna 113a; 42-218 Częstochowa, dalej również jako: Nadawca) jest nadawcą programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Orion”;
 2. w skład organów Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” wchodzą następujące osoby
  a) Zarząd:
  – Ryszard Szczuka – Prezes Zarządu,
  – Ewa Musiał – Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
  – Paweł Klimek – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych,
  b) Rada Nadzorcza:
  – Izabela Glińska,
  – Małgorzata Bielan,
  – Mieczysław Merenda,
  – Adrian Staroniek,
  – Ewa Świerczyńska,
  – Izabela Walarowska,
  – Zbigniew Wróblewski,
  – Henryk Krysta,
  – Krystyna Grunwald,
  – Dagmara Janas,
  – Dariusz Kapinos,
  – Jakub Migalski,
  – Anna Potrzebowska,
  – Maria Rafalska,
  – Piotr Skuza,
  – Wojciech Szkop,
  – Anna Matyńska,
  – Agnieszka Czerwińska;
 3. siedzibą nadawcy jest Częstochowa;
 4. adres korespondencyjny Nadawcy: ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa;
 5. adres poczty internetowej Nadawcy: zarzad@tvorion.pl;
 6. adres witryny internetowej Nadawcy: www.csmnp.com.pl;
 7. beneficjentami rzeczywistymi Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu, tj.:
  – Ryszard Szczuka,
  – Ewa Musiał,
  – Paweł Klimek,
  wpis Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” jest dostępny w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/;
 8. usługą medialną dostarczaną przez Nadawca jest rozpowszechnianie sygnału telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Orion”;
 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Studio TV ORION