Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Zakład Obsługi Technicznej

ul. Dekabrystów 68/76
pawilon, parter

SEKRETARIAT
tel. 34 361 25 32
fax 34 361 30 93

E-MAIL
zot@csmnp.com.pl

Strona www
www.tvknaszapraca.pl

GODZINY PRACY BIURA ZAKŁADU OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Poniedziałek7:00 - 15:00
Wtorek9:00 - 17:00
Środa7:00 - 15:00
Czwartek7:00 - 15:00
Piątek7:00 - 15:00

Budynek ZOT

Stacja czołowa TVK

POGOTOWIE TECHNICZNE (dźwigi, TV-kablowa, Internet)
(w godz. 7.00-22.00, w godz. 22.00-7.00 tylko w przypadku pilnych awarii dźwigów lub uwięzienia osób w dźwigu )
tel. 34 361 57 57

Zakład Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” prowadzi działalność w zakresie:

  • sieci telekomunikacyjnych (telewizja, internet),
  • elektrycznych dźwigów pionowych,
  • węzłów cieplnych,
  • hydroforni

oraz 24 godzinny serwis – pogotowie techniczne dla obsługiwanej infrastruktury.

Dla utrzymania usług na właściwym poziomie w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” zostały zapewnione niezbędne zasoby, tj. ludzie, infrastruktura i środowisko pracy. Infrastruktura obejmuje odpowiednio wyposażone pomieszczenia, urządzenia, sprzęt, środki transportu niezbędne do realizacji usług oraz dokumentację i oprogramowanie. Środowisko pracy w jakim pracownicy wykonują swoje zadania spełnia wymagania określone w Regulaminie pracy oraz przepisach BHP. Personel zatrudniony jest w oparciu o kwalifikacje wynikające z wymagań przepisów prawa i kompetencje.

Sieci telekomunikacyjne
CSM „Nasza Praca” prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 1344 z dnia 01.04.2005r. w zakresie:
– świadczenia usług telekomunikacyjnych: telewizji cyfrowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu,
– projektowania, budowy, modernizacji i konserwacji hybrydowych sieci światłowodowo-koncentrycznych i światłowodowych z wykorzystaniem technologii 1310nm i 1550nm,
– analizy budowy sieci telewizji kablowych, pomiarów sygnałów w kanale dosyłowym i zwrotnym, optymalizacji parametrów pracy sieci,
– budowy i regulacji węzłów optycznych oraz montażu i regulacji wzmacniaczy telewizji kablowej,
– budowy, modernizacji i organizacji stacji czołowych telewizji kablowej,
– wdrażania systemów telewizji cyfrowej i szerokopasmowej transmisji danych (Internet),
– projektowania i budowy telewizyjnych systemów odbiorczych satelitarnych i naziemnych,
– projektowania, budowy, modernizacji budynkowych instalacji kablowych (telewizja, sieci LAN),
– pomiarów naziemnych sygnałów telewizyjnych i radiowych,
– monitoringu osiedli mieszkaniowych (wejścia do klatek schodowych).

Dźwigi
CSM „Nasza Praca” posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego nr UD-04-3-P/1-05 do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych, towarowych, towarowych małych i szpitalnych, na podstawie których przeprowadza konserwację i naprawy dźwigów w zasobach mieszkaniowych, szpitalach, przedszkolach, żłobkach, zakładach produkcyjnych, sklepach.

Węzły centralnego ogrzewania
– projektowanie, budowa, modernizacja węzłów cieplnych,
– konserwacja węzłów cieplnych,
– modernizacja i wyposażenie węzłów cieplnych w urządzenia: telemetryczne, sterujące, regulatory pogodowe,
– projektowanie, budowa, modernizacja instalacji CO i CWU,
– zdalny monitoring pracy węzłów cieplnych z zastosowaniem transmisji przewodowej (telewizja kablowa, sieci LAN) lub bezprzewodowej (Wi-Fi, GPRS),
– remonty, konserwacja węzłów CO i CWU oraz rozdzielaczy.

Hydrofornie
– projektowanie, budowa, modernizacja zestawów hydroforowych wszystkich typów,
– konserwacja hydroforni.

Instalacje odgromowe
– projektowanie, budowa i modernizacja instalacji odgromowych,
– pomiary ochronne instalacji odgromowych i elektrycznych.