Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

CZAD (tlenek węgla) oszukuje zmysły! Czadu NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!