Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać dwa niżej wymienione warunki łącznie:

Warunek 1. – powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30%.

Ilość osób zameldowanych w lokalu Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 os.
35 m245,5 m2
2 os.
40 m252 m2
3 os.
45 m258,5 m2
4 os.
55 m271,5 m2
5 os.
65 m284,5 m2
6 os.
70 m291 m2
7 os.
75 m297,5 m2
8 os.
80 m2104 m2
9 os.
85 m2110,5 m2
10 os.
90 m2117 m2

Warunek 2. – średni miesięczny dochód nie większy niż:

WyszczególnienieDochód brutto
Gospodarstwo jednoosobowe2.865,19 zł
Gospodarstwo wieloosobowe* 2.146,64 zł


* dochód brutto w przeliczeniu na 1 członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym.Jak to załatwić ?

Szczegółowe informacje, w tym wzory pozostałych wniosków oraz wykaz wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej: ccs.czestochowa.pl/dodatki-mieszkaniowe/

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl   telefon kontaktowy: 34 341 17 61