Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Oferta usług

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” posiada doświadczoną kadrę oraz 60-letnie doświadczenie w obsłudze nieruchomości, dzięki czemu gwarantuje usługi będące na najwyższym poziomie. Aby zagwarantować wysoki poziom obsługi wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2009. W 2011 roku Spółdzielnia otrzymała tytuł „Gazeli biznesu”.

Oferujemy:

 • profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych:
  – telewizja kablowa analogowa i cyfrowa
  – szerokopasmowy dostęp do Internetu
 • projektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnych, systemów telewizji kablowej oraz monitoringu
 • budowę, konserwację i naprawę dźwigów osobowych i towarowych
 • usługi kamerą termowizyjną
 • zastępstwo inwestycyjne
 • przygotowanie i emisję filmów promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych w Telewizji „Orion”

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


The „Nasza Praca” Housing Co-operative at Częstochowa owing to its experienced personnel and over 60-year experience in real estate management is able to provide service at the highest level which is guaranteed by the ISO 9001:2009 quality management system. In 2011 the Co-operative was awarded the „Business Gazelle” title. We offer professional real estate management as well as telecommunication services including analog and digital television, broadband Internet access along with  the design and construction of telecommunication networks, cable and monitoring systems, construction, maintenance and repair of passenger and cargo lifts, infrared camera services, replacement investment, preparation and production of promotional, commercials and educational videos in our television studio „Orion”.

Feel free to take advantage of our special offers!