Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Wykaz przeprowadzonych remontów

2023 - Zobacz remonty

Remonty w 2023 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIEKrycie dachu: Obr. Poczty Gdańskiej 6a, remont połaci: Worcella 48, wymiana rynien: Grochowskiego 32, 36, PCK 10, 12, 14, czyszczenie daszków, uszczelnianie pasa podrynnowego: E. Kwiatkowskiego 1, 3, 8, 10, Okólna 105, 107, 109, 111, Wodzickiego 95, 97, 99. W 2023 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 301.524,60 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 176.852,10 zł.
MALARSKIE A. Czartoryskiego 7/9, Kiedrzyńska 73, 79, Księżycowa 2, Worcella 24, 34, 36, Żołnierzy Niezłomnych 5, 6, Armii Krajowej 80, 84, 43, 45, 47, 49, 53, Gałczyńskiego 1, 5, Nałkowskiej 4, 8, PCK 2, 2A. W 2023 r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 1.245.472,71 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Docieplenie: Żołnierzy Niezłomnych 5 (strona N), 7 (strona N), E. Kwiatkowskiego 5 (strony N, W, nadzór ornitologiczny), odnowienie elewacji: PCK 2 , uszczelnianie szczelin: E. Kwiatkowskiego 3, 5, 7 9. Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 2.665.847,99 zł.
Do końca 2023 r. termomodernizację przeprowadzono na 185 budynkach mieszkalnych i w 10 pawilonach handlowo-usługowych.
STOLARSKIE Wymiana stolarki na klatkach schodowych, do lokali i drzwi: Kilińskiego 57, Jana Pawła II 94/96, Obr. Westerplatte 21. Broniewskiego 8 (I kl.), 4 (I kl.), Skrzyneckiego 20/22.
W 2023 r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 84.157,83 zł.
BRUKARSKIE Remont nawierzchni i montaż znaków drogowych: Armii krajowej 51, Okólna3, Obr. Westerplatte 11 II kl.), Broniewskiego 4, Nałkowskiej 3, Okólna 113a (próg zwalniający) , PCK 12, Kilińskiego 57, Skrzyneckiego 20/22 (stojak na rowery), remont pasażu jezdno – pieszego Obr. Westerplatte 21, remont jezdni i chodników: Okólna 113a, likwidacja ramp i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku: Armii Krajowej 50a, 40, 42, 44, utwardzenie podjazdu przed garażami; Wybickiego 3/5. W 2023 r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 574.491,53 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana balustrad balkonowych: Obr. Westerplatte 29, 33, projekt wymiany balustrad, naprawa płyt i wymiana blend balkonowych: Kiedrzyńska 128, 130, Romera 13, projekt i wykonanie nowej rampy: Armii Krajowej 40, 42, 46, podjazd dla osoby z niepełnosprawnością: Romera 13. Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe. W 2023 r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 1.227.478,69 zł, a ponadto: 113.039,52 zł na usuwanie dewastacji i usterek.
MURARSKIE Remont schodów: Armii Krajowej 68A, remont tarasów balkonowych: Grochowskiego 36/3, 36/5, Broniewskiego 9/5, remont podestów balkonowych: Obr. Westerplatte 33, remont balkonów str. Poł.: Obr. Westerplatte 29, 31, 22, remont schodów przed klatką: E. Kwiatkowskiego 3, (III kl.), 8 (I i II kl.), 10 (I i II kl.). Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarskich, likwidacja grafitti, powiększanie osłon. W 2023 r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 366.398,20 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 633.920,16 zł.
POSADZKARSKIE Naprawa posadzki: Obr. Westerplatte 21
W 2023 r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 23.800,13 zł.
WOD – KAN, GAZ Wymiana poziomów wodnych: PCK 6, 8, Wodzickiego 107, 109, Jana Pawła II 86/88, Armii Krajowej 51, Broniewskiego 14, Projekt zestawów hydroforowych: Gwiezdna 10, 12, 14. W 2023 r. na roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 1.040.348,69 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 1.114.363,56 zł.
ELEKTRYCZNE Modernizacja przewodów WLZ: Dekabrystów 9/17, Romera 13, wymiana rozdzielni kabla zasilającego: Gwiezdna 14. Remont oświetlenia piwnicy: Armii Krajowej 43, 45, 47, 49, 53, Gałczyńskiego 1, 5, Nałkowskiej 4, 8, PCK 2, 2A. Roboty awaryjne, kompensacja mocy biernej, wymiana lamp na osiedlu, opraw led, kamer.
W 2023 r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 782.431,11 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 396.464,80 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2023 r. monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów wymiennikowych. Wymiana pompy: Obr. Westerplatte 21, Gałczyńskiego 3, Gwiezdna 12, 14 (cwu), wymiana zaworu bezpieczeństwa: Okólna 113a, Armii Krajowej 66, legalizacja liczników ciepła – 28 szt., naprawa sterowników, zasilaczy, konwerterów, przegląd modułów pomp obiegowych, kalibracja czujników temperatury zewn., wymiana filtrów siatkowych, magnesów, czujników temperatury, manometrów, termometrów, zaworów elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia, wymiana przepływomierza, przelicznika ciepła, podłączenie regulatora pogodowego: Armii Krajowej 53 (w2, w3), A. Czartoryskiego 2/4 (w2), 13. W 2023 r. na prace w zakresie obsługi węzłów wydatkowano kwotę: 537.449,95 zł, na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 147.252,09 zł.

REMONTY PLACÓW ZABAW Montaż ławek, remont piaskownic, sprzętu zabawowego.
W 2023 r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 62.698,56 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Wymiana wyeksploatowanych elementów dźwigów: Armii Krajowej 82 (rygiel drzwi szybowych), Kiedrzyńska 128 (potrzaskane lustro), Kiedrzyńska 95 (luzownik), PCK 4 (liny nośne), Żołnierzy Niezłomnych 5 (fotoimpulsator), A. Czartoryskiego 7/9 (liny nośne), Obr. Westerplatte 27 (łożysko oporowe reduktora), Obr. Westerplatte 35 (krzywka ruchoma, rygiel drzwi). Wymiana wyeksploatowanych podzespołów: akumulatory oświetlenia awaryjnego, akumulatory zasilaczy UPS, amortyzatory drzwi, sprężyny do drzwi szybowych, styczniki, przekaźniki, szczęki hamulcowe, klocki hamulcowe, linki drzwi, gumy sprzęgła, gumy koła, rolki rygli, rolki nośne drzwi szybowych, przyciski dyspozycji, suwaki, smarowniczki prowadnic, kontakty drzwi. Na koniec 2023 r. na 98 szt. dźwigów pracowało 40 szt. dźwigów zmodernizowanych z napędem bezprzekładniowym.
W 2023 r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 1.400.489,88 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji w hydroforniach: Armii Krajowej 40, 66, Gwiezdna 14, A. Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Kiedrzyńska 93a, 128, 130, Romera 13, Nałkowskiej 2c, remont pompy: Kiedrzyńska 93a, A. Czartoryskiego 2/4, Armii Krajowej 40, wymiana wyłączników ciśnieniowych mechanicznych na elektroniczne: Armii Krajowej 40, 66, Kiedrzyńska 93a, wymiana sprężarki: Gwiezdna 14, podłączono zestaw hydroforowy pracujący w budynku Kiedrzyńska 128 do systemu monitoringu pracy węzłów i hydroforów. Do końca 2023 monitoringiem objęto 9 szt. urządzeń hydroforowych.
W 2023 r. na remonty hydroforowi wydatkowano kwotę: 18.254,76 zł, na konserwację hydroforni wydatkowano kwotę: 168.705,62 zł, na pomiary: 5.807,86 zł.

2022 - Zobacz remonty

Remonty w 2022 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIEKrycie dachu: Borelowskiego 25, konserwacja: Okólna 105, Armii Krajowej 53, Kiedrzyńska 73.
W 2022 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 163 689,94 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 164 513,64 zł.
MALARSKIE Armii Krajowej 37, 39, 41, Broniewskiego 20, 22, 24, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Obr. Westerplatte 7, 9, 23, A. Czartoryskiego 13, 15, Worcella 13, 32, Armii Krajowej 52, Kosmiczna 3a.
W 2022 r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 892 428,28 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Kiedrzyńska 95, 97, docieplenie stropu: Okólna 103, Odnowienie elewacji: PCK 2 (zakończenie 2023 r.), 2A.
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 645 164,90 zł.
Do końca 2022 r. termomodernizację przeprowadzono na 185 budynkach mieszkalnych i w 10 pawilonach handlowo- usługowych.
STOLARSKIE Wymiana stolarki na klatkach schodowych: PCK 12, Armii Krajowej 47, 49, Broniewskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, wymiana drzwi: Obr. Westerplatte 23.
W 2022 r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 310 200,71 zł.
BRUKARSKIE Remont nawierzchni i montaż znaków drogowych: Jana Pawła II 86/88, Obr. Westerplatte 25, 35, Broniewskiego 24.
Remont jezdni i chodników: Sowińskiego 1/7, Kilińskiego 53, A. Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Armii Krajowej 84, Kiedrzyńska 95. Mapa do celów projektowych i koncepcja miejsc parkingowych: Kiedrzyńska 73 – 81.
W 2022 r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 237 766,92 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana balustrad balkonowych: Obr. Westerplatte 31. Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe.
W 2022 r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 344 891,70 zł, a ponadto: 105 153,10 zł na usuwanie dewastacji i usterek.
MURARSKIEProjekt rampy: Armii Krajowej 40, 42, 46, Remont pokrycia kotłowni: Obr. Westerplatte 31, , remont schodów do piwnicy: Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9.
Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano i podwyższano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2022 r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 291 439,00 zł.
Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 589 693,08 zł, a ponadto: 94 528,55 zł. na roboty nieprzewidziane.
POSADZKARSKIE Naprawa posadzek: Obr. Westerplatte 25, 29, 31, Obr. Poczty Gdańskiej 6.
W 2022 r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 1659,96 zł.
WOD – KAN, GAZ Wymiana poziomów wodnych: PCK 4, Obr. Westerplatte 35, Wymiana poziomów wodnych i przyłącze do budynków: PCK 2, 2A, projekt montażu zaworów podpionowych instalacji gazowej: Kiedrzyńska 95, 97, Żołnierzy Niezłomnych 5, 6, 7, A. Czartoryskiego 7/9, Projekt i wymiana przyłącza wody: Inw. Wojennych 3.
Wymiana zaworów podpionowych gazowych.
W 2022 r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 806 59449 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 1 036 617,24 zł.
ELEKTRYCZNE Wymiana przewodów WLZ: Kiedrzyńska 128, 130.
Montaż instalacji antyoblodzeniowej: Kiedrzyńska 73.
Remont oświetlenia w piwnicy: Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Broniewskiego 20, 22, 24, Armii krajowej 37, 39, 41, Obr. Westerplatte 7, 9, 23.
Remont rozdzielni: Obr. Westerplatte 21.
Roboty awaryjne, wymiana uszkodzonych kamer.
W 2022 r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 604 129,14 zł.
Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 368 803,56 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2022 r. monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych.
Zakup pompy wyciągowej do węzła przy al. Jana Pawła II 76/78, wymiana zaworu bezpieczeństwa przy PCK 6, legalizacja liczników ciepła, naprawa sterowników, zasilaczy, konwerterów, przegląd modułów pomp obiegowych, przegląd paneli w szafach sterowniczych, kalibracja czujników temperatury zewnętrznej, wymian filtrów siatkowych, czujników temp., manometrów, termometrów, zaworów elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia, preparat do SUW – ul. Kiedrzyńska 93a, wymiana przepływomierza, przelicznika ciepła oraz podłączenie regulatora pogodowego w budynkach przy ul. Broniewskiego 16 i Michałowicza 1, wymiana licznika ciepła CO przy ul. Zapolskiej 14, wymiana rur w zbiorniku na CWU- ul. Gwiezdna 14, wymiana podlicznika ciepła- ul. Dekabrystów 9/17.
W 2022 r. na prace w zakresie obsługi węzłów wydatkowano kwotę 398 685,62 zł.
Na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 97 205,26 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW Montaż ławek, remont piaskownic, sprzętu zabawowego.
W 2022 r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 25 856,86 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Dokończenie prac związanych z wymianą windy: ul. Gwiezdna 10.
Wymiana wyeksploatowanych elementów dźwigów (akumulatory oświetlenia awaryjnego, zasilaczy UPS, amortyzatory drzwi, sprężyny do drwi szybowych, styczniki, przekaźniki, szczęki i klocki hamulcowe, linki sprzęgłam gumy, rolki, przyciski dyspozycji, suwaki, smarowniczki prowadnic, kontakty drzwi, A. Czartoryskiego 13 (liny nośne), E. Kwiatkowskiego 9 ( rolka i pasek napędu drzwi kabinowych, kurtyna świetlna). Obr. Westerplatte 23 (łożyska koła zdawczego w dźwigu towarowym), Armii Krajowej 68 (drzwi szybowe), E. Kwiatkowskiego 5 (rygle drzwi szybowych), A. Czartoryskiego 17 (montaż lamp), Armii Krajowej 80 (luzownik w dźwigu osobowym), Obr. Westerplatte 27 (kurtyna świetlna), platforma dla osób z niepełnosprawnością Armii Krajowej 82 (kable sterowe), A. Czartoryskiego 15 (rygiel drzwi szybowych).
W 2022 r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 85 085,92 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji w hydroforniach: Armii Krajowej 40, 66, Gwiezdna 14, A. Czartoryskiego 2/4, 15, Kiedrzyńska 93a, 128, Nałkowskiej 2c, remont pomp: Kiedrzyńska 93a, Gwiezdna 14, A. Czartoryskiego 2/4, Nałkowskiej 2c, wymiana wodowskazów: Nałkowskiej 2c, montaż 1)łącznika ciśnieniowego: Gwiezdna 14.
Do końca 2022 monitoringiem objęto 7 szt. urządzeń hydroforowych.
W 2022 r. na remonty hydroforowi wydatkowano kwotę: 11 039,41 zł.
Na konserwację hydroforni wydatkowano kwotę: 144 182,93 zł, na pomiary: 3 988,50 zł.

2021 - Zobacz remonty

Remonty w 2021 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
5 budynków
Krycie dachu: Obr. Westerplatte 13, PCK 2a, Nałkowskiej 7, Okólna 113a, Żołnierzy Niezłomnych 6.
W 2021 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 323 324,08 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 155 188,92 zł.
MALARSKIE
9 budynków mieszkalnych
Obr. Westerplatte 33, Okólna 107, 109, PCK 8, Wodzickiego 95, 97, 99, Kiedrzyńska 77, 97.
Malowanie korytarzy piwnicznych, pakamer, likwidacja graffiti.
W 2021 r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 540 087,76 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 82,84, PCK 2a.
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 4 005 569,07 zł.
Do końca 2021 r. termomodernizację przeprowadzono na 185 budynkach mieszkalnych i w 10 pawilonach handlowo-usługowych.
STOLARSKIE A. Czartoryskiego 13, Obr. Westerplatte 9 IV kl.,31, 33, E. Kwiatkowskiego 7,9, Okólna 103 kl.I, Dekabrystów 9/17, Skrzyneckiego 16/18, Dekabrystów 68/76, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, PCK 10, Armii Krajowej 50a.
W 2021 r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 312 752,05 zł. Do końca 2021 r. wymieniono 30 424 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE Plac manewrowy i miejsca parkingowe: Armii Krajowej 12/30, remont drogi: Obr. Westerplatte 21 (str. zachodnia), chodnika: PCK 14, Armii krajowej 51, Obr. Westerplatte 25 – plac zabaw, nawierzchni parkingu: Wodzickiego 105. Montaż znaków drogowych.
W 2021 r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 942 988,48 zł.
ŚLUSARSKIE Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe.
W 2021 r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 155 896,12 zł, a ponadto: 99 201,00 zł na usuwanie dewastacji i usterek.
MURARSKIEPrzebudowa kominów: Kiedrzyńska 100, 104, Żołnierzy Niezłomnych 3. Remont schodów przed klatką: Dąbrowskiego 36, 41, Kilińskiego 55, podsadzki na holach: E. Kwiatkowskiego 6; przebudowa ganków: E. Kwiatkowskiego 7, 9 str. Zachodnia, wykonanie izolacji: Obr. Westerplatte 21 nad wjazdem, Worcella 26; remont maszynowni: A. Czartoryskiego 2/4, wykonanie 2 wiat: Worcella 24.
Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano i podwyższano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarskie, remont pakamer.
W 2021 r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 349 393,11 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 556 257,48 zł.
POSADZKARSKIE Remont w pom. węzła co: Dekabrystów 68/76
W 2021 r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 12 988,13 zł.
WOD – KAN, GAZ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zabudowy zaworów podpionowych w instalacji gazowej: Kiedrzyńska 73, Armii krajowej 80, 82, 84, Zapolskiej 6; wymiana poziomów/ pionów wodnych: Kiedrzyńska 106, 108, Kwiatkowskiego 6, Obr. Westerplatte 7, 9, 13, 15, Skrzyneckiego 20/22, zaworów podpionowych gazowych, montaż tulei: Obr. Westerplatte 7, 9, zaworów bezpieczeństwa hydrofornie: Nałkowskiej, Kiedrzyńska 128, Czartoryskiego 7/9.
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy, czyszczenie kanalizacji.
W 2021 r. na roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 1 210 636,84 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 977 977,92 zł.
ELEKTRYCZNE Modernizacja rozdzielni głównej i zabezpieczeń WLZ: Obr. Westerplatte 11, 13, A. Krajowej 51; wyminą instalacji i zabezpieczeń WLZ: Obr. Westerplatte 23, 27, 35, montaż izolacji odgromowej: Broniewskiego 3.
Montaż instalacja antyoblodzeniowej, wymiana przewodów WLZ, oświetlenia w piwnicach, wymiana uszkodzonych kamer, wymiana lamp.
W 2021 r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 1 033 763,65 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 347 898,36 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2021 r. modernizację przeprowadzono w 197 budynkach Osiedla monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych.
Wymiana pompy obiegowej: Chłopickiego 19, legalizacja liczników ciepła, przegląd modułów pomp obiegowych, naprawa sterowników, zasilaczy, konwerterów, wymiana filtrów, magnesów, czujników temp., manometrów, termometrów, zaworów, przetworników, wentylatorów w pompach, zakup preparatu do SUW: Kiedrzyńska 93a, wymiana zbiornika Reflex: Armii Krajowej 13/30, wymiana płyty CUP: Okólna 113a, przepływomierza, przelicznika ciepła, podłączenie regulatora pogodowego: Borelowskiego 2, 4, A. Czartoryskiego 2/4, 7/9, skorodowanych rur: Gwiezdna 12, wymiana instalacji c.o.: Skrzyneckiego 16/18.
W 2021 r. na prace w zakresie obsługi węzłów wydatkowano kwotę 494 347,35 zł, na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 127 249,17 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW Montaż ławek, remont piaskownic, sprzętu zabawowego.
W 2021 r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 83 168,39 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Remont dźwigu: E. Kwiatkowskiego 2 (2 szt.), Gwiezdna 10 – rozpoczęcie.
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów, renowacja kabin.
W 2021 r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 517 392,36 zł, w tym koszt wymiany dźwigów: 423 723,88 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O. Remont pomp: Kiedrzyńska 93a, Gwiezdna 14; pomiary elektryczne: Armii Krajowej 40, 66, Gwiezdna 14, A. Czartoryskiego 2/4, 15, Kiedrzyńska 93a, Nałkowskiej 2c; podłączenie do systemu monitoringu hydroforni A. Czartoryskiego 2/4, wymiana wodowskazów przy stałych zbiornikach ciśnieniowych: Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93a; montaż systemów hydroforowych z nowym przyłączem: Kiedrzyńska 130, Romera 13. Projekt i montaż instalacji: Romera 13. Kiedrzyńska 130, Armii Krajowej 80. 82, 84, Kiedrzyńska 95, 97, Żołnierzy Niezłomnych 5, 6, 7.
Do końca 2021 monitoringiem objęto 7 szt. urządzeń hydroforowych.
W 2021 r. na remonty hydroforowi wydatkowano kwotę: 14 655,47 zł, na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 93 483,96 zł, na projekt i montaż: 528 938,95 zł.

2020 - Zobacz remonty

Remonty w 2020 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
8 budynków
Krycie dachu: Obr. Westerplatte 11, 15, 17, Wodzickiego 99, PCK 2, 2c, Skrzyneckiego 16/18, Dekabrystów 68/76
W 2020 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 378 709,07 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 153.341,43 zł.
MALARSKIE
13 budynków mieszkalnych
Kiedrzyńska 75, 95, Żołnierzy Niezłomnych 7, Wybickiego 4, 6, Kilińskiego 51, 53, 55, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, PCK 4, 6
W 2020 r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 609.710,6 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 80, Obr. Westerplatte 27, 23 (rozpoczęty), PCK 4 (rozpoczęty), Obr. Westerplatte 25, 29 (docieplenie stropodachu, Obr. Westerplatte 35 (docieplenie płyt balkonowych). Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 2.387.828,02 zł. Do końca 2020 r. termomodernizację przeprowadzono na 186 budynkach mieszkalnych i w 10 pawilonach handlowo- usługowych.
STOLARSKIE Wymiana drzwi hole: Gwiezdna 10, 12, 14 Wymiana stolarki okiennej: Kiedrzyńska 100 (piwnice), PCK 2, 2a, Obr. Westerplatte 21, 23, 25, 27, 29, E. Kwiatkowskiego 10 kl.III – piwnice, lokale, kl. schodowe
W 2020 r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 186.585,09 zł. Do końca 2020 r. wymieniono 30.420 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIE Remont chodników: Inw. Wojennych 4, PCK 4-6, PCK 2a, Broniewskiego 16, E. Kwiatkowskiego 10, Obr. Westerplatte 21, 27, 35, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 6; nawierzchni drogi: A. Czartoryskiego 7/9, 13, PCK 8-2a, PCK 2b-2c, Okólna 103, E. Kwiatkowskiego 6,9, Wodzickiego 99, A. Krajowej 51, Obr. Westerplatte 21, 23, 35, Kilińskiego 51; utwardzenie zatok postojowych: Wybickiego 4, 6, wykonanie wiaty śmietnikowej: Kiedrzyńska 93a.
W 2020 r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 889.491,69 zł.
ŚLUSARSKIE Wymiana balustrad balkonowych, obróbek balkonów, parapetów i montaż Stopptaków: Czartowskiego 2/4,
Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe.
W 2020 r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 321.380,54 zł, a ponadto: 98.020,02 zł. na usuwanie dewastacji.
MURARSKIERemont pomieszczenia węzła c.o.: Michałowicza 1, remont schodów: E. Kwiatkowskiego 7, Broniewskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Armii Krajowej 47, 49, Okólna 113a, murek oporowy: Dąbrowskiego 36, E. Kwiatkowskiego 10. Remont posadzi: Armii Krajowej 53 (kl. III i IV), Obr. Westerplatte 21. Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano i podwyższano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski., remont pakamer. W 2020 r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 549.635,30 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 579.190,45 zł.
POSADZKARSKIE Remont węzłów co; Broniewskiego 14, 6, Borelowskiego 1/7, 11, PCK 4
W 2020 r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 35.360,10 zł.
WOD – KAN, GAZ Wymiana poziomów wodnych: Obr. Westerplatte 11, 23, 27, 29, 31, Broniewskiego 10, 12, Armii krajowej 47, Dąbrowskiego 44, PCK 4, Obr. Westerplatte 9, 21, Armii Krajowej 53 kl.I, Kiedrzyńska 100, Armii Krajowej 66; wykonanie instalacji p.poż.: A. Czartoryskiego 7/9, Kiedrzyńska 128, opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami: do budynków Żołnierzy Niezłomnych 5, 6, 7, Armii krajowej 80, 82, 84, Kiedrzyńska 95, 97.
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy, czyszczenie kanalizacji.
W 2020 r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 1.272.062,04 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 966.335,28 zł.
ELEKTRYCZNE Montaż lamp z czujnikiem ruchu: Kilińskiego 51. 53, 55, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Okólna 107, 109, PCK 4, 6, 8, przebudowa układu pomiarowego: Broniewskiego 3, modernizacja rozdzielni głównej i wymiana instalacji WLZ: Obr. Westerplatte 15, 17, PCK 2c.
Wymiana uszkodzonych kamer, wymiana lamp, wymiana przewodów WLZ, osprzętu w pom. pakamer.
W 2020 r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 834.274,57 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 343.756,68 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2020 r. modernizację przeprowadzono w 197 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych.
Przegląd, wymiana, naprawa modułów pomp obiegowych, wymiana zużytych elementów (zawory bezpieczeństwa, zwrotne, przelotowe, sterowniki, konwertery, siłowniki, regulatory i przetworniki ciśnienia, filtry, magnesy, liczniki en. elektryczne), zakup preparatu do SUW, regulatorów pogodowych, przetworników ciśnienia.
W 2020 r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 89.476,06 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAW Montaż ławek, remont piaskownic, sprzętu zabawowego.
W 2020 r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 38.949,31 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓW Modernizacja dźwigów: Armii Krajowej 84 2 szt., E. Kwiatkowskiego 9 2 szt.
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Obr. Westerplatte 23, 35, Kwiatkowskiego 2, Nałkowskiej 3, 7, PCK 2a, A. Czartoryskiego 7/9, Armii Krajowej 48, 66 k.II, system monitoringu wizyjnego: Armii Krajowej 66 (6 szt.)
W 2020 r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 902.922,00 zł. Koszt wymiany dźwigów: 605.291,00 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O. Remont pomp i wymiana zaworów bezpieczeństwa, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji, połączenie hydroforni przy Armii krajowej 40, 66, Gwiezdnej 14, A. Czartoryskiego 15, Nałkowskiej 2c do systemu monitoringu pracy węzłów c.o., zamontowanie zastawów hydroforowych i wykonanie nowych przyłączy wody do budynków A. Czartoryskiego 7/9, Kiedrzyńska 128.
W 2020 r. na remonty hydroforowi wydatkowano kwotę: 15.641,00 zł, na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 95.608,77 zł.

2019 - Zobacz remonty

Remonty w 2019 roku

Rodzaj wykonanej pracy
Adres
DEKARSKIEKrycie dachu: Wodzickiego 95, 97, Dąbrowskiego 44 (garaż), Obr. Westerplatte 21.
W 2019r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 201 631,30 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 146 039,88 zł..
MALARSKIE
23 budynki
mieszkalne
Armii Krajowej 33a, Armii Krajowej 51, Borelowskiego 1/7, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, 41, 4, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, Wodzickiego 84/90, Czartoryskiego 2/4, Michałowicza 1, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87, 87a, Zapolskiej 6, 8, 10, 12, 14, Armii Krajowej 82.
W 2019r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 1 075 454,18 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Dąbrowskiego 36, 41,Wybickiego 4, 6, Kiedrzyńska 106, Obr. Westerplatte 35, Rozpoczęte: Armii Krajowej 80.
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 5 259 174,69 zł. Do końca 2019r. termomodernizację przeprowadzono na 187 budynkach.
STOLARSKIEWymiana drzwi: Kwiatkowskiego 5, Czartoryskiego 15, Gwiezdna 14, Żołnierzy Niezłomnych 5; Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: Dąbrowskiego 36, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Armii Krajowej 53, Okólna 109, kl.IV, 113a, Obr. Poczty Gdańskiej 6 kl.I, PCK 2,4.
W 2019r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 542 257,15 zł. Do końca 2019r. wymieniono 30 382 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIEWykonanie chodników: Inw. Wojennych, Romera, parkingu: Kiedrzyńska 73-81, drogi przeciwpożarowej: Armii krajowej 66, Remont sięgacza: Obr. Westerplatte 31-33, Chodnik i jezdnia: Broniewskiego 4-16, Remont chodnika: Wodzickiego 105-107, Broniewskiego 24, Borelowskiego 9-13, Nałkowskiej 16, Broniewskiego 3, Okólna 5, 11, Dekabrystów 9/17, Kwiatkowskiego 5, Słonimskiego 3/9, Remont nawierzchni: Obr. Westerplatte 21, 35.
W 2019r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 1 632 599,20 zł.
ŚLUSARSKIEWymiana balustrad balkonowych: Czartowskiego 2/4, wykonanie: podjazd dla niepełnosprawnych- Czartoryskiego 7/9, ław kominiarskich- Okólna 103, trapów kominiarskich- Kwiatkowskiego 4.
Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe, wymieniono lustra balkonowe.
W 2019r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 352 803,27 zł, a ponadto: 93 352,35 zł. na usuwanie dewastacji.
MURARSKIEPrzebudowa kominów: Kiedrzyńska 128, 130, Remont przewodów kominowych uszczelnianie: Dąbrowskiego 44 Wykonanie ścian z luksferów: Worcella 42, 48, Naprawa i obróbki balkonów: Worcella 24, Remont schodów zewnętrznych: Armii Krajowej 68, Czartoryskiego 7/9, 15, Remont pomieszczeń techn.: Dekabrystów 68/76, Podwyższenie kominów: Kwiatkowskiego 4, Remont schodów: do klatek- PCK 12, Okólna 103, do piwnic: Borelowskiego 1/7, Armii Krajowe 33a, Wodzickiego 84/90, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Broniewskiego 20, 22, 24, Remont podjazdu dla niepełnosprawnych: PCK 6, Kwiatkowskiego 9, Czartoryskiego 7/9, Wykonanie muru oporowego: Borelowskiego 11, Usuwanie elementów małej architektury: Broniewskiego 2, 4-6, Remont posadzki- Kwiatkowskiego 5, podestu: PCK 2c.
Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano i podwyższano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2019r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 609 648,95 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 523 462,02 zł.
POSADZKARSKIEWykonanie posadzki: Wodzickiego 97-1m, Obr. Westerplatte 7, Kilińskiego 57, Wodzickiego 97-pakamery, Borelowskiego 13, 25, Armii Krajowej 51, Gałczyńskiego 7, Broniewskiego 24, PCK 8.

W 2019r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 28 552,62 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomów wodnych: Kiedrzyńska 83a, 85a, 87a, Kwiatkowskiego 4, PCK 12, Nałkowskiej 11, 12, Broniewskiego 8, Jana Pawła II 76/78, Obr. Westerplatte 25, 33, Armii krajowej 33a, 49, Remont pompy: Nałkowskiej 2c, Montaż tulei- Armii Krajowej 53, zaworów podpionowych- Nałkowskiej 11.
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy, czyszczenie kanalizacji.
W 2019r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 882 533,01 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 920 319,06 zł.
ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu: Armii Krajowej 33a, 51, Borelowskiego 1/7, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, 41, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96 Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, Wodzickiego 84/90, , Oświetlenie zewnętrzne: Zapolskiej 16, Kosmiczna 3a, Armii Krajowej 66, Wykonanie zasilania zewn. garaży: Worcella 24a i 24b. Wymiana przewodów WLZ na Osiedlu Wschód, Modernizacja rozdzielni i wymiana WLZ: Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, Armii krajowej 51, Borelowskiego 1/7, Wodzickiego 84/90, Wymiana instalacji i zabezpieczeń WLZ: Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Rozdzielnia główna: Nałkowskiej 2c.
W 2019r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 583 226,88 zł, na modernizację: 771 997,72 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 327 387,21zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2019r. modernizację przeprowadzono w 197 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych. Wymiana zużytych elementów (zawory bezpieczeństwa, zwrotne, przelotowe, sterowniki, konwertery, siłowniki, regulatory i przetworniki ciśnienia, filtry, magnesy, liczniki en. elektryczne), wymiana zaworów: Kwiatkowskiego 2, 4, 6, 8, 10, Jana Pawła II 86/88, 90/92, 94/96, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14. Prace elektryczne, instalacyjne, ogólnobudowlane: Dekabrystów 68/76.
W 2019r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 126 215,16 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 14 569,84 zł. .
REMONTY PLACÓW ZABAWWykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż ławek, remont piaskownic, sprzętu zabawowego i fitness.
W 2019r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 99 960,51 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja dźwigów: Żołnierzy Niezłomnych 6, Kwiatkowskiego 4, wymiana: Czartoryskiego 17, montaż nowego dźwigu: Okólna 113a.
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Kwiatkowskiego 2,5, PCK 2 (towarowy), 6, Obr. Westerplatte 23,27, Armii krajowej 51, 66, Nałkowskiej 3, 11, Gwiezdna 14.
W 2019r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 47 492,69 zł. Koszt modernizacji: 644 097,88 zł, montażu nowego dźwigu: 299 360,91 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Opracowanie dokumentacji projektowej: Kiedrzyńska 128, Czartoryskiego 7/9
Remont pomp i wymiana zaworów bezpieczeństwa, remont sprężarki, wymiana styczników i termików w rozdzielni elektrycznej Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji, połączenie hydroforni ul. Kiedrzyńskiej 93a do monitoringu.
W 2019r. na modernizację hydroforowi wydatkowano kwotę: 158 763,90 zł, na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 88 739,62 zł.

2018 - Zobacz remonty

Remonty w 2018 roku

Rodzaj wykonanej pracy
Adres
DEKARSKIEWymiana koszy zlewowych: Czartoryskiego 17, Obróbki blacharskie ogromu: Worcella 13, 32 (1 mieszk.), 36, Wymiana obróbek blacharskich: Worcella 48 (1mieszk.), Czyszczenie dachu: PCK 2, 2a, 4, 6, 8, Armii Krajowej 51, Rynny na dachu: Kilińskiego 156/158, Włazy dachowe: Kilińskiego 51, 53, 55, Wykonanie daszku: Jana Pawła II 76/78 kl. IV, Ogniomur: PCK 2B,
W 2018r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 35 200,91 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 140 762,64 zł.
MALARSKIE
23 budynki
mieszkalne
Nałkowskiej 3, 7, 11, Gałczyńskiego 7, Sowińskiego 1/7, 2/4,6, 8/10, Dekabrystów 9/17, Skrzyneckiego 10/14, 20/22. PCK 10, 12, 14, Okólna 111, Armii Krajowej 12/30, Gwiezdna 10, 12, 14, Kiedrzyńska 81, Inw. Wojennych 4,6, Zapolskiej 16.
W 2018r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 908 122,15 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Kilińskiego 47, 51, 53, 55, 57, Nałkowskiej 4, 8, PCK 6, Rozpoczęto: Dąbrowskiego 36, 41,Wybickiego 4, 6, Kiedrzyńska 106,
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 6 215 312,88 zł. Do końca 2018r. termomodernizację przeprowadzono na 186 budynkach (w tym w 5 rozpoczęto).
STOLARSKIEWymiana stolarki na kl. schodowych i drzwi: Armii Krajowej 47 kl.I, PCK 2, 6, 10, Obr. Westerplatte 13, 15, 21, 27, 29, E. Kwiatkowskiego 5, 9, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Kilińskiego 53, Dąbrowskiego 41,
Wymiana drzwi: Czartoryskiego 7/9 (hol pIV.), 13 (wejściowe, na holach), 15 (hole), Armii Krajowej 44, 68 (zaplecze), Czartoryskiego 17 (remont), Gwiezdna 10 (hole),
Wymiana stolarki okiennej: Armii Krajowej 38 lok., 46 lok., 80 (piwniczne)
W 2018r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 361 133,21 zł. Do końca 2018r. wymieniono 29 461 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont/wykonanie: drogi: Borelowskiego 11, Kosmiczna 3a, Gwiezdna 14B, Dekabrystów 68/76, miejsc postojowych: Nałkowskiej 4, Broniewskiego 2-16, Żołnierzy Niezłomnych 5 a 6, Kiedrzyńska 73-81, Kosmiczna 3a (dla niepełnosprawnego), chodników: PCK 2, 2a, 6, 8, Obr. Westerplatte 21, 17-23, 35, Wodzickiego 84/90, 105, Okólna 113a, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Nałkowskiej 7, 11, Dekabrystów 68/76, placu pod stojak: Kiedrzyńska 79 2szt, 97, Michałowicza 1, Zapolskiej 6
W 2018r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 1 064 423,56 zł (+25 133,70 zł Dekabrystów 68/76 chodniki)
ŚLUSARSKIEWykonanie blend balkonowych i wymiana balustrad: Gwiezdna 14, Remont balustrad schodowych: Okólna 103, Wykonanie trapów kominowych: E. Kwiatkowskiego 6, Wymiana ogrodzenia: Dekabrystów 68/76, Montaż drzwi metalowych: Dekabrystów 68/76 lok, Schody: Broniewskiego 3 lok.,
Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, włazy dachowe, stojaki reklamowe, przy trzepakach, słupki, znaki drogowe, kolce przeciw ptakom, ławki parkowe, wymieniono lustra balkonowe, skrzynki gazowe,
W 2018r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 277 418,41 zł.
MURARSKIERemont schodów zewnętrznych: Armii Krajowej 44, E. Kwiatkowskiego 2, 4, Obr. Westerplatte 21(+posadzka), do piwnicy: Nałkowskiej 4, 8, 12, 16, Sowińskiego 1/7, 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, 20/24, Montaż elementów prefabrykowanych: Armii Krajowej 82, 84, Kiedrzyńska 128, 130, Podwyższenie kominów: E. Kwiatkowskiego 6, Remont: pomieszczeń: Broniewskiego 3 lok, tarasów: Borelowskiego 25 mieszk., pilastrów i sufitów: Obr. Westerplatte 25 (balkony)
Uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano i podwyższano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2018r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 508 974,65 zł.
POSADZKARSKIEWykonanie posadzki: Wodzickiego 95 mieszk., w pom. węzłów: Obr. Westerplatte 29, Nałkowskiej 3,7, Broniewskiego 3, 16, Gałczyńskiego 3, Gwiezdna 14 (+hydroforownia).
W 2018r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 28 744,06 zł.
WOD – KAN, GAZWyniesienie pionów gazowych na korytarz: Okólna 109, 111, Wymiana poziomów wodnych: Nałkowskiej 8, 16, Wodzickiego 111, PCK 10, Kwiatkowskiego 2, Wodzickiego 105, Remont/wykonanie instalacji wodnej: Broniewskiego 3 lok., Obr. Westerplatte 21, Gwiezdna 12, Przeniesienie szafki gazomierza: E. Kwiatkowskiego 2, 4, Wymiana podejść gazu: E. Kwiatkowskiego 2, 4, 6, Wymiana gwintu w kurku: Dąbrowskiego 36, Sowińskiego 6, Frezowanie kanalizacji: Okólna 107, Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych: Nałkowskiej 3, 7, 11, Odtworzenie pionów went.: Gwiezdna 10, 12, 14, Remont pompy: Kiedrzyńska 93, Armii Krajowej 66, 40, Gwiezdna 14, Usuniecie awarii inst. gazu: Kiedrzyńska 87a, 95, Przerobienie wywiewek kanalizacyjnych: Inw. Wojennych 6, Wymiana gajgerów: Kiedrzyńska 106, Wymiana pionów wody: Kiedrzyńska 83, 85, 87, 128, Księżycowa 2, Inw. Wojennych 4, podejścia: Zapolskiej 8, Kiedrzyńska 83a, pionu kanalizacyjnego .: Armii Krajowej 68, 78, Wymiana inst. wod-kan: Romera 2, Zapolskiej 12, gazu: Worcella 32,
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy, czyszczenie kanalizacji.
W 2018r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 867 557,32 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 887 054,16 zł.
ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu: Gałczyńskiego 7, Dekabrystów 9/17, Nałkowskiej 3, 7, 11, PCK 10, 12, 14, Skrzyneckiego 10/14, Sowińskiego 1/7, 2/4, 6, 8/10, Remont inst. Elektrycznej: Broniewskiego 3 lok, Obr. Westerplatte 21, Oświetlenie schodów maszynowni: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Wymiana lamp oświetleniowych LED: Kiedrzyńska 83, 83ą, 85, 85a, 87, Gwiezdna 10, 12, 14, Wymiana WLZ: Czartoryskiego 2/4, Armii Krajowej 80, Modernizacja rozdzielni głównej: Obr. Westerplatte 27, 35,
W 2018r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 501 986,72 zł, na modernizację: 347 047,24 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 315 553,92 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2018r. modernizację przeprowadzono w 197 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zapolskiej 5, Wymiana pompy obiegowej: PCK 12, Wymiana liczników ciepła wraz z regulatorami pogodowymi: Nałkowskiej 4, Broniewskiego 24, Jana Pawła II 76/78, Usunięcie awarii co: Kiedrzyńska 95 a 128
Wymiana pomp cyrkulacyjnych, wymienników ciepła, naczynia zbiorczego, naprawa sterowników i zasilaczy, wymiana konwerterów, filtrów, magnesów, czujników temperatury, manometrów, zaworów, przetworników ciepła, legalizacja liczników ciepła.
W 2018r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 122 990,41 zł, na usunięcie awarii: 61 600,06 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 49 992,92 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWWymiana nawierzchni: Armii Krajowej 80. Montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic, sprzętu zabawowego i fitness.
W 2018r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 85 211,45 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja dźwigów: Kiedrzyńska 128, 130. Rozpoczęto: Czartoryskiego 2/4 2 szt. , Romera 13
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Armii Krajowej 38, 51, 55, 84, Żołnierzy Niezłomnych 5, Nałkowskiej 11, Kwiatkowskiego 2, 4,
W 2018r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 104 373,37 zł. Koszt modernizacji: 504 669,61 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont pomp: Gwiezdna 14, Armii Krajowej 40, 66, Kiedrzyńska 93a, Wymiana kompresora: Nałkowskiej 2c
Malowanie zbiorników hydroforowych i rur, wymiana styczników, wyłączników ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa, odcinających, manometrów, Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji
W 2018r. na remont urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 16 283,42 zł, na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 86 638,62 zł.

2017 - Zobacz remonty

Remonty w 2017 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
6 budynków
Romera 6, Inwalidów Wojennych 3,6,  8,  Wymiana obróbek blacharskich: Armii Krajowej 47, 49, Broniewskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
W 2017r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 300 280,84 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 127 966,08 zł.
MALARSKIE
27 budynków
mieszkalnych
Prądzyńskiego 8, 12, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Oskara Lange 3, Romera 2, 4, 6, Zajączka 15, Broniewskiego 6, 12, 14, 16, Kilińskiego 57, E. Kwiatkowskiego 7, 8, 9, Nałkowskiej 12, 16, Okólna 103, 105, Wodzickiego 105, 107, 109, 111,
W 2017r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 708 559,65 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Kiedrzyńska 104, Armii Krajowej 33a, Kilińskiego 57, Nałkowskiej 12, 16, Worcella 5b
Dekabrystów 9/17,  Wodzickiego 84/90 (dokończenie),
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 4 398 658,31 zł.  Do końca  2017r.  termomodernizację przeprowadzono na 185 budynkach.
STOLARSKIEWymiana stolarki na kl. schodowych i drzwi: Kwiatkowskiego 6, 7, 9, Kilińskiego 57, Obr. Westerplatte 21, 32, 35, Nałkowskiej 4, 11, 12, 16, Okólna 105
Wymiana drzwi: Romera 2, 4, 6,  Kiedrzyńska 100, Armii Krajowej 66 (pom. gosp. i z zaworami),
Wymiana ślusarki stolarki w lokalach: Dekabrystów 68/76, Armii Krajowej 12/30,
W 2017r. na roboty stolarskie  wydatkowano kwotę: 501 045,27 zł. Do końca  2017r. wymieniono 29 197 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont/wykonanie  chodników i jezdni, miejsc postojowych: Obr. Westerplatte 23-31, Nałkowskiej 4, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 2-6, Wodzickiego 84/90, Kiedrzyńska 95 a O.Lange 7, Kiedrzyńska 95, Gwiezdna 10, Armii Krajowej 84, Gwiezdna 14b, Ge. Prądzyńskiego 8, Wybickiego 6 i Zapolskiej 6, Kiedrzyńska 85a a 85, Armii Krajowej 80, Wybickiego 4, 6, Armii Krajowej 12/20, Mapa projektowa: Broniewskiego 2-24, 4-16, Poszerzenie parkingu: Kilińskiego 57
W 2017r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 952 194,39 zł.
ŚLUSARSKIEWykonanie blend balkonowych i wymiana balustrad: Gwiezdna 10, Wykonanie okładziny na płycie balkonowej: Gwiezdna 12,
Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.
W 2017r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 285 355,39 zł.
MURARSKIEPrzebudowa kominów: Romera 6, Inwalidów Wojennych 4,8,  Osłona śmietnikowa: Zajączka 15, Remont murku: Kwiatkowskiego 1, Remont posadzki: PCK 4, Remont tarasów: Borelowskiego9, 21, Grochowskiego 32,  Remont ścian działowych: Dekabrystów 9/17 Ikl, Remont pomieszczeń: Broniewskiego 3, Remont zjazdu: Chłopickiego 19.
Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne,  uszczelniano kominy,  zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2017r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 552 300,00  zł.
POSADZKARSKIEW 2017r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę  43 212,93 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu/ wod/kan,: Nałkowskiej 4, Armii Krajowej 53 kl. III,IV, Okólna 105, Dąbrowskiego 36, Obr. Westerplatte 17, Kilińskiego 53, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 21, Armii Krajowe 66, Kiedrzyńska 81, Dekabrystów 68/76
Wyniesienie pionów gazowych na korytarz: Okólna 105, 107, Montaż zaworów podpionowych gazowych: Nałkowskiej 3, 7, Projekt wyniesienia pionów gazowych: Okólna 109, 111,
Usuniecie awarii kanalizacji deszczowej: Dąbrowskiego 36, Wymiana zaworu wody: Kiedrzyńska 93, Wyniesienie głównego wodomierza: Worcella 24,
Wymiana wywiewek, włazów  montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy, czujników czadu.
W 2017r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 1 312 749,63  zł, w tym na montaż czujników czadu: 198 891 zł, na prace związane z usuwaniem  usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 806 412,84 zł.
ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu:  Broniewskiego 6, 12, 14, 16, Kilińskiego 57, E. Kwiatkowskiego 7, 8, 9, Nałkowskiej 12, 16, Okólna 103, 105, 111, Wodzickiego 105, 107, 109, 111,
Wyprowadzenie głównego licznika: Dąbrowskiego 41b, Montaż oświetlenia wzdłuż budynków: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Instalacja antyoblodzeniowa: Armii Krajowej 48-52,
Modernizacja instalacji oświetleniowej: Zapolskiej 6, 8, 10, 12, 14, 16, Kiedrzyńska 75, Wymiana instalacji WLZ i osprzętu: Inw. Wojennych 6, Armii Krajowej 12/30, Kiedrzyńska 68/76, Ogniwa fotowoltaiczne: Dekabrystów 68/76, Remont instalacji wew: Broniewskiego 3, Modernizacja rozdzielni głównej: Nałkowskiej 3, 7, 11
Montaż kamer na budynkach z domofonami, centralek domofonowych, lamp z czujnikami ruchu przy windach,  wymiana wyłączników, montaż lamp, opraw, kompensacja mocy biernej, montaż podliczników energii.
W 2017r. na remont instalacji elektrycznej  wydatkowano kwotę: 704 344,70 zł,  na modernizację: 431 018,29 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 286 867,20 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca  2017r. modernizację przeprowadzono w  197  budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 149 węzłów cieplnych. Wykonano wewnętrzną instalacje c.o. w budynku Worcella 5b,
Roboty elektryczne, instalacyjne, ogólnobudowlane : Zapolskiej 5
Wymiana pomp cyrkulacyjnych, wymienników ciepła, naczynia zbiorczego, naprawa sterowników i zasilaczy, wymiana konwerterów,  filtrów, magnesów, czujników temperatury, manometrów, zaworów, przetworników ciepła,  legalizacja liczników ciepła.
W 2017r. na roboty c.o.   wydatkowano kwotę: 106 759,02  zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 234 250,23 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWBudowa boiska: Obr. Westerplatte 17 a 25, Montaż stołów do ping-ponga: Zapolskiej 10, Romera 13,   Montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownicy sprzętu zabawowego. W 2017r.  na remonty placów zabaw  wydatkowano kwotę: 472 182,66 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja dźwigów: Czartoryskiego 7/9, 13, rozpoczęto: Kiedrzyńska 128, 103.
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Armii Krajowej 38, 44,48, 51, 52, 80, 84, O.Lange 7, Czartoryskiego 15, PCK 2, 2a, 4, 6, 8, Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 7, Romera 13, Kiedrzyńska 95, 97, Nałkowskiej 3, 11, Obr. Westerplatte 23, 27.
W 2017r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 84 860,78  zł. Koszt modernizacji: 497 112,94 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont pomp: Czartoryskiego 2/4, 7/9, Armii Krajowej 66, Malowanie zbiorników hydroforowych i rur, wymiana styczników, wyłączników ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa, odcinających, manometrów, Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji
W 2017r. na remont urządzeń hydroforowych  wydatkowano kwotę:  14 140,85 zł,  na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 85 501,07 zł.

2016 - Zobacz remonty

Remonty w 2016 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
6 budynków
Armii Krajowej 46, 68 (remont), Kiedrzyńska 63 garaże, Gwiezdna 14a, Worcella 13a, Romera 2, 4, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, PCK 2b, Sikorskiego 4/6, W 2016 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 420 229,49 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę:
128 226,24 zł.
MALARSKIE
25 budynki
mieszkalne
Armii Krajowej 38, 44, 48, 66, Kiedrzyńska 63, 87a, Godebskiego 19, Inw. Wojennych 8, Worcella 26, Kwiatkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 3, Broniewskiego 4, Kilińskiego 133, 135.
W 2016r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę:
923 460,68 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Kilińskiego 135, Borelowskiego 1/7,Sowińskiego 8/10, Kilińskiego 39, PCK 8, Skrzyneckiego 10/14, Sowińskiego 2/4, 6, Armii Krajowej 51,
Dekabrystów 9/17, Wodzickiego 84/90 (w trakcie realizacji).
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 963 551,92 zł. Do końca 2016r. termomodernizację przeprowadzono na 179 budynkach.
STOLARSKIEWymiana stolarki na kl. schodowych i drzwi: Kiedrzyńska 130, 73, Czartoryskiego 13, 15, Oskara Lange 6, Armii Krajowej 38, Obr. Westerplatte 11, 13, 25, 33, 35, 27, 7, 9, Kilińskiego 55, Kwiatkowskiego 6, 10, 4, Broniewskiego 3, Armii Krajowej 53, 51, PCK 10, Nałkowskiej 3, 16, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 7, Wymiana ślusarki stolarki w lokalach: Armii Krajowej 42, 12/30, Obr. Poczty Gdańskiej 6a, Obr. Westerplatte 21,
W 2016r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 931 894,79 zł. Do końca 2016r. wymieniono 28 511 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont/wykonanie chodników i jezdni, montaż znaków drogowych, placów manewrowych, miejsc postojowych: Czartoryskiego 17, Zapolskiej 14-16, Zapolskiej 16, Oskara Lange 6, Armii Krajowej 12/30 (do piaskownicy) Worcella 24b boks 9, 10, 11, Worcella 5b, Plac Kurpińskiego, Kiedrzyńska 73, Romera 13, Armii Krajowej 80 a Oskara Lange 3, PCK 4, 6, 8, Armii Krajowej 53, Obr. Westerplatte 25-29, Okólna 105-111 (droga p.poż.), Kwiatkowskiego 6-9, Okólna 113a, Kwiatkowskiego 5-6.
Wykonanie studni chłonnej i remont nawierzchni: Borelowskiego 1/7, PCK 8, Ekspertyza p.poż: Jana Pawła II 76/78.

W 2016r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę:
1 528 725,26 zł.

ŚLUSARSKIEWymiana blend balkonowych: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Wymiana balustrad z elem. konst.: Gwiezdna 12,
Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.
W 2016r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 276 467,40 zł., a ponadto: 81 798,36 zł. na usuwanie dewastacji.
MURARSKIERemont kominów: Worcella 13, 32, 36, Zapolskiej 14-16, Armii Krajowej 47, 49, Broniewskiego 14, 16, Remont schodów, posadzek, podjazdu: Kiedrzyńska 63, Obr. Westerplatte 21, Armii Krajowej 43, 45, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Kwiatkowskiego 2, 7, Remont podcieni: Obr. Westerplatte 21,
Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2016r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 479 630,30 zł.
Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 460 071,00 zł.
POSADZKARSKIEW 2016r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 84 932,33 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu/podejść, gwintów wod/kan, gaz: Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 75, 77, Księżycowa 2, Kwiatkowskiego 5, 9, PCK 4, 14, Broniewskiego 2, 4, Jana Pawła II 90/92, Armii Krajowej 53 kl. I i II, Kilińskiego 55, Nałkowskiej 12, 16, Gwiezdna 14 cwu, Remont łazienki/ hydroforwni : Nałkowskiej 3, lokal, Broniewskiego 3, Nałkowskiej 2c, Kosmiczna 3a, Gwiezdna 14,
Wyniesienie pionów gazowych na korytarz: Kwiatkowskiego 1, 10, Montaż zaworów gazowych: Kwiatkowskiego2, 4, 5, 6, 7, Wymiana przyłącza wody; Armii Krajowej 66,
Projekt wyniesienia pionów gazowych: Okólna 105, 107,
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy.
W 2016r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 966 137,66 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.
ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu: Kwiatkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okólna 3, 5, 7, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 3, Broniewskiego 4, Remont instalacji: Broniewskiego3, Okólna 113a, Nałkowskiej 3 , Broniewskiego 16, PCK 2, 2a, Armii krajowej 51, Obr. Westerplatte 23, 27, rozdzielni: Inwalidów Wojennych 3, Montaż lamp z czujnikiem ruchu: Kwiatkowskiego 10, Oświetlenie chodnika: Zapolskiej 6-16, Kiedrzyńska 81, budynku: Księżycowa 2, Wymiana opraw led: Worcella 34, 26, Armii Krajowej 66,
System podgrzewania rur spustowych: Armii Krajowej 38, 44,
Wymiana instalacji WLZ: Inwalidów Wojennych 4, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Oskara Lange 3, Armii Krajowej 48, Zajączka 15,
Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników, montaż baterii kompensacyjnych, oświetlenia.
W 2016r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 659 007,94 zł, na modernizację: 372 923,29 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 289 769,40 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2016 r. modernizację przeprowadzono w 196 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 147 węzłów cieplnych.
Roboty elektryczne, instalacyjne, ogólnobudowlane i projekty: Zapolskiej 7, Armii Krajowej 42, Zapolskiej 5,
Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów, legalizacja liczników ciepła.
W 2016r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 111 227,63 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 828 675,53 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWSprzęt zabawowy: Kiedrzyńska 12 8- 130 – Romera 13, Kiedrzyńska 100, Czartoryskiego 2/4, Kreatywna strefa gier i nasadzenia : Księżycowa 2, Ponadto: montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2016r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 146 412,40 zł.

REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja wraz z łącznością alarmową: PCK 2, 2a, 4, 6, 8,
Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: PCK 2, 2a, 6, 8, Obr. Westerplatte 27, 35, 23, Nałkowskiej 3, 7, 11, Armii Krajowej 51, 66, 82, 84, Oskara Lange 5, 6,7, Czartoryskiego 15, Kiedrzyńska 95, 97,
W 2016r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 128 655,44 zł. Koszt modernizacji: 617 767,09 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont pomp: Nałkowskiej 2c, Czartoryskiego 2/4, 15, Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 93, Wymiana zbiornika hydroforowego: Armii Krajowej 66,
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji
W 2016r. na remont urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 113 348,58 zł, w tym na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę:
84 333,77 zł.

2015 - Zobacz remonty

Remonty w 2015 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
6 budynków
Armii Krajowej 38, 68, PCK 10, 12, Wybickiego 5, Zapolskiej 9, W 2015 r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 245 625,06 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 225,92 zł.
MALARSKIE
23 budynki
mieszkalnych
Armii Krajowej 43, 45, 47, 49, 53, 80, 84, Broniewskiego 2, 8, 10, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, 47, Kiedrzyńska 128, 130, Nałkowskiej 4, 8, O. Lange 5, 6, Obr. Westerplatte 27, 35, Romera 13, Worcella 24.

W 2015r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 830 565,63 zł

TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 43, 45, Kiedrzyńska 79, 81, 85A, 87, 87A, Jana Pawła II 76/78, Kilińskiego 133,

Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 5 586 174,70 zł. Do końca 2015r. termomodernizację przeprowadzono na 170 budynkach.

STOLARSKIEWymiana stolarki na kl. schodowych i drzwi: Obr. Westerplatte 21, 23, 27, 33, 35, Armii Krajowej 51,53, E. Kwiatkowskiego 3, 6, 7, Okólna 113a, Broniewskiego 3, Jana Pawła 84a, Dąbrowskiego 44, Nałkowskiej 3, 11, Kilińskiego 39, 55, PCK 2, 2a, Dekabrystów 9/17, Armii Krajowej 68,

Wymiana drzwi: Armii Krajowej 82 Vp., Worcella 24 (piwniczne), wymiana stolarki: Armii Krajowej 12/30, 48,

W 2015r. na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 850 499,48 zł. Do końca 2015r. wymieniono 26 690 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.

BRUKARSKIERemont/wykonanie chodników i jezdni, montaż znaków drogowych, placów manewrowych, miejsc postojowych: Armii Krajowej 51, 53, Ob. Poczty Gdańskiej 6, Obr. Westerplatte 7, 15-17 (sięgacz), 23, 27, 35, Borelowskiego 1/7, E. Kwiatkowskiego 4, 6, 8, PCK 2, 4, 6, 14, Okólna 111 (wjazd p.poż), Zapolskiej, 6-8, 12-14, Kiedrzyńska 95,

Wykonanie/ utwardzenie nawierzchni placu: Wybickiego 4, Kiedrzyńska 95, Inw.Wojennych 8, Obr. Westerplatte 11, 15, 25, Armii Krajowej 68 (taras).

Opracowanie wniosku rozwiązań zamiennych drogi p.poż, mapy: Okólna 105, 107, 109, 111, Skrzyneckiego 20/22

W 2015r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 916 742,95 zł.

ŚLUSARSKIEWymiana blend balkonowych: Armii Krajowej 80, 82, zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.

W 2015r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 294 006,25 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.

MURARSKIERemont kominów: Kilińskiego 133, 135 (wkłady), Armii Krajowej 51, PCK 2, 2a, 4, 8, Zapolskiej 10, 12, (prefabrykaty), Romera 2, m Remont schodów, posadzek: Jana Pawła II 90/92, Kwiatkowskiego 4, Armii Krajowej 68, Osłona śmietnikowa: Kiedrzyńska 93, Remont lokalu: Armii Krajowej 68

Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.

W 2015r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 1 015 125,85 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 460 071,00 zł.

POSADZKARSKIEW 2015r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 50 565,69 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu/podejść wod/kan, gaz: O. Lange 5, 7, Kiedrzyńska 73, Okólna 5, 7, 11,107, Armii Krajowej 49 kl.I, E. Kwiatkowskiego 8, Wymiana dług. gwintu w kurku gazowym: Nałkowskiej 4, 8, Remont hydroforowni: Nałkowskiej 2C, Wymiana gajgerów: Kiedrzyńska 87, 87a, 79, 81, Wymiana instalacji i urządzeń: Armii Krajowej 68

Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy.

W 2015r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 644 646,43 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.

ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu: Armii Krajowej 43, 45, 47, 49, 53, Broniewskiego 2, 8, 10, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, 47, 133, 135, Obr. Westerplatte 27, 35, Nałkowskiej 4, 8, Remont inst. elektrycznej: Broniewskiego3, Armii Krajowej 68, Oświetlenie awaryjne (zlecenie Straży Pożarnej): Skrzyneckiego 20/22, Wymiana lamp oświetleniowych: Kiedrzyńska 128, 130, Armii Krajowej 80, 84, O. Lange 5, 6, Romera 13, Wymiana centralek domofonowych: Kiedrzyńska 81, 87, 87a,

Wymiana instalacji i tablic zabezpieczeń WLZ: Kilińskiego 39, 47, Armii Krajowej 44, Kiedrzyńska 63, Inw. Wojennych 8, Prądzyńskiego 8, 12, Worcella 24, Romera 2, 4, 6, Modernizacja baterii kondensatora kompensacji mocy biernej: Nałkowskiej 3, 7, 11,

Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników, montaż baterii kompensacyjnych, oświetlenia.

W 2015r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 777 534,94 zł, na modernizację: 436 077,75 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.

WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2015r. modernizację przeprowadzono w 196 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 145 węzłów cieplnych.

Modernizacja węzła c.o.: Armii Krajowej 68, 68a,

Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów, legalizacja liczników ciepła.

W 2015r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 142 786,06 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 167 694,25 zł.

REMONTY PLACÓW ZABAWPlac zabaw: Sowińskiego 6, Wodzickiego 105-107, Projekty placów: Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, Piaskownice: Armii Krajowej 47, Armii Krajowej-Broniewskiego4, Ponadto: montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2015r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 163 620,97 zł.

REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWGwiezdna 10, 12, 14, Armii Krajowej 68

Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: PCK 2, 2a, 8, Obr. Westerplatte 27, 35, Nałkowskiej 3, 7, 11, E. Kwiatkowskiego 2, 4, 9, PCK 4, 6, Armii Krajowej 51, 82, Wykonanie łączności alarmowej: Armii Krajowej 66 k. I-V, Kiedrzyńska 128,

W 2014r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 91 099,04 zł. Koszt modernizacji: 462 297,29 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont pomp: Nałkowskiej 2c, /Czartoryskiego 2/4, 15, Armii Krajowej 66 Remont sprężarki: Czartoryskiego 7/9,

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji

W 2015r. na remont urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 13 821,25 zł.

W 2015r. na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 78 525,39 zł.

2014 - Zobacz remonty

Remonty w 2014 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
12 budynków
Armii Krajowej 48, 50, 68a, Kiedrzyńska 73 (+remont kominów), 93 garaże, Inwalidów Wojennych 6, Sowińskiego 1/7, 10a garaże, Worcella 24a, 24b, 30 garaże, 34,

Wymiana obróbek blacharskich: Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nałkowskiej 4, 8, 12, 16, przeróbka koszy zlewowych: Zapolskiej 10,

W 2014r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 546 589,05 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,24 zł.

MALARSKIE
23 budynki
mieszkalnych
Armii Krajowej 37, 39, 52, Broniewskiego 20, 22, 24, Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Gałczyńskiego 5, Kiedrzyńska 73, 79, Kosmiczna 3a, Księżycowa 2, Obr. Westerplatte 7, 9, 23, Worcella 13, 32, 34, 36, PCK 2, 2A, Zabezpieczenie elewacji przed graffiti: Kiedrzyńska 73, 75, 79

W 2014r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 676 158,24 zł

TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 37, 39, 41, Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 5, 7, Jana Pawła II 84a, 86/88, 90/92, Kiedrzyńska 77, 83, 83a, 85, Zajączka 15,

W trakcie realizacji: Armii Krajowej 43, Jana Pawła II 76/78, Kiedrzyńska 79, 85a, Kilińskiego 133, Opracowanie dokumentacji/audytu/projektu: Armii Krajowej 33a, 51, Borelowskiego 1/7, Dekabrystów 9/17, Dąbrowskiego 36, 41, Jana Pawła II 76/78, Kilińskiego 39, 47, 51, 53, 55, 57, 133, 135, Kiedrzyńska 104, 106, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14Wodzickiego 84/90, Wybickiego 4, 6,

Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 4 287 850,82 zł. Do końca 2013r. termomodernizację przeprowadzono na 162 budynkach.

STOLARSKIEWymiana stolarki: Broniewskiego 3, Dąbrowskiego 44, Kosmiczna 3a, Kiedrzyńska 73, 79, Kilińskiego 51, 53, 55, 57, Obr. Poczty Gdańskiej 6A, Obr. Westerplatte 21, 23, Zajączka 15,

Wymiana drzwi: Kwiatkowskiego 2 (do mieszkań, holi i pom. pozs. – zalecenia Straży Pożarnej), Wymiana ślusarki (drzwiowej/okiennej) w lokalach: Armii Krajowej 12/30, 44, 68, 68a, Zapolskiej 5,

Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 181 891,04 zł. Do końca 2014r. wymieniono 25 044 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.

BRUKARSKIERemont/wykonanie chodników i jezdni, placów manewrowych, miejsc postojowych: Armii Krajowej 66a, A. Czartoryskiego 7/9, Borelowskiego 9, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, Dekabrystów 68/76, Gwiezdna 14, Kilińskiego 47, Kiedrzyńska 63, 63a, 95/97, 93 garaże (izolacja p.wilg.), Jana Pawła II 84A, Obr. Poczty Gdańskiej 6A, Obr. Westerplatte 7, 15, 17-25, 29, 31, O. Lange 7, Sowińskiego 6 (droga poż.), Worcella 5b, 24, 26, Wybickiego 3/5, Zapolskiej 6-16, 8-10, 10-12, Zajączka 15, Remont nawierzchni i montaż znaków: Okólna 5-7, Obr. Westerplatte 13, 33, 35, 21-35- pasaż, Nałkowskiej 7 (słupki), Remont schodów: Armii Krajowej 66, wykonanie stóp fundamentowych: Armii Krajowej 68, 68A,

W 2014r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 1 111 079,63 zł.

ŚLUSARSKIEZamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.

W 2014r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 133 935,71 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.

MURARSKIERemont kominów: Armii Krajowej 38, 51, 53, Okólna 105, 107, 109, 111, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, PCK 2, 2a, 4, 8, Zapolskiej 6, 8

Remont/ montaż osłon śmietnikowych: A. Czartoryskiego 2/4, Remont schodów: Armii Krajowej 37, 39, 41, Dąbrowskiego 36, Kilińskiego 53, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Wodzickiego 95, 97, 99, Remont tarasów: Borelowskiego 9/12, 21/9, 11/7, Izolacja fundamentów: Kwiatkowskiego 5, Remont podłoża: Kwiatkowskiego 2, 4, Naprawa tynków: Kilińskiego 47, 53 węzły, Remont lokalu: Armii Krajowej 66,

Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, zabezpieczenie otworów went., wykonywano zalecenia kominiarski.

W 2014r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 602 292,78 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 408 325,85 zł.

POSADZKARSKIEW 2014r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 24 651,57 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu/podejść wod/kan, gaz: Armii Krajowej 40, 51, 84, Kiedrzyńska 87, 128, Kiedrzyńska 130, Kilińskiego 87, Kwiatkowskiego 3, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Okólna 3, PCK 2, 2a, 4, 6, 8, O. Lange 6, Romera 13, Wodzickiego 95, 97, 99, Wymiana dług. gwintu w kurku gazowym: Armii Krajowej 37, 39, 41, 43, 45, 47, Gałczyńskiego 7,

Wymiana gajgerów: Armii Krajowej 37, 39,41, 43, Broniewskiego 8, 20, 14, Dąbrowskiego 44, Nałkowskiej 4, Jana Pawła II 76/78. 90/92, Kiedrzyńska 77, 79, 85, 85a, Kilińskiego 133, Sowińskiego 1/7, Wymiana zaworów podpionowych: Gwiezdna 10, 12, 14, Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej: Kiedrzyńska 79, Wymiana/Wykonanie węzła sanitarnego: Kiedrzynska 63, Zapolskiej 8, Wymiana grzejników i zaworów: Armii Krajowej 78,

Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii, montaż wodomierzy.

W 2014r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 822 967,77 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,68 zł.

ELEKTRYCZNEMontaż lamp z czujnikiem ruchu: Armii Krajowej 37, 39, Broniewskiego 20, 22, 24, Gałczyńskiego 5, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Obr. Westerplatte 7, 9, 23, PCK 2, 2a,

Wymiana lamp oświeleniowych LED: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Kiedrzyńska 79, Wymiana centralek domofonowych: Kiedrzyńska 77, 85, 85a, Wymiana lamp oświetleniowych w terenie: Gwiezdna 10, System podgrzewania rur: Dąbrowskiego 36, Grochowskiego 32, 36, Księżycowa 2, Projekt inst. oddymiającej: Kwiatkowskiego 2, Montaż przeciwopż. wyłącznika prądu: Sowińskiego 6,

Wymiana instalacji i tablic zabezpieczeń WLZ: Armii Krajowej 38, Broniewskiego 20, Dekabrystów 68/76, Kiedrzyńska 73, Kosmiczna 3a, Worcella 13, 32, 34, 36,

Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników, montaż baterii kompensacyjnych, oświetlenia.

W 2014r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 617 192,99 zł, na modernizację: 398 458,17 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.

WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2014r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 143 węzłów cieplnych.

Modernizacja węzła c.o.: Dekabrystów 68/76,

Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów, legalizacja liczników ciepła.

W 2014r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 146 446,07 zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 340 497,21 zł.

REMONTY PLACÓW ZABAWSiłownie dla dorosłych: Dekabrystów- Borelowskiego- Wodzickiego, Obr. Westerplatte 7-9, Zespół sportowo- rekreacyjny: Czartoryskiego 2/4, Wodzickiego 105-107. Ponadto: montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2014r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 811 257,82 zł.

REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWArmii Krajowej 66 kl. I, VI, II, III

Wymiana uszkodzonych elementów dźwigów: Armii Krajowej 66 (I,IV,V),51, Kiedrzyńska 128, Kwiatkowskiego 2, 4, 7, Nałkowskiej 11, 7, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 2a, 6, 8.
W 2014r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 117 548,41 zł. Koszt modernizacji: 537 352,48 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont pomp: Armii Krajowej 40, Czartoryskiego 2/4, 7/9,

Malowanie zbiorników hydroforowych: Armii Krajowej 40, Kiedrzyńska 93, Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu izolacji,

W 2014r. na remont urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 9 470,59 zł.

W 2014r. na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 80 624,99 zł.

2013 - Zobacz remonty

Remonty w 2013 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
5 budynków
Armii Krajowej 39, 41, Godebskiego 19, Kiedrzyńska 93, Worcella 34,
W 2013r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 348 838,35 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,04 zł.
MALARSKIE
27 budynków
mieszkalnych
Armii Krajowej 41, 42 (lok. uż.), Dąbrowskiego 41, Kiedrzyńska 75, 77, 95, 97, Kilińskiego 51, 53, 55, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Obr. Westerplatte 29, 31, 33, 35, O. Lange 7, Okólna 107,
109, PCK 4, 6, 8, Wodzickiego 95, 97, 99, Wybickiego 4, 6,
W 2013r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 918 974,46 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 66, 66b, Borelowskiego 21, Chłopickiego 19, Gałczyńskiego 1, 3 Kiedrzyńska 75, Skrzyneckiego 20/22
Opracowanie dokumentacji: Gałczyńskiego 5, Jana Pawła II 84a, 86/88, 90/94, Kiedzyńska 75-81
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 521 161,99 zł. Do końca 2013r. termomodernizację przeprowadzono na 148 budynkach.
STOLARSKIEWymiana stolarki: Armii Krajowej 33a, Chłopickiego 19, Czartoryskiego 7/9, 13, Gwiezdna 12, Obr. Westerplatte 21, 23, 25, 29, 31, 33, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6 (kl.II), Okólna 107, 109,
Jana Pawła II 84a, 86/88, Kilińskiego 51, 53, 55, Kiedrzyńska 77, E. Kwiatkowskiego 2, 9, PCK 4, 6, 8, Wodzickiego 95, 97, 99, Wybickiego 4, 6,
Wymiana drzwi: Armii Krajowej 38,52, Kiedrzyńska 63, 75, 77, 95, Księżycowa 2, Gwiezdna 10, 12,
Wymiana ślusarki w lokalach: Armii Krajowej 44, 66, 78, Dekabrystów 68/76, Zapolskiej 5, 9
Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 303 169,63 zł. Do końca 2013r. wymieniono 23 321 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont/wykonanie chodników: Armii Krajowej 41-43, 45, 66(+schody), Broniewskiego 3, Dąbrowskiego 41, Jana Pawła II 94/96, Kiedrzyńska 97, Kwiatkowskiego 9, Obr. Poczty Gdańskiej 4,
Obr. Westerplatte 17, 21, 25, 35, PCK 14, O. Lange 5, 6, 7, Worcella 26, Zapolskiej 7-9, Utwardzenie miejsc: Armii Krajowej 82, O.Lange 6, Uporządkowanie terenu: Worcella 24,
Remont nawierzchni i montaż znaków: Armii Krajowej 53, Kilińskiego 57, Kwiatkowskiego 2-8, Nałkowskiej 3, Okólna 109, Obr. Poczty Gdańskiej 4-6, Obr. Westerplatte 9, 15-17, 21, 23, 33, 35,
7-9 (sięgacz), Sowińskiego 1/7, Remont schodów: Armii Krajowej 50, 78, Michałowicza 1, Rozbiórka rampy: Armii Krajowej 68, 68a,
W 2013r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 671 983,94 zł.
ŚLUSARSKIEZamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.
W 2013r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 97 545,36 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.
MURARSKIERemont kominów: Armii Krajowej 52, Inw. Wojennych 8, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, 21, 23, Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i spalinowych: Dąbrowskiego 41,
Remont/ montaż osłon śmietnikowych: Obr. Westerplatte 15-17, 25-29, 31-33, Zapolskiej 5, 7, 9, Wykonanie izolacji: Obr. Westerplatte 21, Worcella 50,
Daszki: Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87, 87a, Remont schodów przy budynku: Kwiatkowskiego 2, 4, 6, Remont podcieni: Obr. Westerplatte 21,
Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, montowano listwy stop-ptak, uszczelniano kominy, wykonywano zalecenia kominiarski.
W 2013r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 725 200,14 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 434 268,84 zł.
POSADZKARSKIEW 2013r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 24 040,75 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu wod/kan, gaz: Armii Krajowej 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 52, Dekabrystów 68/76, Kiedrzyńska 63, 87,
Montaż zaworów podpionowych: Kwiatkowskiego 2(wraz z remontem inst. wod.) , 4, 5, 6, 7, 9, Księżycowa 2, PCK 2, 2a, 4, 6,
Montaż gwintu w kurku gazowym: Armii Krajowej 49, Broniewskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24, Gałczyńskiego 1,3,5, Wymiana zaworów gazowych: Gwiezdna 10, 12, 14,
Wymiana instalacji: Kosmiczna 3a, Wymiana/wykonanie kanalizacji deszczowej: Armii Krajowej 53, Zapolskiej 14, Wymiana gajgerów: Kiedrzyńska 83, 75,
Wymiana wywiewek, włazów montaż sedesów, zlewów, usuwanie awarii.
W 2013r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 727 322,20 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.
ELEKTRYCZNEWymiana osprzętu i opraw oś.: Armii Krajowej 41, Borelowskiego 21, Dąbrowskiego 41, Jana Pawła II 84a, Kilińskiego 51, 53, 55, Kiedrzyńska 95, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Okólna 107,
109, O. Lange 7, PCK 4, 6, 8, Wodzickiego 95, 97, 99, Modernizacja instalacji: Armii Krajowej 52, 66b, Księżycowa 2, Wymiana instalacji WLZ: Armii Krajowej 52, Obr. Westerplatte 25, 29,
31, 33, Kiedrzyńska 75, 77, 79, 87a, 97, Kilińskiego 51, 53, 55, Księżycowa 2, Wodzickiego 95, 97, 99, Worcella 26, Wybickiego 4, 6, Zapolskiej 16, Montaż przeciwpożarowych wyłączników
prądu: Kwiatkowskiego 1-3, 2, Montaż inst. podgrzewania: A. Czartoryskiego 17, Chłopickiego 19, Kilińskiego 51, 53, 55, Wymiana linii kablowej: Obr. Westerplatte 21
Wymiana centralek domofonowych: Kiedrzyńska 75, 83, Oświetlenie terenu: Worcella 24-26,
Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników, montaż baterii kompensacyjnych, oświetlenia.
W 2013r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 380 695,86 zł, na modernizację: 1 113 835,87 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2013r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 142 węzłów cieplnych.
Remont węzłów: Borelowskiego 9, 11, 21, Broniewskiego 2, 16, Obr. Westerplatte 7, 23, Okólna 113a, Nałkowskiej 8, PCK 10, 12, 14, Usunięcie awarii c.o.: Kwiatkowskiego 1-10,
Modernizacja węzła c.o.: Kiedrzyńska 93a,
Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów.
W 2013r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 112 437,23zł, na modernizację wydatkowano kwotę: 578 875,28 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWKiedrzyńska 100. Ponadto: montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.
W 2013r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 112 873,49 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWWymiana elementów dźwigów: Armii Krajowej 51, 82, Obr. Westerplatte 27, 35, Kwiatkowskiego 2, 5, 6, 9, Nałkowskiej 3, PCK 2, 2a, 4, 6,
Dewastacje, awarie: Kwiatkowskiego 2, 5, Obr. Westerplatte 23, 27, PCK 4, 8,
W 2013r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 111 760,82 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Wymiana elementów hydroforowni: Armii Krajowej 40, 68, A. Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93, ,Nałkowskiej 2c,
Przeprowadzono skuteczność zerowania urządzeń.
W 2013r. na remont urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 21 561,52 zł.
W 2013r. na utrzymanie hydroforni wydatkowano kwotę: 77 825,55 zł.

2012 - Zobacz remonty

Remonty w 2012 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
10 budynków
Armii Krajowej 54, 78 pawilony, Borelowskiego 1/7 (daszki), Czartoryskiego 13, 15, 17 (świetlik w pawilonie) Dekabrystów 68/76, Godebskiego 19, Kiedrzyńska 128, Księżycowa 2 (+remont kominów), Obr. Westerplatte 27, PCK6, Worcella 24a boks 1, 30 boks 8 (+ obróbki od str. poł.), Wybickiego 3/5 boks 23, 24, 25.

W 2012r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 426 313,84 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,24 zł.

MALARSKIE
29 budynków mieszkalnych
Armii Krajowej33a, 51, 82 (+suszarnia), Borelowskiego 1/7 (klatki+ganki), Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4 (+suszarnie), Dąbrowskiego 36,44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87, Michałowicza 1, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, Skrzyneckiego 20/22, Wodzickiego 84/90, Zapolskiej 6, 8, 10, 12, 14.

W 2012r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 855 983,28 zł

TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 11, 13, Czartoryskiego 17, Oskara Lange 5, Kosmiczna 3a, Kiedrzyńska 63, Okólna 113a, PCK 14, Prądzyńskiego 8, 12

Projekty budowlane: Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 63, 83-87a, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10

Audyty: Armii Krajowej 37, 39, 41, 43, 45, Borelowskiego 13 21, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Jana Pawła II 86/88, Kiedrzyńska 83-87a, 75-81,

Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 5 009 902,99 zł. Do końca 2012r. termomodernizację przeprowadzono na 141 budynkach.

STOLARSKIEWymiana stolarki (okna i drzwi): Armii Krajowej 33a, 82, Borelowskiego 1/7, Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4 (okna balkonowa, w suszarniach, schowkach, piwniczne, drzwi do piwnic i komór zsypowych) Dąbrowskiego 36, 41, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 84a, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, 21, Michałowicza 1 (drzwi piwniczne), Sikorskiego 4/6, Wodzickiego 84/90, Zapolskiej 6 (okna na klatkach+ drzwi), 8, 10, 12, 14 (←drzwi),

Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 599 604,61 zł. Do końca 2012r. wymieniono 21 852 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.

BRUKARSKIERemont chodników i dróg: Okólna 113a, Obr. Westerplatte 17, 33, Kwiatkowskiego 1-10, Kiedrzyńska 81, Nałkowskiej 7, 11, Skrzyneckiego 16/18,

Remont chodników: Gałczyńskiego 7, Inwalidów Wojennych 8, Kiedrzyńska 130, Obr. Westerplatte 9, 11, 13, 15, 21, Okólna 105-107, Oskara Lange 5, 6, PCK 10-14

Remont dróg: Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 38-52-Księżycowa2, Worcella 30, Wybickiego 3/5,

Remont schodów terenowych: Armii Krajowej 38, Remont tarasu: Czartoryskiego 17,

Miejsca postojowe: Prądzyńskiego 8 (+utwardzenie pobocza), 12,

W 2012r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę:538 190,34 zł.

ŚLUSARSKIEZamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe, wyłazy dachowe, usuwanie dewastacji, stojaki przy trzepakach, poręczach, ławkach.

W 2012r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 72 777,72 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.

MURARSKIERemont kominów: Armii Krajowej 66 (+odciągi kominowe), Dekabrystów 68/76,

Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i spalinowych: Dąbrowskiego 36, Skrzyneckiego 20/23

Remont/wykonanie osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 53, Kiedrzyńska 63, 79, 85-85a, Obr. Westerplatte 7-9, 11-13, Słonimskiego 3/9, Worcella 30,

Daszki wentylacyjne: Kiedrzyńska 73-81, Modernizacja zadaszenia: Armii Krajowej 82, Roboty przy wymianie dźwigów: Kiedrzyńska 130, Romera 13,

Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy, wykonywano zalecenia kominiarski.

W 2012r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 1 000 260,17 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 434 268,84 zł.

POSADZKARSKIEW 2012r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę 104 048,89 zł.
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu wod/kan: Armii Krajowej 12/30, 66 (20 mieszkań, Kl. I, IV), 68, 80, 82, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 10, 14, Obr. Poczty Gdańskiej 4, 6, Oskara Lange 7, Kiedrzyńska 73, 75, 77, 85, 79, 95, 130, Michałowicza1, Zapolskiej 14,

Przeniesienie/ wymiana gajgeów: Michałowicza 1, Prądzyńskiego 8, 12,

Zagazowanie instalacji po odcięciu gazu: Armii Krajowej 66 kl.I,

Usunięcie awarii wod-kan: Armii Krajowej 80, 82, 84, Oskara Lange 6,7, Armii Krajowej 38-52, Księżycowa 2,

Wymiana poziomu gazowego: Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 25

Uzupełnienie hydrantów: Oskara Lange 6, Wymiana urządzeń, przeniesienie pionu kan.; Czartoryskiego 17,

Wymiana gajgerów, wywiewek, montaż sedesów, zlewów w pakamerach sprzątaczek

W 2012r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 565 547,47 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.

ELEKTRYCZNEWymiana osprzętu i opraw oś.: Armii Krajowej 51, Dąbrowskiego 36, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, 84a, Obr. Westerplatte 11, 13, 15, 17, 21, Skrzyneckiego 20/23

Wymiana instalacji i tablic WLZ: Armii Krajowej 33a, 82, Chłopickiego 19, Czartoryskiego 2/4, Dąbrowskiego 36, 41, 44, Jana Pawła II 76/78, 86/88, 90/92, 94/96, Kiedrzyńska 83-87a, 95, Michałowicza 1, Zapolskiej 6-14,

Ins. odgromowa: Gwiezdna 14,

Centrale domofonowe: Kiedrzyńska 63, Kosmiczna 3a, Michałowicza 1, Prądzyńskiego 12, Romera 6,

Maty grzewcze: Borelowskiego 13, Dąbrowskiego 13

Remont instalacji elektrycznej: Dekabrystów 68/76, Oświetlenie przy garażach: Wybickiego 3/5,

Montaż kamer na budynkach z domofonami, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników, montaż baterii kompensacyjnych, oświetlenia.

W 2012r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 240 521,41 zł, na modernizację: 1 089 604,41 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,80 zł.

WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2012r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych.

Wymiana uszkodzonych elementów węzłów c.o: Armii Krajowej 12/30, Czartoryskiego 2/4, Gwiezdna 10, 12, Kosmiczna 3a, Armii Krajowej 37 (filtr), Okólna 113a i Broniewskiego 20 i Kilińskiego 47 (przekaźnik, zawór), Armii Krajowej 53(wymiana 4 szt. wymienników)

Legalizacja liczników ciepła: Broniewskiego 2-10, Borelowskiego 21, 25, Wodzickiego 107

Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., wymiana grzejników, prace remontowe w pomieszczeniach węzłów.

W 2012r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 168 747,41 zł

REMONTY PLACÓW ZABAWArmii Krajowej 39-41, Kiedrzyńska 85. Ponadto montaż ławek. sprzętu zabawowego, remont piaskownic.

W 2012r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 65 946,92 zł.

REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja dźwigów osobowych: 500KG: Kiedrzyńska 130, Romera 13.

Wymiana elementów: Armii Krajowej 44, 48, 51, 52, 66, 80, 82, 84, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 10, 12, Kwiatkowskiego 9, Kiedrzyńska 95, 128, 130, Księżycowa 2, ,Obr. Westerplatte 27, 35, Oskara Lange 5,6, 7, Nałkowskiej 3, PCK 2, 2a, Romera 13,

dewastacje, awarie: Kwiatkowskiego 5, Obr. Westerplatte 4,8, PCK 4, 8.

W 2012r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 99 947,73 zł, na modernizację: 279 097,50 zł.

UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Wymiana elementów hydroforowni: Armii Krajowej 68, Czartoryskiego 2/4, 15, Kiedrzyńska 93, Nałkowskiej 2c,

Skuteczność zerowania, opłaty dozorowe

W 2012r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 24 670,18 zł.

W 2012r. na obsługę węzłów własnych wydatkowano kwotę: 133 542,99 zł.

2011 - Zobacz remonty

Remonty w 2011 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
23 budynki
Armii Krajowej 42, 66 (maszyn.), 66a (hydrof.) Borelowskiego 1/7,Czartoryskiego 2/4, 7/9, Dekabrystów 7/19 (cz. krycie), Dąbrowskiego 41a (garaż), Gałczyńskiego 1, Inwalidów Wojennych 4, Kilińskiego 39 (garaż), 53 (garaż), 156/158 (garaż), Kiedrzyńska 93 (boks 6,7), Księżycowa 2 (maszyn.), Nałkowskiej 2c (hydrof.) Obr. Westerplatte 7, 9, 35, Romera 13, Wodzickiego 84/90, Wybickiego 4, Worcella 32, Wybickiego 3/5 (boks 11, 15), Zapolskiej 5, 7, 9 (Konserwacja i cz. wymiana koryta zlewowego). W 2011r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 857 986,99 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 226,44 zł.
MALARSKIE
24 budynki mieszkalne
Armii Krajowej 12/30, 66a (hydrof.),66b (Klub), Dekabrystów 9/17, 68/76 (hydrof.), Gałczyńskiego 3, 7, Gwiezdna 10, 12, 14, Inwalidów Wojennych 4, 6, Nałkowskiej 3, 7, 11, Kiedrzyńska 81, Kilińskiego 133, 135, Sowińskiego 1/7, 2,4 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, PCK 10, 12, 14, Okólna 113a, (lokale użytkowe: Obr. Westerplatte 21, Okólna 113a, Nałkowskiej 7, Kwiatkowskiego 5, Nałkowskiej 11, Broniewskiego 3), Zapolskiej 16, W 2011r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 893 050,02 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 9, Grochowskiego 32 (stropodach), Kiedrzyńska 95, 97, Okólna 5, 7, 11, Oskara Lange 7, Nałkowskiej 3,7, 11, Słonimskiego 3/9, Wodzickiego 105, 107, Worcella 42. Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 5 059 993,77 zł. Do końca 2011r. termomodernizację przeprowadzono na 137 budynkach.
STOLARSKIEWymiana okien: Armii Krajowej 78 (3 szt.), Czartoryskiego 17, Kiedrzyńska 81, Kosmiczna 3a, Gwiezdna 12, 14, Inwalidów Wojennych 3 (1 szt.), 4, Worcella 26 (suszarnia okna i drzwi), Zapolskiej 5, Wymiana drzwi: Gwiezdna 10, 12, 14, Kiedrzyńska 81 (piwn.), Zapolskiej, 6 (IIkl.), 16 (piwn.), Inwalidów Wojennych 4, 6 (piwn.), Czartoryskiego 7/9 (parter, IIp.), 13 (I, III, V, VIp.), drzwi do 8 boksów. Wymiana stolarki (okna i drzwi): Kilińskiego 133, 135, Gałczyńskiego 7, Okólna 107, Dekabrystów 9/17, PCK 8, 10, 12, Nałkowskiej 11, Broniewskiego 3, Skrzyneckiego 10/14, 20/22, Sowińskiego 2/4, 6, 8/10, Armii Krajowej 51 (drzwi do holi). Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 026 638,05 zł. Do końca 2011r. wymieniono 20 364 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont chodników i schodów: Kiedrzyńska 83a, 85a, 87a, 95, Kosmiczna 3a, Księżycowa 2, Nałkowskiej 3, 7, 11, Okólna 103, 113a, Oskara Lange 5,Worcella 24, Wybickiego 6, Zajączka 15. Remont parkingów i dróg: Armii Krajowej 51, 53, Księżycowa 2, Dekabrystów 68/76, Obr. Westerplatte 21, Okólna 113a, PCK 2, 2a, 8, Worcella 30 i Zajączka 15 (do garażu). Pochylnia dla wózków: Kiedrzyńska 73. Osłony śmietnikowych: Inwalidów Wojennych 4/ Kosmiczna 3a (przeniesienie), Prądzyńskiego 8-12, Oskara Lange 6, Kosmiczna 3a, (utwardzenie). W 2011r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 605 528,44 zł.
ŚLUSARSKIEWymiana drzwi wejściowych do budynku: Czartoryskiego 15, Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe. W 2011r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 110 958,51 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 798,36 zł.
MURARSKIERemont kominów: Armii Krajowej 66, Kwiatkowskiego 1-10, Obr. Westerplatte 7, 9, 35, Nałkowskiej 7, 11.
Remont schodów: Armii Krajowej 38, 44, 53, 68a, Obr. Westerplatte 7, 9, 11, 13, 15, 17. Chodnik okapowy i murki oporowe: Borelowskiego 9, Podesty balkonów: Armii Krajowej 33a, Obr. Westerplatte 21 (+schody), Uzupełnienie elewacji: Armii Krajowej 40, Worcella 42/1, Worcella 24/3, Ułożenie płytek: Nałkowskiej 3, 7, 11.
Remont osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 37-39, 39-41, 43-45, 51, Broniewskiego 2, 14, 24, Gałczyńskiego 3, Kilińskiego 164, Kwiatkowskiego 4, Jana Pawła II 90/92, Obrońców Poczty Gdańskiej 2, Okólna 103, PCK 2a, Remont komór zsypowych i ich zamknięcie: Czartoryskiego 7/9, 13, 15.
Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy. W 2011r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 980 387,72 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 434 268,84 zł.
POSADZKARSKIEW 2011r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 18 689,64 zł
WOD – KAN, GAZWymiana poziomu/pionu wod/kan: Armii Krajowej 82, Broniewskiego 22, Inw. Wojennych 8, Kiedrzyńska 63,73, 97, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Worcella 24, Udrożnienie kan. deszczowej: Kiedrzyńska 93,
Usunięcie awarii wod-kan: Armii Krajowej 38/7, 51, 53, 66 kl. I, Broniewskiego 2, 10, Kiedrzyńska 81/41, Kwiatkowskiego 5, Obr. Westerplatte 15, 21, 23, Okólna 3, 113a, Oskara Lange 5, Nałkowskiej 7, Inw. Wojennych 8, Romera 13/59, PCK 2a, 12, 14,
Wymiana poziomu gazowego: Armii Krajowej 42, 51, 68, PCK 6, 8,
Wymiana przyłącza: Wodzickiego 109, Okólna 113a (węzeł), Oskara Lange 3,
Gajgery: Kosmiczna 3a, Kiedrzyńska 73, 77, 79, 83, Termostaty: Armii Krajowej 68
Wymiana gajgerów, wywiewek, montaż sedesów w pakamerach sprzątaczekW 2011r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 467 285,38 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 808 250,40 zł.
ELEKTRYCZNEWymiana osprzętu i opraw oś.: Nałkowskiej 3, 7, 11, Kilińskiego 133, 135, Gałczyńskiego 1, 5, 7, Dekabrystów 9/17, PCK 10, 12, 14, Sowińskiego 1/7, 2/7, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, Worcella 42, Wymiana instalacji i tablic WLZ: Nałkowskiej 3, 7, 11, Gałczyńskiego 7, Kilińskiego 133, 135, Sowińskiego 1/7, 2/4, 6, 8/10, Skrzyneckiego 10/14, 20/22, PCK 10, 12, 14, Wymiana inst. elektrycznej: Okólna 113a, Wymiana tablic WLZ: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Modernizacja wnęk el.: Gwiezdna 10, 12, 14,
Remont inst. oś.: Gwiezdna 12, 12, 14, Inwalidów Wojennych 4, 6, Kiedrzyńska 81, Zapolskiej 16, Naprawa inst. monitoringowej: Armii Krajowej 66 kl. III, IV oraz domofonowej: Armii Krajowej 66 kl. II, IV,
Przyłącze elektryczne: Oskara Lange 3, 7,
Kompensacja mocy biernej: Armii Krajowej 66, 80, 84, Oskara Lange 5, 6, 7,
Ins. odgromowa: Armii Krajowej 66, Gwiezdna 10, 12, 14,
Maty grzewcze: Broniewskiego 20, 22, 24, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Borelowskiego 9, 11, 13,
Oddymianie: Armii Krajowej 51, PCK 8, Montaż kamer na budynkach z domofonami, mostkowanie wodomierzy, wymiana wyłączników, montaż lamp, liczników. W 2011r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 396 485,62 zł, na modernizację: 1 068 890,47 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 291 340,64 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Do końca 2011r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych.
Projekt i montaż zaworów termostatycznych: Armii Krajowej 46, 50, 78, Inwalidów Wojennych 3.
Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, zaworów, elementów węzłów c.o., legalizacja ciepłomierzy, wymiana grzejników. W 2011r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 105 881,78 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWWykonanie nowych piaskownic: Księżycowa 2, Worcella 34; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2011r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 45 986,50 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWRozpoczęto w grudniu modernizację dźwigów osobowych: 500KG ul. Kiedrzyńska 130, Romera 13.Wymiana elementów: Armii Krajowej 51, 82, Czartoryskiego 15, Gwiezdna 12, Kwiatkowskiego 5, 9, Kiedrzyńska 128, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Oskara Lange 7, Nałkowskiej 3, PCK 2, 2a, 6, 8; dewastacje, awarie, wymiana wyeksploatowanych elementów.
W 2011r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 125 241,63 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.Remont hydroforowni: Armii Krajowej 40, 66a, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93, Nałkowskiej 2c, W 2011r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 16 411,71 zł. W 2011r. na obsługę węzłów własnych wydatkowano kwotę: 127 864,10 zł.

2010 - Zobacz remonty

Remonty w 2010 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
30 budynków
Armii Krajowej 47, 49, 66, 68a, 78, Borelowskiego 9, 21, Broniewskiego 3, Godebskiego 19-garaże, Grochowskiego 32, Gwiezdna 10, 12, 14, Jana Pawła II 94/96. Kilińskiego 51, 53, 55, 133, 135, Kiedrzyńska 83a, 85a, 87, 100, 108, Michałowicza 1, Prądzyńskiego 12, Wodzickiego 84/90 (kl. III-VI),105, 107, Worcella 5a, 5b, Wybickiego 6, Zapolskiej 6. W 2010r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 1 374 772,01 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 127 038,35 zł.
MALARSKIE
29 budynków mieszkalne
Broniewskiego 3, 6, 12, 14, 16, Kilińskiego 57, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Nałkowskiej 12, 16, Okólna 103, 105, 111, Oskara Lange 3, Prądzyńskiego 8, 12, Romera 2, 4, 6, Wodzickiego 105, 107, 109, 111, Zajączka 15. W 2010r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 576 274,10 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 84, Okólna 107, 109, 111, Wodzickiego 95, 97, 109, 111.
Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 705 217,58 zł. Do końca 2010r. termomodernizację przeprowadzono na 130 budynkach.
STOLARSKIEWymiana okien na kl. schodowych: Armii Krajowej 84, Czartoryskiego 13, 15, Kiedrzyńska 95, Prądzyńskiego 8, Zajączka 15,
Wymiana stolarki (okna i drzwi): Broniewskiego 14, 16 Kilińskiego 57, 164, Kiedrzyńska 100, 104, 106, 108, Kwiatkowskiego 8, 10, Jana Pawła II 86/88, 90/92, Nałkowskiej 2c-hydr., 12, 16, Okólna 103, 105, 111, Oskara Lange 3, PCK 6, 10, 12, Skrzyneckiego 20/22, Wodzickiego 105, 107, 109, 111.
Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 100 880,85 zł. Do końca 2010r. wymieniono 18 941 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont chodników: Armii Krajowej 33a, 80, Czartoryskiego 7/9, Dąbrowskiego 36, Kiedrzyńska 83, 85, 87, 95, 100, 104, Okólna 113a, Worcella 24 (okapowy), 36, Remont parkingów i dróg: Armii Krajowej 51, Czartoryskiego 7/9, Kiedrzyńska 81, Kilińskiego 39, Romera 13, PCK 8, Pochylnia dla wózków: Wybickiego 4, Wykonanie osłon śmietnikowych: Czartoryskiego 7/9, 15.
W 2010r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 453 598,24 zł.
ŚLUSARSKIEWymiana drzwi wejściowych do budynku: Kiedrzyńska 104, 106, 108, Oskara Lange 3, Zamknięcie osłon śmietnikowych: Czartoryskiego 7/9, 13, 15, Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe.
W 2010r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 367 915,71 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 040,92 zł.
MURARSKIERemont schodów: Czartoryskiego 17, Worcella 26, Kiedrzyńska 77-79, Uzupełnianie tynków elewacji: Armii Krajowej 41, 43, 45, Dąbrowskiego 41, Dekabrystów 9/17, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Jana Pawła II 86/88, Kilińskiego 55, Kiedzyńska 104, 106, Nałkowskiej 11, Sowińskiego 2/4, 6, Skrzyneckiego 10/14/ 20/22, Remonty kominów: Armii Krajowej 47, 49, 66, Borelowskiego 9, Gałczyńskiego 1, Grochowskiego 32, Kilińskiego 51, 53, 55, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 105, 107, Remont osłon śmietnikowych: Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, Kilińskiego 133-135, Okólna 113a, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, Zamurowanie przy zejściach do piwnic +płytki: Broniewskiego 14, 16, Okólna 105, Kilińskiego 57, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Wodzickiego 105, 107, 111 Zamontowano włazy dachowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, uszczelniano kominy. W 2010r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 867 042,98 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,88 zł.
POSADZKARSKIEW 2010r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 34 941,41 zł.
WOD – KAN, GAZInst. gazowa: Armii Krajowej 12/30 (próba szczelności), PCK 4 (wymiana pionu), Wymiana poziomów wodnych: Armii Krajowej 51, 80, Kilińskiego 133, 135, Kiedrzyńska 97, Worcella 50 (4 i 5), PCK 8, Wymiana odpływu: Kiedrzyńska 100, Wymiana przykanalika: Gwiezdna 10 (san.), Armii Krajowej 80 (przył. wody) , Wymiana rur deszczowych: Romera 13, Instalacja SUW ciepłej: Gwiezdna 12, 14, Wymiana gajgerów, wywiewek, montaż wodomierzy w pakamerach sprzątaczek
W 2010r. na roboty wodno- kanalizacyjne i gazowe wydatkowano kwotę: 453 464,25 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 800 766,60 zł.
ELEKTRYCZNERemont instalacji oświetleniowej: Armii Krajowej 51, Broniewskiego 6, 12, 14, 16, I. Wojennych 4, 6, Kilińskiego 57, Kwiatkowskiego 7, 8, 9, 10, Okólna 105, 107, 109, 111, PCK 8, Romera 2, 4, 6, Wodzickiego 95, 97, 105, 107, 109, 111, Modernizacja wnęk elektrycznych: Armii Krajowej 38, 44, 48, Remont instalacji elektrycznej: Kiedrzyńska 100-108, Prądzyńskiego 8, 12, Montaż mat grzewczych: Broniewskiego 20, 22, 24, Gałczyńskiego 1, 3, 5, 7, Gwiezdna 10, 12, 14, Jana Pawła II 86/88, 90/92, 94,96, Instalacje p.poż oddymiające: Armii Krajowej 51, PCK 8, Montaż kamer na budynkach z domofonami, mostkowanie wodomierzy. W 2010r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 329 788,41 zł, na modernizację: 463 016,90 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,20 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Worcella 24, 26, Okólna 113a. Do końca 2010r. modernizację przeprowadzono w 194 budynkach Osiedla (192 budynki mieszkalne), monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych. W 2010r. na remont instalacji c.o. wydatkowano kwotę: 553 069,38 zł.
Wymiana uszkodzonych odpowietrzników, elementów węzłów c.o., legalizacja ciepłomierzy. W 2010r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 90 317,13 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWWykonanie nowych piaskownic: Armii Krajowej 80-82, Kiedrzyńska 97, 77, 79, Worcella 13, Czartoryskiego 2/4, likwidacja piaskownic: Armii Krajowej 84, Kiedrzyńska 95, 128; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2010r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 49 075,64 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWWymiana elementów uszkodzonych, wyeksploatowanych: Armii Krajowej 66 kl.I, 82, Czartoryskiego 7/9, Księżycowa 2, Kiedrzyńska 128, Kwiatkowskiego 5, 7, Nałkowskiej 3 O. Lange 5, 7, PCK 2, 2a, 6, 8. W 2010r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 93 973,09 zł, w tym na dewastacje i awarie: 16 819,78 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI
I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.
Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93, Nałkowskiej 2c. W 2010r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 23 018,78 zł. Modernizacja instalacji odgromowej- ul. Armii Krajowej 66: 3 285,58 zł.
W 2010r. na obsługę węzłów wydatkowano kwotę: 107 927,31 zł.

2009 - Zobacz remonty

Remonty w 2009 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
33 budynki
Armii Krajowej 38, 50, 50a, 52, 54, 68, 80, 82, Kiedrzyńska 85, 87a, 104, 130, Inwalidów Wojennych 3, 8, O. Lange 3, Zajączka 15, Worcella 50, Prądzyńskiego 8, Borelowskiego 11, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Kilińskiego 57, Chłopickiego 19, Jana Pawła II 76/78, Dąbrowskiego 41, 44, Skrzyneckiego 16/18, Sikorskiego 4/6, Okólna 5, 7, Kiedrzyńska 93, Wybickiego 3/5- (garaże), Wodzickiego 84/90 (I i II kl), Daszki nad wejściem: Kiedrzyńska 73, 100, 108, Zapolskiej 6, Czartoryskiego 2/4, Armii Krajowej 53Krycie koryta: Inwalidów Wojennych 4, Obróbki: Gałczyńskiego 7. W 2009r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 779 987,69 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 128 038,96 zł.
MALARSKIE
22 budynki mieszkalne
Armii Krajowej 38, 44, 48, 66, Inwalidów Wojennych 8, Kiedrzyńska 63, 87a, Godebskiego 19, Dekabrystów 68/76, Kwiatkowskiego 1-6, Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 3, Broniewskiego 4, Okólna 113a, Obr. Westerplatte 21. W 2009r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 1 101 649,03 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Worcella 26, Oskara Lange 6, Wodzickiego 99, Okólna 3 (dokończenie) 105, Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 9 (dokończenie).Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 915 863,29 zł. Do końca 2009r. termomodernizację przeprowadzono na 130 budynkach.
STOLARSKIEWymiana okien na kl. schodowych: Inwalidów Wojennych 8, Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 63, 87a, Prądzyńskiego 12, Wymiana stolarki (okna i drzwi): Okólna 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczynskiego3, Armii Krajowej 51, PCK 8, Kwiatkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, Broniewskiego 2, 8, 10, Nałkowskiej 4.Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 995 066,60 zł. Do końca 2009r. wymieniono 17 374 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach.
BRUKARSKIERemont chodników: Armii Krajowej 12/30 (gazony, chodnik, schody), 66, 68, 78, Worcella 24 (opaska), 30, Kiedrzyńska 73 (pl. gosp. schody), 75, 77, Czartoryskiego 13, Wodzickiego 107, 109, 111, Remont dróg: Worcella 5a, Kiedrzyńska 97, Czartoryskiego 2/4, Gwiezdna 14 b (murek), Dekabrystów 68/76, Zapolskiej 5, 7, 9 (murki), Wykonanie placu zabaw: Wybickiego 4-6, Kiedrzyńska 128, Podjazd dla niepełnosprawnych: Armii Krajowej 80, 82. W 2009r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 764 358,51 zł.
ŚLUSARSKIEWymiana drzwi wejściowych do budynku: Kiedrzyńska 63, 87a, Armii Krajowej 44, 48, Gwiezdna 10, 12, 14, Michałowicza 1 kl V, Zamknięcie osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 82, 84, Romera 13, Kiedrzyńska 79-81, 77/79, 75/77, 73/75, 83-87a, 128, 130, Czartoryskiego 2/4, Księżycowa 2, Zamontowano kraty, poręcze, zadaszenia, balustrady i pochwyty stalowe.W 2009r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 139 000,36 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 040,92 zł.
MURARSKIERemonty kominów: Armii Krajowej 66, Borelowskiego 11, Okólna 105, Kilińskiego 57, Chłopickiego 19, Jana Pawła II 76/78, Dąbrowskiego 41, 44, Wodzickiego 84/90, Obr. Westerplatte 25, 29, 31, 33, Remont osłon śmietnikowych: Jana Pawła II 86/88, 90/92, 94/96, 76/78, PCK 4, Kwiatkowskiego 7, Armii Krajowej 33a, Nałkowskiej 3, Okólna 5-7, 105-111, Kilińskiego 51-53, podestów balk.: Jana Pawła II 90/92, zamurowanie przy zejściach do piwnic +płytki: Kwiatkowskiego 1-6 . W 2009r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 740 463,91 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,89 zł.
POSADZKARSKIEW 2009r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 28 982,30 zł.
WOD – KAN, GAZRemont kanalizacji: Armii Krajowej 47, Broniewskiego 4 (sanitarna), Skrzyneckiego 10/14, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Okólna 103 (deszczowa), Wymiana poziomów i pionów: Kiedrzyńska 95, 97 (sanitarne), Armii Krajowej 66 kl. VI (wodne), Kiedrzyńska 77 (deszczowa), wymiana przyłącza wod.:Armii Krajowej 51, Uzupełnienie zaworów p.poż. W 2009r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 461 478,67 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 800 766,60 zł.
ELEKTRYCZNERemont instalacji: Armii Krajowej 66, 82 (oświetleniowa), Inwalidów Wojennych 8 (oświetleniowa), Oskara Lange 6 (zew.), Kiedzyńska 87a (osprzęt) Armii Krajowej 66 (odgromowa), Kilińskiego 156/158 (boks 12-33), Kwiatkowskiego 2,4,5,6,9, Nałkowskiej 11, Broniewskiego 3, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 84/90, PCK 6, Obr. Westerplatte 15,Wymiana opraw: Skrzyneckiego 20/22, Broniewskiego 16, Dekabrystów 9/17, Okólna 5b, Modernizacja wnęk elektrycznych: Armii Krajowej 66, Wymiana instalacji i tablic zabezp. WLZ: Okólna 3, 5, 7, 11, Słonimskiego 3/9, Gałczyńskiego 1, 3, Broniewskiego 2, 4, 8, 10, Nałkowskiej 4, 8, Montaż kamer na budynkach z domofonami, mostkowanie wodomierzy. W 2009r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 196 856,16 zł i modernizacyjne: 593 891,34 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,20 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Worcella 24, 26, (42, 48, 50- poza planem), Zajączka 15, Grochowskiego 32, 36, Armii Krajowej 33a, Okólna 113a. Do końca 2009r. modernizację przeprowadzono w 193 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 141 węzłów cieplnych. W 2009r. na remont instalacji c.o. wydatkowano kwotę: 793 119,55 zł. Remont węzłów (wymiana sterowników, konwektorów, zaworów regulacyjnych, zakup pomp obiegowych, wymiana siłownika elektrycznego), legalizacja liczników ciepła, roboty awaryjne. W 2009r. na roboty c.o. wydatkowano kwotę: 61 781,77 zł.
REMONTY PLACÓW ZABAWRemont placu zabaw: Kwiatkowskiego 8; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2009r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 72 951,14 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWWymiana elementów uszkodzonych, wyeksploatowanych: Armii Krajowej 38, 51, 66 kl. III i IV, Czartoryskiego 7/9, Gwiezdna 12, Kiedrzyńska 130, Kwiatkowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 9, Nałkowskiej 3, 7, 11, Obr. Westerplatte 23, 27, 35, PCK 2, 2a, 4, 6, 8. Wymiana 2 dźwigów – Czartoryskiego 2/4 W 2009r. na roboty remontowe dźwigów wydatkowano kwotę: 116 497,57 zł, na wymianę: 272 992,87 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNI
I OBSŁUGA WĘZŁÓW C.O.
Armii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2009r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 15 050,19 zł. Modernizacja instalacji odgromowej- ul. Dekabrystów 68/76: 2 387,75 zł.W 2009r. na obsługę węzłów wydatkowano kwotę: 198 241,78 zł.

2008 - Zobacz remonty

Remonty w 2008 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
28 budynków
Armii Krajowej 44, Armii Krajowej 48, Armii Krajowej 53, Armii Krajowej 66a, Broniewskiego 10, Broniewskiego 12, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Gałczyńskiego 5, Gałczyńskiego 7, Kiedrzyńska 63, Kiedrzyńska 83, Kiedrzyńska 106, Kilińskiego 47, Kilińskiego 156, Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 7, Nałkowskiej 8, Nałkowskiej 12, Nałkowskiej 16, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Poczty Gdańskiej 6, Obr. Westerplatte 13, Obr. Westerplatte 17, PCK 4, Wodzickiego 111, Worcella 48, smarowanie- Obr. Westerplatte 7, Obr. Westerplatte 35, Borelowskiego 1/7. W 2008r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 640 380,56 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 127 039,20 zł.
MALARSKIE
24 budynki
Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii Krajowej 53, Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Broniewskiego 2, Broniewskiego 8, Broniewskiego 10, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 8, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Romera 13, Worcella 24, Worcella 26. W 2008r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 624 199,32 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 12/30, Kwiatkowskiego 1-10 (10bud.), Okólna 3, Sowińskiego 1/7, Worcella 24, Zapolskiej 8-16 (5bud.).Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 3 386 294,47 zł. Do końca 2008r. termomodernizację przeprowadzono na 128 budynkach.
STOLARSKIEWymiana okien w budynkach: Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13Wymiana stolarki: Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii krajowej 53, Gałczyńskiego 1, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kwiatkowskiego 1-10 (10budynkow), Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Okólna 3. Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 836 039,97 zł. Do końca 2008r. wymieniono 16 073 szt. okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEWykonanie osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 66, Kiedrzyńska 85, Zapolskiej 6-8, Zapolskiej 8-10, Zapolskiej 12-14 Remont chodników: PCK 12,Traugutta 20, Wodzickiego 105.Wykonanie placu zabaw: Obr. Poczty Gdańskiej 2-4 W 2008r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 255 276,24 zł.
ŚLUSARSKIEWymiana drzwi wejściowych do budynku: Armii Krajowej 66 (I-VI),Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 82, Armii Krajowej 84, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13, Wykonanie i montaż zamknięcia osłon śmietnikowych: Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 66 (2szt.),Gwiezdna 10-12 (3szt.), Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 104, Kiedrzyńska 106, Oskara Lange 5, Romera 4, Worcella 24, Zapolskiej 6-16 (5szt.) W 2008r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 140 213,63 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 81 041,00 zł.
MURARSKIERemont osłon śmietnikowych: Borelowskiego 1/7, Dekabrystów 9/17, Kilińskiego 55-57, Obr. Westerplatte 21, Słonimskiego 3/9.W 2008r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 413 465,76 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 430 247,40 zł.
POSADZKARSKIEW 2008r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 64 240,30 zł.
WOD – KANW 2008r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 424 781,96 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 762 246,92 zł.
ELEKTRYCZNEWymiana oświetlenia na kl. schodowych: Armii Krajowej 80, Armii Krajowej 84, Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Romera 13, Wymiana instalacji i tablic zabezpieczeń WLZ: Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49. W 2008r. na remint instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 147 343,75 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 288 643,44 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Borelowskiego 21, Borelowskiego 25, Chłopickiego 19, Gwiezdna 10, Gwiezdna 12, Gwiezdna 14, Kilińskiego 55, Kilińskiego 57, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 23, Obr. Westerplatte 27, Obr. Westerplatte 35, Wodzickiego 105, Wodzickiego 107, Wodzickiego 109, Wodzickiego 111.Do końca 2008r. modernizację przeprowadzono w 188 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 132 węzłów cieplnych. W 2008r. na roboty remontowe c.o. wydatkowano kwotę: 1 749 561,39 zł.
REMONT Y PLACÓW ZABAWRemont placu zabaw: Obr. Poczty Gdańskiej 4; montaż ławek, sprzętu zabawowego, remont piaskownic. W 2008r. na remonty placów zabaw wydatkowano kwotę: 51 181,48 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNIArmii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2008r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 26 855,43 zł.

2007 - Zobacz remonty

Remonty w 2007 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
35 budynków
Armii Krajowej 33a, Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 46, Armii Krajowej 51, Broniewskiego 2, Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Broniewskiego 8, Broniewskiego 20, Broniewskiego 22, Broniewskiego 24, Czartoryskiego 17, Dekabrystów 9/17, Dekabrystów 68/76, Gałczyńskiego 3, Kilińskiego 164, Kisielewskiego 37, Kisielewskiego 39A, Kisielewskiego 4A, Nałkowskiej 7, Nałkowskiej 8 (kl. I, II) Nałkowskiej 11, Obr. Westerplatte 15, Okólna 3, Okólna 5, Okólna 7, Okólna 11, Oskara Lange 5, PCK 2, PCK 8, Sowińskiego 2/4, Sowińskiego 8/10, Skrzyneckiego 10/14, Skrzyneckiego 20/22, Worcella 24. W 2007r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 624 666,92 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 126 623,80 zł.
MALARSKIE
28 budynków
Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39, Armii Krajowej 41, Broniewskiego 20, Broniewskiego 22, Broniewskiego 24, Czartoryskiego 7/9, Czartoryskiego 13, Czartoryskiego 15, Dekabrystów 68/76, Gałczyńskiego 5, Kiedrzyńska 73, Kosmiczna 3a, Księżycowa 2, Obr. Poczty Gdańskiej 2, Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Poczty Gdańskiej 6, Obr. Westerplatte 7, Obr. Westerplatte 9, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 23, Oskara Lange 6, PCK 2, PCK 2a, Worcella 13, Worcella 32, Worcella 34, Worcella 36. W 2007r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 734 926,12 zł.
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Broniewskiego 22, Broniewskiego 24, Broniewskiego 25, Inwalidów Wojennych 6, Jana Pawła II 94/96, Romera 6 (budynki ocieplone w całości), Dekabrystów 68/76, Kwiatkowskiego 1, Kwiatkowskiego 3, Michałowicza 1, Romera 2, Sowińskiego 1/7, Worcella 13, Worcella 24, Worcella 34, Worcella 36Ocieplenie klatki schodowej – Kwiatkowskiego 2,4,5,6,7,9. Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 961 025,33 zł. Do końca 2007r. termomodernizację przeprowadzono na 133 budynkach.
STOLARSKIEW 2007r. wymieniono 3 104szt. okien i drzwi balkonowych. Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 1 573 451,24 zł. Do końca 2007r. wymieniono 13 478szt. okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEWykonanie osłon śmietnikowych: Inwalidów Wojennych 4, Inwalidów Wojennych 6, Inwalidów Wojennych 8,, Księżycowa 2, Zapolskiej 14,Remont dróg i chodników: Armii Krajowej 33a, Dąbrowskiego 36, Dekabrystów 68/76, Kisielewskiego, Kiedrzyńska 87,Obr. Westerplatte 21, Skrzyneckiego 20/22, Worcella 24, Wykonanie placów zabaw: Czartoryskiego 7/9, Obr. Westerplatte 17, Wodzickiego 95-97, Wodzickiego 97- 99, Zapolskiej 6-16 (5szt) W 2007r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 784 832,74 zł.
ŚLUSARSKIEW 2007r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 92 350,18 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 72 379,90 zł.
MURARSKIEW 2007r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 431 671,23 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 416 275,38 zł.
POSADZKARSKIEW 2007r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 16 126,19 zł.
WOD – KAN, GAZ, COW 2007r. na roboty wodno- kanalizacyjne, gaz i c.o. wydatkowano kwotę: 817 638,34 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 759 755,64 zł.
ELEKTRYCZNEModernizacja pod kątem zmniejszenia zużycia en. el.: Armii Krajowej 80, 84, Czartoryskiego 7/9, 13, 15, O. Lange 5, 6; modernizacja wnęk elektrycznych: Gwiezdna 10, 12, Kiedrzyńska 83, 83a, 85, 85a, 87, 87a; wymiana WLZ: Armii Krajowej 37, 39, 41, Broniewskiego 22, 24, Obr. Poczty Gdańskiej 2, 4, 6, Gałczyńskiego 5; wykonanie inst. zasilającej: Kilińskiego 156/158, wymiana rozdzielni głównej: Obr. Westerplatte 23. W 2007r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 517 681,78 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 287 701,60 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Broniewskiego 2, Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Broniewskiego 8, Broniewskiego 10, Broniewskiego 12, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Broniewskiego 20, Broniewskiego 22, Broniewskiego 24, Kiedrzyńska 63.Do końca 2007r. modernizację przeprowadzono w 175 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 117 węzłów cieplnych. W 2007r. na roboty remontowe c.o. wydatkowano kwotę: 1 360 529,64 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWModernizacja: Armii Krajowej 66 kl. IV, Obr. Westerplatte 23; Remonty: Armii Krajowej 66 kl. I, V, Czartoryskiego 7/9, Czartoryskiego 13, Czartoryskiego 15, Kiedrzyńska 95, Księżycowa 2, Kwiatkowskiego 5, Nałkowskiej 3, Nałkowskiej 11 , Oskara Lange 7, PCK 2a W 2007r. na remonty dźwigów wydatkowano kwotę: 245 383,98 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNIArmii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2007r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 13 324,54 zł.

2006 - Zobacz remonty

Remonty w 2006 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
37 budynków
Armii Krajowej 51, Borelowskiego 9, Borelowskiego 13, Borelowskiego 25, Czartoryskiego 7/9, Czartoryskiego 13, Czartoryskiego 15, Dąbrowskiego 36, Grochowskiego 36, Jana Pawła II 84a, Jana Pawła II 86/88, Jana Pawła II 90/92, Kiedrzyńska 81, Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 97, Kilińskiego 39, Kisielewskiego 39a, Kisielewskiego 39b, Kisielewskiego 41, Kisielewskiego 41a, Obr. Poczty Gdańskiej 6a, Obr. Pocztu Gdańskiej 8, Obr. Westerplatte 11, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 23, Oskara Lange 7, PCK 12, Romera 2, Romera 4, Sowińskiego 1/7, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99, Wodzickiego 109, Zapolskiej 5, Zapolskiej 7, Zapolskiej 9. W 2006r. na roboty dekarskie wydatkowano kwotę: 859 826,17 zł. Na prace związane z usuwaniem zgłaszanych usterek wydatkowano kwotę: 124 468,00 zł, natomiast na roboty awaryjne: 798 121,53 zł.
MALARSKIE
19 budynków
Armii Krajowej 52, Armii Krajowej 53 kl. II, Armii Krajowej 79, Dąbrowskiego 41, Kiedrzyńska 77, Kiedrzyńska 79, Kiedrzyńska 97, Kilińskiego 51, Kilińskiego 53, Obr. Westerplatte 17, Obr. Westerplatte 25, Obr. Westerplatte 31, Obr. Westerplatte 33, Oskara Lange 7, PCK 4, PCK 6, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99. W 2006r. na roboty malarskie wydatkowano kwotę: 427 952,67 zł
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 25 , Broniewskiego 3, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Broniewskiego 20, Broniewskiego 22, Inwalidów Wojennych 4, Obr. Westerplatte 27 , Okólna 113a, Romera 2, Romera 4, Worcella 32. Na roboty remontowe elewacji wydatkowano kwotę: 1 853 334,71 zł. Do końca 2006r. termomodernizację przeprowadzono na 126 budynkach.
STOLARSKIEW 2006r. wymieniono 1 327szt. okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach. Wymiana drzwi: Armii Krajowej 53 kl.II, Broniewskiego 16, 20, Kilińskiego 51, Nałkowskiej 7, 11, Obr. Westerplatte 21, Wodzickiego 95, 97, 99. Na roboty stolarskie wydatkowano kwotę: 703 361,54 zł. Do końca 2006r. wymieniono 10 374szt. okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 12/30, Czartoryskiego 17, Dekabrystów 68/76, Oskara Lange 6, Zapolskiej 10 W 2006r. na roboty brukarskie wydatkowano kwotę: 563 323,91 zł.
ŚLUSARSKIEW 2006r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 123 186,92 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 62 916,00 zł.
MURARSKIEW 2006r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 578 005,37 zł. Na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 397 012,80 zł.
POSADZKARSKIEW 2006r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 64 416,79zł
WOD – KANW 2006r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 717 774,36 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wod-kan, gaz, c.o. wydatkowano kwotę: 747 300,84 zł, natomiast na roboty awaryjne: 188 326,36 zł.
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Armii Krajowej 47, Armii Krajowej 49, Armii krajowej 66, Borelowskiego 9, Borelowskiego 11, Borelowskiego 13, Dąbrowskiego 36, Dąbrowskiego 44, Gałczyńskiego 1, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 5, Gałczyńskiego 7, Kilińskiego 39, Kilińskiego 47, Kilińskiego 51, Kilińskiego 53, Kilińskiego 133, Kilińskiego 135, Kosmiczna 3a, Prądzyńskiego 8, Prądzyńskiego 12, Wodzickiego 95, Wodzickiego 97, Wodzickiego 99.Do końca 2006r. modernizację przeprowadzono w 163 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 104 węzły cieple. W 2006r. na roboty remontowe c.o. wydatkowano kwotę: 2 437 708,04 zł.
ELEKTRYCZNEModernizacja pod kątem zmniejszenia zużycia en. el.: Kiedrzyńska 85, 95, 97, O. Lange 7, Zapolskiej 14; modernizacja wnęk elektrycznych: Inwalidów Wojennych 4, 6, 8, Romera 2, 4, 6, Zapolskiej 6 kl. II, V, 8 kl. V; remont instalacji w lokalach użytkowych: Broniewskiego 3, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 21, Okólna 113. W 2006r. na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę: 113 234,85 zł, na prace związane z usuwaniem usterek wydatkowano kwotę: 282 992,80 zł, natomiast na roboty awaryjne: 79 768,23 zł.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWArmii Krajowej 38, Armii Krajowej 48, Armii Krajowej 66 kl. III, Kiedrzyńska 97, Kiedrzyńska 130, Kwiatkowskiego 6, Kwiatkowskiego 7, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 23, Oskara Lange 6, PCK 4, PCK 6.W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2006r. kwotę: 9 116,00 zł.
UTRZYMANIE HYDROFOROWNIArmii Krajowej 40, 66, Czartoryskiego 2/4, 7/9, 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 93. W 2006r. na utrzymanie urządzeń hydroforowych wydatkowano kwotę: 6 813,99 zł.

2005 - Zobacz remonty

Remonty w 2005 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
10 budynków
Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 43,
Armii Krajowej 45, Gałczyńskiego 1, Kwiatkowskiego 9, Kisielewskiego 35, Sowińskiego 6, Sikorskiego 4/6,
PCK 10, Prądzyńskiego 8
MALARSKIE
12 budynków
Armii Krajowej 51, Armii Krajowej 82, Kilińskiego 55, Kiedrzyńska 75, Kiedrzyńska 95,
Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Westerplatte 31,
Okólna 107, Okólna 109, PCK 8, Wybickiego 4, Wybickiego 6
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 11, Broniewskiego 10,
Broniewskiego 12, Kwiatkowskiego 9,
Słonimskiego 3/9
Do końca 2005r. termomodernizację przeprowadzono na 120 budynkach.
STOLARSKIEW 2005r. wymieniono 1 624szt. okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2005r. wymieniono 9 047szt.
ilość okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 51, Armii Krajowej 66,
Dekabrystów 9/17, Armii Krajowej 82,
Armii Krajowej 84, Gwiezdna 10, Gwiezdna 12, Gwiezdna 14, Gwiezdna 14a, Gwiezdna 14b,
Jana Pawła II 86/88, Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 106, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 7, Nałkowskiej 7, PCK 10, Obr. Westerplatte 21, Sowińskiego 2/4, Sowińskiego 6, Sowińskiego 10, Skrzyneckiego 10/14, Worcella 5a, Wybickiego 5
ŚLUSARSKIEW 2005r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 73 508,30zł
MURARSKIEW 2005r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 339 988,97zł
POSADZKARSKIEW 2005r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 72 964,58zł
WOD- KANW 2005r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 338 254,19zł
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39,
Armii Krajowej 41, Armii Krajowej 43,
Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 53,
Broniewskiego 3, Inwalidów Wojennych 4,
Inwalidów Wojennych 6, Inwalidów Wojennych 8,
Obr. Westerplatte 7, Okólna 105, Okólna 107,
Okólna 109, Okólna 111, Romera 2, Romera 4,
Romera 6
Do końca 2005r. modernizację przeprowadzono w 140 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto 82 węzły cieple.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWArmii Krajowej 66 kl. V, Armii Krajowej 80,
Armii Krajowej 82, Armii Krajowej 84,
Czartoryskiego 15, Gwiezdna 14, Kiedrzyńska 97, Kwiatkowskiego 6, Obr. Westerplatte 35,
Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Oskara Lange 7,
PCK 2, PCK 4, PCK 6, PCK 8
W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2005r.
kwotę: 19 833,05zł.

2004 - Zobacz remonty

Remonty w 2004 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
12 budynków
Armii Krajowej 39, Armii Krajowej 41,
Jana Pawła II 76/78 , Kiedrzyńska 63,
Kiedrzyńska 73, Kiedrzyńska 75, Kierzyńska 77, Kierzyńska 79, Nałkowskiej 4, PCK 6, PCK 14, Sowińskiego 8/10
MALARSKIE
12 budynków
Jana Pawła II 76/78, Kiedrzyńska 83,
Kiedrzyńska 83a, Kiedrzyńska 85a,
Obr. Westerplatte 13, Obr. Westerplatte 15,
Obr. Westerplatte 17, Okólna 113a, Zapolskiej 6, Zapolskiej 8, Zapolskiej 10, Zapolskiej 12
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Dekabrystów 68/76, Inwalidów Wojennych 4,
Jana Pawła II 94/96, Kiedrzyńska 73,
Kiedrzyńska 100, Obr. Poczty Gdańskiej 2,
Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Poczty Gdańskiej 6, Romera 6, Słonimskiego 3/9, Worcella 48,
Worcella 50, Zapolskiej 6, Zapolskiej 14
Do końca 2004r. termomodernizację przeprowadzono na 116 budynkach.
STOLARSKIEW 2004r. wymieniono 1 520szt. okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2004r. wymieniono 7 423szt.
okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEBorelowskiego 1/7, Jana Pawła II 76/78,
Kiedrzyńska 63, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Michałowicza 1, Okólna 3, Romera 13,
Sikorskiego 4/6, Wodzickiego 84/90
ŚLUSARSKIEW 2004r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 59 020,14zł
MURARSKIEW 2004r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 298 493,20zł
POSADZKARSKIEW 2004r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 117 762,15zł
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Dąbrowskiego 41, Jana Pawła II 76/78,
Kiedrzyńska 100, Kiedrzyńska 104, Kiedrzyńska 106, Kiedrzyńska 108, Michałowicza 1, Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 8, Nałkowskiej 12, Nałkowskiej 16,
Obr. Poczty Gdańskiej 2, Obr. Poczty Gdańskiej 4,
Obr. Poczty Gdańskiej 6, Oskara Lange 3,
Zapolskiej 6, Zapolskiej 8, Zapolskiej 10,
Zapolskiej 12, Zapolskiej 14, Zapolskiej 16
Do końca 2004r. modernizację przeprowadzono
w 122 budynkach Osiedla, monitorowaniem poprzez sieć telewizji kablowej objęto
15 węzłów cieplnych.
REMONT
I MODERNIZACJA
DŹWIGÓW
Armii Krajowej 66 kl. II, III, V, Czartoryskiego 2/4, Czartoryskiego 7/9, Gwiezdna 10, Kiedrzyńska 130, Kwiatkowskiego 2, Kwiatkowskiego 4,
Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6,
Kwiatkowskiego 7, Obr. Westerplatte 27,
Obr. Westerplatte 35, PCK 2, PCK 2a, PCK 6
W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2004r. kwotę: 41 574,98zł.

2003 - Zobacz remonty

Remonty w 2003 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
18 budynków
Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 38,
Armii Krajowej 53, Armii Krajowej 68a,
Gwiezdna 14a , Księżycowa 2, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6, Kwiatkowskiego 4,
Nałkowskiej 4, Nałkowskiej 11,
Obr. Westerplatte 11, Obr. Westerplatte 27,
Obr. Westerplatte 35, PCK 6, Wodzickiego 95,
Worcella 42, Wybickiego 5
MALARSKIE
14 budynków
Armii Krajowej 33a, Borelowskiego 1/7,
Dąbrowskiego 41, Dąbrowskiego 36,
Dąbrowskiego 44, Chłopickiego 19,
Jana Pawła II 86/88, Jana Pawła II 90/92,
Jana Pawła II 94/96, Kiedrzyńska 85,
Kiedrzyńska 87, Obr. Westerplatte 11,
Wodzickiego 84/90, Zapolskiej 14
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 38, Armii Krajowej 47,
Armii Krajowej 49, Dekabrystów 68/76, Księżycowa 2, Kwiatkowskiego 7, Kwiatkowskiego 1,
Obr. Poczty Gdańskiej 2, Worcella 50
Do końca 2003r. termomodernizację przeprowadzono na 97 budynkach.
STOLARSKIEW 2003r. wymieniono 515szt okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2003r. wymieniono 5 903szt.
okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 12/30, Borelowskiego 1/7,
Czartoryskiego 15, Obr. Westerplatte 7,
Obr. Westerplatte 9, Okólna 7, Romera 13,
Worcella 32, Worcella 34, Zapolskiej 6, Zapolskiej 8, Zapolskiej 10, Zapolskiej 12, Zapolskiej 14,
Zapolskiej 16
ŚLUSARSKIEW 2003r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę:
22 860,02zł
MURARSKIEW 2003r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę:
178 867,19
POSADZKARSKIEW 2003r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę:
33 069,38zł
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE,
REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Kiedrzyńska 73, Kiedrzyńska 75, Kiedrzyńska 77,
Kiedrzyńska 79, Kiedrzyńska 81, Kiedrzyńska 83,
Kiedrzyńska 83a, Kiedrzyńska 87,
Kiedrzyńska 87a, Nałkowskiej 3, Nałkowskiej 7,
Nałkowskiej 11, Obr. Westerplatte 17,
Obr. Westerplatte 25, Obr. Westerplatte 29,
Obr. Westerplatte 31, Obr. Westerplatte 33,
PCK 10, PCK 12, PCK 14
Do końca 2003r. modernizację przeprowadzono
w 101 budynkach Osiedla.
REMONT
I MODERNIZACJA
DŹWIGÓW
Armii Krajowej 66, Armii Krajowej 82, Gwiezdna 12, Kiedrzyńska 95, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6, Kwiatkowskiego 7, Kwiatkowskiego 9,
Obr. Westerplatte 27, Oskara Lange 7
W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2003r.
kwotę: 59 758,72zł.

2002 - Zobacz remonty

Remonty w 2002 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
17 budynków
Armii Krajowej 44, Armii Krajowej 48,
Armii Krajowej 52, Armii Krajowej 68,
Armii Krajowej 84, Nałkowskiej 3, Słonimskiego 3/9, Kiedrzyńska 128, Kosmiczna 3a, Kwiatkowskiego 7, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6,
Kwiatkowskiego 2, Obr. Westerplatte 23, Traugutta 18, Traugutta 20, Wodzickiego 84/90
MALARSKIE
7 budynków
Czartoryskiego 2/4, Kilińskiego 133, Michałowicza 1, Wodzickiego 109, PCK 10, PCK 12, PCK 14
TERMORENOWACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Armii Krajowej 44, Armii Krajowej 48,
Armii Krajowej 52, Broniewskiego 2, Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Broniewskiego 8,
Inwalidów Wojennych 8, Wodzickiego 95,
Wodzickiego 97, Wodzickiego 99, Worcella 5
STOLARSKIEW 2002r. wymieniono 1 157szt. okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2002r. wymieniono 5 388szt.
okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 43,
Armii Krajowej 45, Broniewskiego 10, Kiedrzyńska 97, Kiedrzyńska 130, Kilińskiego 133, Kilińskiego 135,
Okólna 113a, PCK 2, PCK 2a, PCK 6, PCK 8,
Słonimskiego 3/9, Worcella 24
ŚLUSARSKIEW 2002r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę:
72 419,80zł
MURARSKIEW 2002r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę:
174 483,53zł
POSADZKARSKIEW 2002r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 84 627,62zł
WOD – KANW 2002r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 115 427,51zł
WYMIANA WĘZŁÓW
NA WĘZŁY WYMIENNIKOWE KOMPAKTOWE, REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓW
Armii Krajowej 12/30, Armii Krajowej 50,
Armii Krajowej 51, Czartoryskiego 2/4,
Czartoryskiego 7/9, Czartoryskiego 13,
Czartoryskiego 15, Obr. Westerplatte 9,
Obr. Westerplatte 11, Obr. Westerplatte 13,
Obr. Westerplatte 15, Okólna 113a, PCK 2, PCK 2a,
PCK 4, PCK 6, PCK 8
Do końca 2002r. modernizację przeprowadzono
w 81 budynkach Osiedla.
REMONT I MODERNIZACJA DŹWIGÓWKiedrzyńska 128, Kwiatkowskiego 2,
Kwiatkowskiego 4, PCK 2
W ramach usuwania skutków dewastacji urządzeń dźwigowych wydatkowano w 2002r. kwotę: 13 399,13zł.

2001 - Zobacz remonty

Remonty w 2001 roku

Rodzaj wykonanej pracyAdres
DEKARSKIE
40 budynków
Armii Krajowej 50, Armii Krajowej 68,
Armii Krajowej 68a, Borelowskiego 1/7,
Borelowskiego 21, Broniewskiego 3,
Czartoryskiego 2/4, Dąbrowskiego 44,
Dekabrystów 68/76, Grochowskiego 34,
Jana Pawła II 86/88, Kilińskiego 39, Kilińskiego 133, Kosmiczna 3a, Kwiatkowskiego 2, Kwiatkowskiego 4, Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6, Nałkowskiej 7, Obr. Westerplatte 7, Obr. Westerplatte 21, Okólna 3, Okólna 11, Okólna 111, Okólna 113a,
Słonimskiego 3/9, Worcella 5/7, Worcella 13,
Worcella 32, Worcella 34, Worcella 36, Wybickiego 4, Wybickiego 6, Zapolskiej 5, Zapolskiej 7, Zapolskiej 8, Zapolskiej 9, Zapolskiej 10, Zapolskiej 12, Zapolskiej 14
MALARSKIE
16 budynków
Gałczyńskiego 7, Gwiezdna 12, Gwiezdna 14,
Obr. Westerplatte 21, Okólna 111, Okólna 113a, Kiedrzyńska 81, Kilińskiego 135, PCK 8,
Skrzyneckiego 10/14, Skrzyneckiego 20/22, Sowińskiego 1/7, Sowińskiego 2/4, Sowińskiego 6, Sowińskiego 8/10, Zapolskiej 16
TERMORENO-WACYJNE
(DOCIEPLANIE ŚCIAN)
Borelowskiego 9, Borelowskiego 25,
Inwalidów Wojennych 6,
Inwalidów Wojennych 8, Obr. Poczty Gdańskiej 2,
Obr. Poczty Gdańskiej 4, Obr. Poczty Gdańskiej 6, Okólna 5, Okólna 105, Okólna 107, Okólna 109,
Okólna 111, Romera 2, Wodzickiego 105,
Wodzickiego 107, Wodzickiego 109, Wodzickiego 111, Worcella 42, Worcella 48
Do końca 2001r. termomodernizację
przeprowadzono na 87 budynkach.
STOLARSKIEW 2001r. wymieniono 1 278szt. okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2001r. wymieniono 4 231szt. okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 47, Armii Krajowej 49,
Dekabrystów 68/76, Gałczyńskiego 1, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 5, Kiedrzyńska 73, Kiedrzyńska 83a, Kiedrzyńska 108, Kilińskiego 53, Kilińskiego 133, Kilińskiego 135, Kisielewskiego 31, Księżycowa 2, Nałkowskiej 3, Nałkowskiej 8, Nałkowskiej 11, Nałkowskiej 12, Nałkowskiej 16,
Obr. Poczty Gdańskiej 4,
Obr. Poczty Gdańskiej 6, Okólna 113a,
Oskara Lange 5, Oskara Lange 6, Oskara Lange 3, Prądzyńskiego 8, Prądzyńskiego 12,
Wodzickiego 84/90, Worcella 34, Zapolskiej 12
ŚLUSARSKIEW 2001r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę:
72 512,79 zł
MURARSKIEW 2001r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę:
404 727,58 zł
POSADZKARSKIEW 2001r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 78 038,46 zł
WOD- KANW 2001r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 162 829,26zł
REGULACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I MONTAŻ TERMOZAWORÓWArmii Krajowej 38, Armii Krajowej 44,
Armii Krajowej 48, Armii Krajowej 52,
Armii Krajowej 66, Armii Krajowej 80,
Armii Krajowej 82, Armii Krajowej 84,
Borelowskiego 1/7, Dekabrystów 9/17, Gwiezdna 10, Gwiezdna 12, Gwiezdna 14, Jana Pawła II 86/88,
Jana Pawła 90/92, Jana Pawła II 94/96,
Kiedrzyńska 95, Kiedrzyńska 97, Kiedrzyńska 128, Kiedrzyńska 130, Kisielewskiego 31, Kisielewskiego 33, Kisielewskiego 35, Kisielewskiego 37,
Kisielewskiego 39, Kisielewskiego 41,
Kwiatkowskiego 1, Kwiatkowskiego 2,
Kwiatkowskiego 3, Kwiatkowskiego 4,
Kwiatkowskiego 5, Kwiatkowskiego 6,
Kwiatkowskiego 7, Kwiatkowskiego 8,
Kwiatkowskiego 9, Kwiatkowskiego 10,
Obr. Westerplatte 23, Obr. Westerplatte 27,
Obr. Westerplatte 35, Okólna 3,
Okólna 5, Okólna 7, Okólna 11, Oskara Lange 5,
Oskara Lange 6, Oskara Lange 7, Romera 13,
Skrzyneckiego 10/14, Skrzyneckiego 20/22,
Słonimskiego 3/9, Sowińskiego 1/7, Sowińskiego 2/4, Sowińskiego 6, Sowińskiego 8/10, Traugutta 18,
Traugutta 20, Wodzickiego 84/90, Worcella 13, Worcella 32, Worcella 34, Worcella 36, Wybickiego 4, Wybickiego 6
Do końca 2001r. modernizację przeprowadzono w 61 budynkach Osiedla

2000 - Zobacz remonty

Remonty w 2000 roku

Rodzaj wykonanej pracy
Adres
DEKARSKIE
22 budynki
Armii Krajowej 52, Borelowskiego 11, Chłopickiego 19, Dąbrowskiego 36, Dąbrowskiego 41, Grochowskiego 32, Inwalidów Wojennych 6, Inwalidów Wojennych 8,
Kiedrzyńska 95, Kilińskiego 135, Kilińskiego 156/158, Obr. Westerplatte 9, Obr. Westerplatte 21, Obr. Westerplatte 35, Okólna 105, Okólna 107, PCK 8, Romera 13, Sikorskiego 4/6, Traugutta 18, Zapolskiej 6, Zapolskiej 16
MALARSKIE
14 budynków
Armii Krajowej 12/30, Broniewskiego 6, Broniewskiego 12, Broniewskiego 14, Broniewskiego 16, Dekabrystów 9/17, Gwiezdna 10, Inwalidów Wojennych 4, Inwalidów Wojennych 6, Nałkowskiej 3, Nałkowskiej 7, Nałkowskiej 11, Obr. Westerplatte 21, Okólna 113a
TERMORENOWACYJNE (DOCIEPLANIE ŚCIAN)Armii Krajowej 68, Borelowskiego 13, Kiedrzyńska 108, Kiedrzyńska 128, PCK 10, Kiedrzyńska 130, Romera 13,
Worcella 26, Zapolskiej 6
Do końca 2000r. termomodernizację przeprowadzono na 67 budynkach.
STOLARSKIEW 2000r. wymieniono 623szt. okien i drzwi balkonowych.
Do końca 2000r. (począwszy od 1996r.) wymieniono 2953 szt. okien i drzwi balkonowych.
BRUKARSKIEArmii Krajowej 66, Armii Krajowej 68, Gwiezdna 10, Kiedrzyńska 79, Wybickiego 5
ŚLUSARSKIEW 2000r. na roboty ślusarskie wydatkowano kwotę: 38 194,52 zł
MURARSKIEW 2000r. na roboty murarskie wydatkowano kwotę: 252 994,62 zł
POSADZKARSKIEW 2000r. na roboty posadzkarskie wydatkowano kwotę: 86 458,73 zł
WOD – KANW 2000r. na roboty wodno- kanalizacyjne wydatkowano kwotę: 322 919,11 zł