Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Lokale użytkowe - stawki opłat

Stawki obowiązujące od 01.01.2019 r.

Stawki najmu lokali użytkowych:

Działalność handlowa:

  • od 19,43 zł/m2 do 23,87 zł/m2 netto
    (w zależności od strefy handlowej)

Działalność usługowa:

  • 12,75 zł/m2

Działalność biurowa:

  • od 17,36 zł/m2 do 20,18 zł/m2 netto

Opłaty niezależne od Spółdzielni:

Woda i kanalizacja:

  • Cena za 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków: 9,57 zł netto

Centralne ogrzewanie:

  • 7,32 zł x pow. użytkowa lokalu (m2) netto

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • opłata zgodna z wypełnioną deklaracją w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi (wzory dokumentów)

Szczegółowe wyliczenie opłat dla każdego lokalu użytkowego można uzyskać pod numerem telefonu: 787 787 455 oraz 34 325 73 55 wew. 131.