Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Zmieniamy na lepsze

Mieszkaj pięknie i funkcjonalnie
na Tysiącleciu

Docieplamy budynki,
remontujemy klatki

Inwestujemy w oszczędne,
automatyczne węzły cieplne

Remontujemy drogi,
budujemy parkingi

Dbamy o place zabaw
i miejsca rekreacyjne